Prawo, polityka

Współpraca transportowa między Polską a Azerbejdżanem oraz rozwój i promocja intermodalnych, międzykontynentalnych korytarzy transportowych były tematem II posiedzenia polsko-azerskiej grupy roboczej ds. transportu i logistyki, które odbyły się w dniach 1 – 4 marca 2023 r. w Baku. W spotkaniach wzięli udział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel i wiceminister rozwoju cyfryzacji i transportu Azerbejdżanu Rahman Hummatov.

Przedstawiciele ministerstw ds. transportu podsumowali dotychczasową współpracę w ramach Transkaspijskiego Międzynarodowego Korytarza Transportowego (Middle Corridor), który biegnie z Chin przez Kazachstan, Morze Kaspijskie, Azerbejdżan i Gruzję do Unii Europejskiej.

Potencjał gospodarczy naszych państw oraz dotychczasowe doświadczenie predestynują nas do intensyfikacji współpracy w obszarze transportu. Mam nadzieje, że pomimo zakłócenia szlaków logistycznych wschód-zachód, łączących Europę i Azję, a biegnących przez Ukrainę, uda się wypracować alternatywne rozwiązania, które pozwolą na wykorzystanie potencjału wynikającego z położenia geograficznego oraz posiadanej infrastruktury. Jesteśmy także zainteresowani przywróceniem jak najszybciej tranzytu przez Ukrainę w przypadku zakończenia zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę i unormowania możliwości wykonywania przewozów przez Ukrainę – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Rozmowy dotyczyły także współpracy w ramach transportu drogowego, w tym ustalonego kontyngentu zezwoleń na prowadzenie międzynarodowych przewozów drogowych dla przewoźników.

Wiceministrowie ds. transportu Polski i Azerbejdżanu poruszyli także kwestie rozwoju współpracy pomiędzy portami morskimi w Gdańsku i Baku oraz dotychczasowej współpracy w obszarze transportu lotniczego.

Cieszę się z decyzji PLL LOT o uruchomieniu bezpośredniego połączenia lotniczego na transie Warszawa – Baku – Warszawa. Uruchomienie tego połączenia dało nowy impuls do rozwoju współpracy i kontaktów międzyludzkich między Polską a Azerbejdżanem – powiedział wiceminister Andrzej Bittel.

Rezultatem II posiedzenia polsko-azerskiej grupy roboczej ds. transportu i logistyki było podpisanie przez wiceministerów A. Bittela i R. Hummatova protokołu ze spotkania. Zawarty dokument podsumowuje dotychczasową współpracę transportową oraz doprecyzowuje dalsze kierunki współdziałania w zakresie transportu pomiędzy Polską i Azerbejdżanem. W czasie wizyty w Azerbejdżanie wiceszef resortu infrastruktury uczestniczył w inauguracji polsko-litewskiego projektu twinningowego realizowanego na rzecz Azerbejdżanu pn. "Increasing Road Safety in Azerbaijan”, dotyczącego bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nasza oferta zyskała uznanie Komisji Europejskiej i możemy wspólnie z naszymi litewskimi partnerami realizować projekt w tak ważnym obszarze, jakim jest bezpieczeństwo transportu drogowego. Bezpieczeństwo transportu drogowego ma również najwyższy priorytet dla Ministerstwa Infrastruktury w Polsce i jest przedmiotem ciągłego monitorowania, oceny i usprawnień. W ostatnim czasie wprowadziliśmy wiele zmian mających na celu lepsze egzekwowanie przepisów ruchu drogowego oraz stosowanie surowszych kar dla osób łamiących prawo. Poprawa sieci drogowej jest jednym z priorytetów w zakresie naszych inwestycji. Nasze działania przynoszą efekt, gdyż w Polsce odnotowano spadek liczby śmiertelnych wypadków drogowych o 34 proc. w porównaniu z 2019 rokiem. Cieszę się, że będziemy mogli się dzielić naszymi doświadczeniami z azerskimi partnerami – powiedział wiceminister infrastruktury.

Wiceminister Bittel spotkał się także z ministrem rozwoju cyfryzacji i transportu Azerbejdżanu Rashadem Nabiyevem. Spotkanie było poświęcone omówieniu tematu bezpieczeństwa ruchu drogowego i realizowanemu polsko-litewskiemu projektowi twinningowemu.

Strona polska jest bardzo zadowolona, że najlepsi polscy i litewscy eksperci będą mogli wspierać pozytywne zmiany w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Azerbejdżanie – stwierdził wiceminister Andrzej Bittel.

kom/ amac/

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.9735 4.0537
EUR 4.2894 4.376
CHF 4.547 4.6388
GBP 5.004 5.105

Newsletter