Prawo, polityka

Zrównoważone wykorzystanie zasobów mineralnych środowiska morskiego było tematem rozmów 29. posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej RP, któremu przewodniczył Marek Gróbarczyk – minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Oprócz członków Zespołu, w spotkaniu uczestniczył także Profesor Mariusz Orion Jędrysek – sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny geolog kraju i pełnomocnik Rządu ds. polityki surowcowej oraz przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego i Wspólnej Organizacji Interoceanmetal.

Podczas posiedzenia Profesor Mariusz-Orion Jędrysek, omówił zaangażowanie Polski w działalność Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego ONZ. Uczestnicy spotkania poznali zarys programu wieloletniego „Program Rozpoznawania Geologicznego Oceanów” – PRoGeO oraz założenia programu budowy statku specjalistycznego do eksploracji i eksploatacji dna morskiego.

Ponadto podczas spotkania miała miejsce prezentacja na temat udziału Polski w pracach badawczych dna oceanicznego w ramach Wspólnej Organizacji Interoceanmetal oraz działalność Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Rozmowy dotyczyły również stanu prac w zakresie zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich oraz organizacji w dniach 13-16 czerwca 2018 r. Światowych Dni Morza w Polsce i Forum dla Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego przygotowywanego również przez Polskę.

***

Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów. Do jego zadań należy monitorowanie realizacji polskiej polityki morskiej, przygotowywanie i opiniowanie projektów stanowisk Rady Ministrów, opracowywanie rocznych raportów oraz innych dokumentów na potrzeby Rady Ministrów, a także instytucji UE.

rel (MGMiŻŚ)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4227 4.5121
EUR 4.6593 4.7535
CHF 4.6272 4.7206
GBP 5.427 5.5366

Newsletter