Prawo, polityka

Sprawa nie dotyczy nadzwyczaj szerokiej grupy podmiotów, ale stanowi kolejny ważny krok prawny na drodze rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Konsultacjom publicznym zostaje poddany projekt rozporządzenia dot. szczegółowych wymagań dla elementów zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz dla elementów stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu.

Ministerstwo zaprosiło w ostatni piątek do 14-dniowych konsultacji publicznych kolejnego projektu rozporządzenia dotyczącego budowy morskich farm wiatrowych. 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało 21 maja 2021 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych. Zainteresowane podmioty mogą zgłaszać swoje uwagi przez kolejne 14 dni - do 4 czerwca br.

Projekt rozporządzenia określa wymagania techniczne dla elementów zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz dla elementów stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu. Wyprowadzenie mocy z morskich farm wiatrowych jest jednym z kluczowych elementów realizacji tych inwestycji. Zapewnia bowiem, że wytworzona energia będzie dostarczana do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) z zachowaniem ciągłości i niezawodności tych dostaw.

Zaproponowane w projekcie rozporządzenia rozwiązania mają na celu zapewnienie, że na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji urządzenia służące do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych spełnią wymagania związane z bezpieczeństwem konstrukcji i budowy (w zakresie wytrzymałości, nośności i stateczności), bezpieczeństwem pożarowym, bezpieczeństwem użytkowania, ochroną środowiska oraz warunkami użytkowymi odpowiednimi do przeznaczenia różnych typów urządzeń i konstrukcji lub instalacji wchodzących w skład morskiej farmy wiatrowej.

Ponadto nowe regulacje zapewnią odpowiednią jakość infrastruktury w kontekście jej integracji z siecią elektroenergetyczną. Propozycje przepisów zawarte w rozporządzenia obejmować będą zarówno projekty realizowane w ramach pierwszej, jak również drugiej fazy wsparcia.

Ministerstwo zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach wszystkich uczestników sektora energetycznego związanego z rozwojem morskich farm wiatrowych oraz inne zainteresowane podmioty.

Uwagi w formie elektronicznej prosimy kierować na adresy e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pełna treść projektu rozporządzenia dostępna jest tutaj.


Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234), zawiera regulacje dotyczące kwestii przyłączania do sieci elektroenergetycznej morskich farm wiatrowych lokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. W rozdziale 10 ustawy dotyczącym budowy, eksploatacji i likwidacji morskich farm wiatrowych zawarto upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw klimatu, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw budownictwa, w sprawie szczegółowych wymagań dla elementów zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz dla elementów stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu.

rel (gov.pl)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.463 4.5532
EUR 4.6486 4.7426
CHF 4.6703 4.7647
GBP 5.4253 5.5349

Newsletter