Prawo, polityka

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpatrzyła w czwartek informacje na temat wynagrodzeń pracowników terenowej administracji morskiej. Według danych przedstawionych przez resort infrastruktury w latach 2018-2020 fundusz wynagrodzeń zwiększono o ponad 22 mln zł.

W latach 2018-2022 podejmowano szereg działań mających na celu wzmocnienie finansowe jednostek, w szczególności w obszarze funduszu wynagrodzeń, jak i umożliwienie premiowania wyróżniających się pracowników tych urzędów – powiedziała dyr. Departamentu Gospodarki Morskiej w MI Mariola Chojnacka.

Podkreśliła, że "minister właściwy ds. gospodarki morskiej, kierując się troską o utrzymanie wykwalifikowanej kadry oraz wysokiej jakości świadczonych usług, dającej gwarancję odpowiedniego funkcjonowania administracji morskiej, podejmuje nieustannie starania w celu poprawy sytuacji finansowej pracowników w sektorze gospodarki morskiej".

Chojnacka wskazała, że efektem tych działań było coroczne zwiększanie funduszu wynagrodzeń w jednostkach administracji morskiej. W latach 2018-2020 fundusz wynagrodzeń urzędów morskich został zwiększony łącznie o kwotę 22 mln 584 tys. zł, co stanowi wzrost o około 30 proc. w stosunku do kwot zaplanowanych w ustawie budżetowych na 2017 rok.

Jak podkreśliła dyr. Departamentu Gospodarki Morskiej Ministerstwa Infrastruktury, "odnosimy się do roku 2017, ponieważ w 2016 roku budżet był przygotowywany przez poprzedników, dlatego odnosimy się do tej sytuacji, za którą w pewnym sensie czujemy się odpowiedzialni".

Podała, że "w rezultacie podjętych działań na rzecz wsparcia finansowego jednostek administracji morskiej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w Urzędach Morskich na koniec 2020 r. wyniosło 6 tys. 436 zł brutto i było zbliżone z poziomem do uśrednionego wynagrodzenia w służbie cywilnej, które wynosiło 6 tys. 879 zł brutto".

Zwiększenie wydatków 2021 na wynagrodzenia osobowe urzędów poprzez nowelizację ustawy budżetowej na rok 2021 o kwotę 5 mln 504 tys. zł. Środki te stanowią 6 proc. planowanych na 2021 wydatków na wynagrodzenia osobowe urzędów, z przeznaczeniem na wypłatę specjalnych wydatków motywacyjnych o charakterze uznaniowym, w szczególności za duże zaangażowanie w pracę, efektywną realizację zadań oraz wysoką jakość wykonywanej pracy – dodała w zaprezentowanym w czwartek raporcie.

Wskazała też m.in., że fundusz wynagrodzeń Urzędów Morskich w ustawie budżetowej na 2022 rok w środkach budżetu państwa i budżetu europejskiego na wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym ukształtował się na poziomie 108 mln 118 tys. zł. Zwiększyły się wynagrodzenia dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

W drodze nowelizacji ustawy na 2021 rok zwiększono kwotę wynagrodzenia o 1 mln 116 tys. zł. Środki stanowiące 6 proc. planowanych na rok 2021 wydatków na wynagrodzenia osobowe służby SAR z przeznaczeniem na wypłatę specjalnych wydatków motywacyjnych o charakterze uznaniowym – poinformowała Chojnacka.

W ramach ustawy budżetowej na rok 2022 na wynagrodzenia osobowe dla służby SAR uwzględniono dodatkowe środki z tytuły: zwiększenia środków w ramach funduszu wynagrodzeń o 4,4 proc.; przywrócenia w roku 2022 funduszu nagród, czyli wzrost o 3 proc.; zwiększenie zatrudnienia w liczbie 20 ratowników brzegowych stacji ratowniczych.

autorka: Małgorzata Miszczuk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.2529 4.3389
EUR 4.5575 4.6495
CHF 4.4327 4.5223
GBP 5.3466 5.4546

Newsletter