Prawo, polityka

25 marca 2020 r. Anna Moskwa – podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej wzięła udział w wideokonferencji unijnych ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa (AGRIFISH). Przedmiotem nadzwyczajnego posiedzenia były wyzwania stojące przed unijnym sektorem rolnictwa i rybołówstwa w obliczu problemu związanego z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa.

Minister podkreśliła istotny wpływ rozprzestrzeniającej się pandemii COVID-19 na obecną sytuację, zarówno polskiego jak i europejskiego sektora rybołówstwa, które już od dłuższego czasu dotknięte jest problemem malejących zasobów morskich. Anna Moskwa zwróciła także uwagę na problem stabilności przepływu kapitału, na który składają się m.in.: sprawy pracowników, załamania na rynku świeżych ryb oraz problemy z dostawami surowca.

Przedstawicielka MGMiŻŚ doceniła wysiłek Komisji Europejskiej, która rozpoczęła proces legislacyjny mający na celu rozwiązanie problemu, jednakże podkreśliła konieczność przyjęcia dodatkowych, nadzwyczajnych i natychmiastowych środków w celu zminimalizowania strat w sektorze rybołówstwa.

W tym celu Polska wystąpiła z postulatem wprowadzenia większej elastyczności we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) między innymi poprzez wprowadzenie możliwości szybkich przesunięć środków finansowych w ramach trwającej perspektywy finansowej a także możliwości uruchomienia już teraz środków z budżetu EFMR na lata 2021-2027.

W zakresie dostępnych działań, Polska zgłosiła m.in. postulaty: umożliwienia wypłaty rekompensat rybakom, wprowadzenie rekompensat za straty ekonomiczne w sektorze akwakultury, czy zwiększenia intensywności pomocy w ramach EFMR.

rel (MGMiŻŚ)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.3004 4.3872
EUR 4.6425 4.7363
CHF 4.6642 4.7584
GBP 5.2651 5.3715

Newsletter