Prawo, polityka

- Jestem przekonany, że daleko idąca współpraca między państwami tworzącymi korytarze komunikacyjne pozwoli stworzyć zupełnie nowe oblicze handlu międzynarodowego – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podczas trwającego Tbilisi Forum Pasa i Szlaku (Belt and Road Forum) 2017.

28 listopada 2017 r. minister Adamczyk wziął udział w dyskusji panelowej nt. infrastruktury transportowej w trakcie Tbilisi Belt and Road Forum 2017. Ministrowie odpowiedzialni za sektor transportowy w Polsce, Gruzji, Turcji, Azerbejdżanie, Słowenii oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej rozmawiali m.in. o zwiększeniu roli transportu w pobudzaniu więzi gospodarczych między państwami, koordynacji działań powiększających wielkość przewozów towarowych w krajach należących do inicjatywy Pasa i Szlaku oraz poprawie wydajności systemów logistycznych, by ulepszyć przepływ ładunków.

W swoim wystąpieniu minister Adamczyk mówił o dynamicznie rozwijających się relacjach polsko-gruzińskich. - Polska rozwija relacje gospodarcze z Gruzją od bardzo długiego czasu i to procentuje. Myśl śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który przed laty inspirował nas do tej współpracy, dzisiaj wydaje owoce – powiedział minister Adamczyk.

Minister Andrzej Adamczyk podkreślił również rolę budowania relacji między Polską a Azją: Uważamy, że  każdy wysiłek inwestycyjny, każdy wysiłek infrastrukturalny, który pozwala budować relacje między Polską a Azją, jest potrzebny, jest korzystny.

Zapewnił też, że Polska jest gotowa do współpracy z wszystkimi partnerami, którzy tworzą nowoczesne korytarze komunikacyjne między Europą a Azją. - Kiedy mówimy o partnerstwie nie możemy zapominać o zasadzie win-win. Wyobrażamy sobie, że z Dalekiego Wschodu do Europy przewożone są towary, ale także Europa chciałaby swoje towary wyeksportować na Daleki Wschód. I tak rozumiemy zasadę win-win, tak rozumiemy partnerstwo. Każdy z nas, uczestników tego projektu i ci, którzy w nim bezpośrednio nie uczestniczą, muszą być jego beneficjentami – ekonomicznymi i społecznymi – powiedział minister Adamczyk.

Minister Adamczyk podkreślił także strategiczną pozycję Polski. - Polska ma szczególne położenie, które wpisuje się w realizację przedsięwzięć, o których mówimy. Jesteśmy mocno zaangażowani w projekty infrastrukturalne w naszym kraju, ale także mocno zaangażowani w przedsięwzięcia poza nim – mówił minister.

Wymienił również elementy, które jego zdaniem mogą wyhamowywać budowę infrastruktury transportowej. - Finansowanie jest kwestią, która jest do rozstrzygnięcia. Często trudniejszym problem jest otoczenie prawne, który w poszczególnych państwach hamuje płynność procesu transportowego – powiedział. Jak podkreślił, otoczenie prawne i jednolite stawki, dostępu do torów kolejowych, które udało się ustalić wszystkim partnerom porozumienia Kolejowej Trasy Transkaspijskiej świadczą o tym, że można usuwać problemy, które hamują proces transportowy.

Minister zwrócił także uwagę na kwestię różnicy szerokości torów. Wskazał, że Polska ma szczególne doświadczenie w tym zakresie: jedną z najdłuższych granic zewnętrznych Unii Europejskich. Jest to granica styku dwóch rodzajów torów – toru europejskiego i toru szerszego. Tworząc korytarze transportowe należy zadbać o to, aby w sposób płynny przechodzić na szerszy lub węższy tor.

Tbilisi Belt and Road Forum 2017 jest platformą dialogu dla sektorów rządowego i prywatnego. W tegorocznej edycji bierze udział ponad 1000 przywódców politycznych, dyplomatów, ekspertów, przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz przedsiębiorstw. W trakcie trwania wydarzenia omawiane są tematy takie jak: czynniki wpływające na handel globalny i regionalny, ułatwienia dla handlu, możliwości handlu elektronicznego i łączności cyfrowej, infrastruktura transportowa, a także sektor energetyczny.

rel (MIB)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4956 4.5864
EUR 4.6217 4.7151
CHF 4.7769 4.8735
GBP 5.4572 5.5674

Newsletter