Porty, logistyka

Przeładunek kontenerów w porcie w Hamburgu w pierwszej połowie 2022 roku rozwijał się lepiej niż oczekiwano: z wynikiem wynoszącym 4,4 miliona TEU (standardowe kontenery 20-stopowe), w pierwszych sześciu miesiącach roku osiągnięto niewielki wzrost o 0,9 procent. W porównaniu z głównymi konkurencyjnymi portami Europy Północnej: Antwerpią-Brugią, Rotterdamem i Bremą/Bremerhaven, które wszystkie odnotowały spadki przeładunku kontenerów, Hamburg był jedynym głównym portem w tym zakresie, który odnotował wzrost.

Średni spadek obrotów kontenerowych w czterech głównych portach Morza Północnego (North Range) w ciągu pierwszych sześciu miesięcy wyniósł 4,6 procent. Hamburg, osiągając wzrost przeładunku kontenerów jako jedyny duży port w regionie, wyłamał się z tego trendu i zyskał udziały w rynku na poziomie 1,1 punktu procentowego.

Łączne przeładunki w największym uniwersalnym porcie Niemiec wyniosły 61,8 mln ton (-2,7 proc.) i były nieco niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek ten można wytłumaczyć słabszym wynikiem w obsłudze ładunków masowych. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy w Hamburgu przeładowano łącznie 17,6 mln ton (-8,9 proc.) towarów masowych. We wszystkich trzech segmentach tego rodzaju ładunków, tj. ładunków przeładowywanych ssakiem (3,0 mln ton / -7,2 proc.), ładunków przeładowywanych chwytakiem (10,2 mln ton / -3,2 proc.) i ładunków płynnych (4,5 mln ton / -20,5 proc.), do spadków obrotów przyczyniło się zaostrzenie sankcji UE wobec Rosji, a także związane z rynkiem zmiany w handlu i transporcie surowców.

Szczególne wyzwania dla portu

"Pierwsza połowa 2022 roku postawiła przed hamburskimi firmami portowymi, ich pracownikami oraz wszystkimi partnerami logistycznymi i klientami portowymi bardzo szczególne wyzwania. Na przykład wojna na Ukrainie doprowadziła do daleko idących sankcji w handlu zagranicznym, które miały również znaczący wpływ na obsługę ładunków morskich w porcie w Hamburgu i nadal mają wpływ. W związku z niemal całkowicie zawieszonymi połączeniami kontenerowym z rosyjskimi portami nastąpił nie tylko spadek przeładunków drobnicowych (w tym kontenerowych), ale także znaczne spadki w obsłudze ładunków masowych w wyniku rosyjskiego ataku na Ukrainę" - powiedział Axel Mattern, członek zarządu Port Hamburg Marketing, dodając: "Dominujący w Hamburgu przeładunek drobnicowy rozwijał się stabilnie w trudnych warunkach, a w podsegmencie konwencjonalnych ładunków drobnicowych osiągnięto dwucyfrowy wzrost o 34,3 procent do łącznie 798 000 ton.”

Mattern zwrócił uwagę, że nie tylko wojna na Ukrainie, ale także skutki globalnej pandemii koronawirusa nadal powodują wąskie gardła w transporcie i dostawach dla handlu i przemysłu. Na wielu szlakach transportowych prowadzi to do wydłużenia czasu transportu i gwałtownego wzrostu stawek frachtowych. Według Mattern, głównych przyczyn niezsynchronizowanych łańcuchów dostaw, opóźnień i zakłóceń w globalnych procesach transportowych nie można przypisać wyłącznie portom. Jest raczej tak, że na styku transportu lądowego i morskiego zakłócenia, takie jak kongestia statków i opóźnienia w ruchu samochodów ciężarowych i kolejowych, są najwyraźniej widoczne i zauważalne dla klientów portów i społeczeństwa.

"Wielotygodniowy lockdown w porcie w Szanghaju i zawinięcia statków, które w jego wyniku wypadły z harmonogramu, powodują nadzwyczajne szczytowe obciążenia w terminalach przeładunkowych w porcie. Także kontenery, które nie są odbierane przez importerów na czas, a tym samym blokują pilnie potrzebne miejsca na placach składowych, powodują dodatkowe obciążenie dla terminali i problemy w sprawnej organizacji przeładunków oraz odwozów między portem morskim a miejscami docelowymi w głębi lądu" - dodaje Mattern.

Lepsze warunki dla wszystkich gałęzi transportu

Aby zapobiec dalszym zakłóceniom w porcie w Hamburgu, Zarząd Portu w Hamburgu zapewnia utrzymanie i rozwój infrastruktury.

"Naszym głównym zadaniem jako zarządu portu jest tworzenie funkcjonalnej i wydajnej infrastruktury dla łańcuchów logistycznych w celu zaopatrywania Niemiec i innych części Europy przez port w Hamburgu. Jeśli łańcuchy dostaw przestają być zsynchronizowane, czego doświadczamy od miesięcy, zadanie to nie tylko staje się bardziej widoczne w świadomości społecznej, ale także zyskuje na znaczeniu. Wraz z zakończeniem regulacji toru wodnego w styczniu, nasi klienci mogą teraz przewozić więcej kontenerów per zawinięcie statku. Po pierwsze, wzmacnia to konkurencyjność Hamburga jako lokalizacji biznesowej, a po drugie, poprawia zaopatrzenie przedsiębiorstw i konsumentów dla całych Niemiec. W szczególności: w pierwszej połowie 2022 r. 117 dużych kontenerowców natychmiast skorzystało z możliwości, które zaoferowała regulacja toru wodnego. Średnie zanurzenie tych dużych kontenerowców wzrosło o około 0,5 metra w porównaniu z 2021 rokiem. Dodatkowo przeładowano o 8 procent więcej kontenerów per zawinięcie statku. Potwierdza to natychmiastową akceptację regulacji toru wodnego przez naszych klientów. Ponadto, w ramach dużego projektu rozwoju zasilania z lądu kontenerowców i statków wycieczkowych rozpoczęliśmy kolejny istotny etap. W pierwszej połowie 2022 roku rozpoczęto budowę instalacji na trzech terminalach kontenerowych Burchardkai, Tollerort i Eurogate, a także na terminalu Steinwerder dla statków wycieczkowych. Rozpoczęcie operacji testowych planowane jest na 2023 rok. Port w Hamburgu jest zatem pionierem w Europie w dziedzinie zasilania lądowego i zrównoważonego rozwoju" - mówi Friedrich Stuhrmann, członek zarządu HPA.

10 największych krajów partnerskich Hamburga w zakresie obsługi kontenerów morskich

Sankcje nałożone na Rosję przez UE doprowadziły do spadku przeładunku kontenerów między Hamburgiem a rosyjskimi portami do 79 tys. TEU (-50,9 proc.) w pierwszej połowie roku. W rezultacie Rosja spadła z czwartego na 15. miejsce listy najważniejszych krajów partnerskich. Wśród trzech najważniejszych partnerów handlowych portu w Hamburgu pod względem wielkości przeładunków kolejność pozostała niezmieniona z Chinami, w tym z Hongkongiem (1,3 mln TEU / +5,8 procent), USA (291 000 TEU / -3,9 procent) i Singapurem (218 000 TEU / +6,7 procent). Na kolejnych miejscach znalazły się Polska (166 tys. TEU / +53,2 proc.), Szwecja (157 tys. TEU / +8,3 proc.), Finlandia (108 tys. TEU / +31,5 proc.), Dania (103 tys. TEU / +2,8 proc.), Brazylia (102 tys. TEU / -2,8 proc.), Wielka Brytania (100 tys. TEU / -19,8 proc.) i Korea Południowa (95 tys. TEU / -18,6 proc.). Bardzo pozytywne dla portu w Hamburgu wzrosty przeładunków kontenerów morskich w ciągu pierwszych sześciu miesięcy z Polską, Finlandią, Szwecją i Danią wynikają m.in. z restrukturyzacji i koncentracji serwisów dowozowych. Hamburg jest ponownie intensywniej wykorzystywany jako węzeł przeładunkowy w celu obsługi regionu Morza Bałtyckiego. Ogólnie rzecz biorąc, przeładunek kontenerów w transhipmencie w Hamburgu w pierwszej połowie roku osiągnął 1,6 mln TEU (+2,7 proc.).

Transport kolejowy w relacji z zapleczem lądowym na poziomie z poprzedniego roku

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy na torach Hamburskiej Kolei Portowej przewieziono 1,4 mln TEU. Przy minus 0,2 proc. jest to tylko nieznacznie poniżej wyniku z poprzedniego roku. W pierwszej połowie roku do i z portu w Hamburgu przewieziono łącznie 23,6 mln ton (-0,3 proc.).

"Szeroko zakrojone działania budowlane na terenie portu i sieci kolejowej są głównymi przyczynami nieco słabszego wyniku w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Z udziałem 52,8 procent w podziale gałęziowym, transport towarowy koleją pozostaje wiodącym środkiem transportu w ruchu przychodzącym i wychodzącym portu w Hamburgu" - mówi Mattern.

Na wydajnej sieci torów o długości około 300 kilometrów Hamburska Kolej Portowa kontroluje przejazd około 210 pociągów towarowych z ponad 5 500 wagonami każdego dnia.

"W ostatnich tygodniach bardzo różne czynniki, w tym liczne opóźnienia statków, miały destrukcyjny wpływ na obsługę kolei w porcie w Hamburgu. Operatorzy terminali i kolejowi ciężko pracują, aby zmniejszyć i zlikwidować wąskie gardła w obsłudze w jak największym stopniu" - dodaje Mattern.

Z tą opinią zgadza się Ulfert Cornelius, dyrektor zarządzający EVOS Hamburg: "Doskonałe połączenie portu w Hamburgu z siecią kolejową ma kluczowe znaczenie gospodarcze dla Niemiec i Europy Środkowej. Dotyczy to nie tylko przeładunku kontenerów, ale także płynnych towarów masowych. Jest to szczególnie widoczne w momencie, gdy port w Hamburgu może wypełnić duże luki w łańcuchu dostaw takich płynnych towarów masowych. Luki te powstały z powodu obecnego niskiego poziomu wody na Renie i mogą być obecnie w znacznym stopniu zrekompensowane przy wykorzystaniu kolei przez port w Hamburgu, a tym samym znacząco przyczynić się do znacznego zmniejszenia negatywnych skutków dla gospodarki.”

Perspektywy na rok 2022

W najbliższych tygodniach organizacja marketingowa portu w Hamburgu liczy na osiągnięcie porozumienia w nierozwiązanym jeszcze sporze płacowym między partnerami negocjacyjnymi ver.di a niemieckimi firmami portowymi. Na tle pogorszenia ogólnej sytuacji gospodarczej, która prawdopodobnie będzie charakteryzować się oczekiwanym wzrostem cen energii i osłabieniem konsumpcji, należy spodziewać się osłabienia dalszego rozwoju przeładunku ładunków morskich do końca roku. Tymczasowy wzrost może zapewnić przeniesienie do Hamburga części przewozów masowych w wyniku wykorzystania alternatywnych szlaków transportowych ze względu na trwającą fazę niskiej wody na Renie. Port w Hamburgu mógłby skorzystać z tego jako wszechstronny port uniwersalny i wiodący port kolejowy. Wynik łącznych przeładunków wynoszący około 130 mln ton i 8,7 mln TEU jest optymistyczny, ale niewykluczony, biorąc pod uwagę stabilizację łańcuchów transportowych i globalną sytuację gospodarczą.

rel (Port Hamburg)

Półroczne wyniki przeładunkowe portu Hamburg
Półroczne wyniki przeładunkowe portu Hamburg

Półroczne wyniki przeładunkowe portu HamburgPółroczne wyniki przeładunkowe portu Hamburg

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.444 4.5338
EUR 4.6347 4.7283
CHF 4.7065 4.8015
GBP 5.3549 5.4631

Newsletter