Prawo, polityka

Duńska komisja odwoławcza ds. środowiska i żywności orzekła o uchyleniu pozwolenia na lądową część gazociągu Baltic Pipe, które duńska Agencja Ochrony Środowiska wydała jeszcze w lipcu 2019 r. Prace przy budowie mają być (przynajmniej tymczasowo) wstrzymane.

Według komisji odwoławczej, pozwolenie Agencji Ochrony Środowiska nie opisywało w wystarczający sposób środków podjętych w celu ochrony - objętych przez Europejską Dyrektywę Siedliskową załącznik 4 - popielic, nordyckich myszy brzozowych i nietoperzy, podczas budowy 210-kilometrowego rurociągu przez Danię.

Komisja stwierdziła również, że środki zaradcze przewidziane w zezwoleniu nie są wystarczające do utrzymania dotkniętych obszarów lęgowych i żerowiskowych na tym samym poziomie, co przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Energinet przygotowuje obecnie tymczasowe wstrzymanie prac budowlanych do czasu uzyskania wymaganego pozwolenia i w kontakcie z władzami wyjaśni, jakie konsekwencje będzie miało to orzeczenie dla projektu Baltic Pipe.

Firma stwierdziła, że jest zaskoczona orzeczeniem, ponieważ pracowała i wdrażała wymagane środki w celu ochrony zwierząt.

Komisja odwoławcza uchyliła pozwolenie i odesłała je z powrotem do Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska w celu rewizji. Będziemy teraz dokładnie badać, jakie ma to konsekwencje dla projektu Baltic Pipe, a w szczególności dla budowy w miejscach, gdzie żyją chronione gatunki z Załącznika 4 - powiedział Marian Kaagh, wiceprezes ds. projektów w Energinet i dodał: Baltic Pipe to duży projekt infrastrukturalny, który rozciąga się na całą Danię. Niemożliwe jest, aby nie wpływać na obszary, na których pracujemy, ale jesteśmy w pełni zaangażowani w minimalizowanie wpływu zarówno na ludzi, jak i na przyrodę, a także w zabezpieczenie dobrych warunków dla gatunków chronionych podczas budowy Baltic Pipe i po jej zakończeniu.

Duńska Agencja Ochrony Środowiska udzieliła pozwolenia na lądową część projektu Baltic Pipe w dniu 12 lipca 2019 r. Później w tym samym roku agencja przyznała pozwolenie dla części morskiej.

W sierpniu 2019 r. poinformowano, że cztery skargi zostały wysłane do Komisji Odwoławczej ds. Środowiska i Żywności w sprawie pozwolenia środowiskowego Baltic Pipe, ale nie miały one skutku zawieszającego.

PBS, z mediów

mapa: Baltic Pipe

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5462 4.638
EUR 4.6551 4.7491
CHF 4.7767 4.8731
GBP 5.5067 5.6179

Newsletter