Porty, logistyka

Do terminalu DCT Gdańsk w Porcie Północnym regularnie zawijają kontenerowce należące do największych w świecie, a w Naftoporcie częstymi gośćmi są największe zbiornikowce jakie mogą wejść na Bałtyk. Dlaczego więc toru podejściowego do gdańskiego Portu Północnego nie miałaby pogłębiać największa pogłębiarka świata? I faktycznie - do pracy na redzie portu Gdańsk taką właśnie skierowano…  

W poniedziałek, 10 czerwca, po południu na kotwicowisko portu Gdańsk Zatokę Gdańską weszła jedna z dwóch bliźniaczych, największych pogłębiarek świata - Leiv Eiriksson. Dołączy ona do mniejszej - Bartolomeu Dias (26 595 ton nośności, na Zatoce od 2 czerwca), która prowadzi już prace pogłębiarskie, zdając urobek poprzez rurociągi refulacyjne na plażę w Jelitkowie.

Gdy Bartolomeu Dias wykona wstępne pogłębianie i przygotuje rejon pracy wielkiej pogłębiarki - ta, stojąca od poniedziałku na kotwicowisku portu Gdańsk, włączy się do pracy na torze podejściowym do Portu Północnego.

Obie należą do belgijsko-luksemburskiego przedsiębiorstwa pogłębiarskiego i inżynierii morskiej - Jan De Nul. Wykonawcę prac - firmę Jan De Nul NV - wyłoniono w postępowaniu przetargowym dotyczącym projektu "Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku", którego wynik ogłoszono 17 września 2018 roku. Zleceniodawcą jest Urząd Morski w Gdyni.*
Zasadniczym celem projektu jest powiększenie szerokości toru w dnie do 600 m oraz jego głębokości technicznej do 18 m.

Leiv Eiriksson (równorzędnie z jednostką bliźniaczą - Cristobal Colon), to największa w świecie pogłębiarka nasiębierna ssąca ze smokiem wleczonym i zarazem - w ogóle (niezależnie od rodzaju) największa w świecie jednostka należąca do grupy pogłębiarek. Pod względem wielkości może być porównywana z masowcem panamax.

Każdy ze wspomnianych, identycznych, statków, przy pojemności brutto 46 373, wyprzedza wyraźnie (o ok. 27 %) następną pogłębiarkę w rankingu - Vasco da Gama o pojemności 36 567 i trzecią - Inai Kenanga o tonażu pojemnościowym brutto 33 896 jednostek.
Jest największa także pod względem nośności ze swoimi 78 000 ton, wyprzedzając HAM 318 o nośności 67 471 t i Queen of the Netherlands o nośności 59 947 t (Vasco da Gama jest na miejscu piątym z nośnością 59 235 t).

Pogłębiarki tego typu (TSHD) są najbardziej wydajnymi pogłębiarkami (podnoszą i przemieszczają duże ilości urobku w krótkim czasie). Wydajność jest w przypadku pogłębiarki Leiv Eiriksson dodatkowo wzmocniona jej rozmiarami. 

Leiv Eiriksson na Maledivach:

Leiv Eiriksson - charakterystyka podstawowa:
typ statku - pogłębiarka nasiębierna ssąca ze smokiem wleczonym (trailing suction hopper dredger - TSHD)
nr IMO - 9429584
państwo bandery - Luxemburg
armator (właściciel) - Jan de Nul NV, Belgia
operator, armator zarządzający, armator zarejestrowany - Jan De Nul Luxembourg SA, Luksemburg
stocznia - LaNaval - Construcciones Navales del Norte SL, Sestao, Hiszpania
stoczniowy nr budowy - 334
przekazanie przez stocznię - 07.06.2010
wodowanie - 04.09.2009
położenie stępki - 27.08.2008
zamówienie - 24.01.2007
jednostki bliźniacze - Cristobal Colon, zbudowana w 2009 r.
długość całkowita - 223,00 m
długość między pionami - 196,00 m
szerokość konstrukcyjna - 41,00 m
zanurzenie - 15,15 m
wysokość boczna - 20,00 m
nośność - 78 000 t (według innego źródła - 78 500 t, według Bureau Veritas - 78 386 t)
pojemność zasobni - 45 458 m³ (według innego źródła - 46 000 m³)
tonaż pojemnościowy brutto - 46 373
tonaż pojemnościowy netto - 13 912
balast segregowany - 3300 m³
łączna pojemność zbiorników paliwowych - 6741 m³ (paliwo lekkie - 251 m³, paliwo ciężkie - 6490 m³)
liczba przedziałów wodoszczelnych - 8
liczba ładowni - 1
prędkość maksymalna - 20,00 węzłów
prędkość eksploatacyjna - 18,00 węzłów
napęd główny - dwa silniki spalinowe, wysokoprężne, połączone przez przekładnie redukcyjne i wały napędowe i śrubowe z dwiema śrubami nastawnymi (115 obr./min.), o łącznej mocy MCR 38 364 kW (52 160 KM) / CSR 32 640 kW (44 378 KM)
silniki napędu głównego - 2 × MAN B&W 16V48/60B, 4-suwowe, w układzie V, 16-cylindrowe, 480 × 600 mm (średnica cylindra × skok tłoka), MCR 19 182 kW (26,080 hp) przy 514 obr./min.
generatory (prądnice zawieszone, przez PTO przy silnikach napędu głównego) - 2 × (18 500 kW) / 60 Hz
zespół prądotwórczy - 1 × 2820 kW / 60 Hz
awaryjny zespół prądotwórczy - 280 kW (400 KM)
łączna moc zainstalowana - 41 650 kW
kocioł główny - Konutherm; śruba napędowa - MMG
stery strumieniowe dziobowe - 2 × 2150 kW (2923 KM)
ster strumieniowy rufowy - 1 × 2150 kW (2923 KM)
maksymalna głębokość pogłębiania - 155 m
średnica smoka (rury ssącej) - 1300 mm
podwodne pompy ssące (na smokach) - 2 × 6500 kW
pompa refulująca (rozładunkowa) - 16 000 kW
system pogłębiarski zaprojektowany i kluczowe jego elementy dostarczone przez IHC, Holandia
miejsca dla załogi - 46
klasyfikacja - Bureau Veritas
notacja klasy - I Hopper dredger, AUT-UMS (SS) , CLEANSHIP 7+ , DYNAPOS -AM/AT Service Restriction: Dredging over 15 Miles from shore

Zakres prac przewidziany w ramach rozbudowy toru podejściowego obejmuje jego poszerzenie o 250 m wraz z pogłębieniem do głębokości technicznej 18 m oraz wykonanie obrotnicy o średnicy 750 m.

Istniejący tor podejściowy do Portu Północnego ma długość 6300 m i szerokość w dnie 350 m. Głębokość techniczna toru wynosi 17,5 m.
Oś toru podejściowego wyznacza pława świetlna PP, zaś początek toru wodnego wyznaczają pławy P1 i P2. Koniec toru wodnego kończy się w miejscu lewego i prawego trawersu światła wejściowego. Zakończenie toru stanowi obrotnica o średnicy 670 m i głębokości 17 m.

Leiv Eiriksson i inne pogłębiarki Jan de Nul w Nigerii:

Część południowa obrotnicy ograniczona jest falochronem wyspowym, za którym rozciąga się obszar wodny o głębokości 16,0 m, którego granice wyznaczają falochron wschodni, Pirs Węglowy i Pirs Rudowy. Północna strona portu oznakowana jest przez pławę świetlną P-1, uzbrojoną dodatkowo w urządzenie typu racon oraz stawy świetlne P-5, P-9 i P-13. Stronę południową toru ograniczają pławy świetlne: P-2, P-6, P-10, P-14 i P-18.
Głębokości na torze podejściowym są w miarę stabilne, nie ulegają większym zmianom.
Powyższe parametry toru wykluczają jednoczesną żeglugę dwóch zbiornikowców.

Rozbudowa toru podejściowego umożliwi bezpieczną żeglugę dwukierunkową dużych statków - o maksymalnych gabarytach 355 m × 60 m × 15 m (zbiornikowce) i 350 m × 45 m × 15 m (kontenerowce) - mogących wchodzić i wychodzić z Portu Północnego jednocześnie.

Tor podejściowy zaprojektowany został poprzez równoległe przesunięcie osi istniejącego toru o 250 m w kierunku południowym i po rozbudowie będzie miał następujące parametry techniczne:
- całkowita długość toru - ok. 6 420 m;
- szerokość w dnie - 600 m;
- głębokość techniczna - 18 m.

Zasada działania pogłębiarek TSHD:  

Na wysokości istniejącej pławy P14 zaprojektowano poszerzenie toru podejściowego do szerokości ok. 810 m w celu zaprojektowania dodatkowej obrotnicy o średnicy 750 m umożliwiającej bezpieczne wprowadzanie statków do portu. Nowa obrotnica została zaprojektowania na głębokość techniczną 18,0 - 17,0 m (podział głębokości przechodzi przez środek obrotnicy i jest prostopadły do osi toru).

W związku z wyżej wymienionymi pracami wydobyty zostanie urobek czerpalny z toru wodnego o łącznej kubaturze około 5 651 500 m³.
Gdyby całą tę ilość urobku obsługiwać tylko jedną (większą) pogłębiarką - Leiv Eiriksson, to jej zasobnia musiałaby być zapełniana przynajmniej 124 razy, czyli tyle kursów musiała by wykonać ta pogłębiarka między rejonem pogłębiania a miejscem zdania urobku.

Zakłada się następujące sposoby postępowania z urobkiem czerpalnym z rozbudowywanego toru podejściowego do Portu Północnego:
- sztuczne zasilenie plaż (co już ma miejsce, na początku w Jelitkowie);
- w razie potrzeby, także składowanie urobku na miejscach pełniących funkcję rezerwuaru (tzw. klapowiska).
Szacuje się, że ilość odkładanego urobku z robót czerpanych przewidzianych do zagospodarowania wyniesie ok. 5,3 mln m³.

Opiekę agencyjną nad największą pogłębiarką Leiv Eiriksson sprawuje na polskich wodach Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. (MAG).

PBS, rel (Urząd Morski w Gdyni)

_______________________
W dniu 2 lipca 2018 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.
I część zamówienia – Wykonanie modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na długości ok. 4200 m – czterech wykonawców złożyło ofertę.
II część zamówienia – Wykonanie modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na długości ok. 2220 m – pięciu wykonawców złożyło ofertę.
W dniu 17 września 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert dla I i II części zamówienia.
W dniu 15 stycznia 2019 r. zostały zawarte umowy na I i II część zamówienia z wykonawcą z firmą Jan De Nul N.V. Tragel 60, 9308 Hofstade – Aalst, Belgia
I część zamówienia – Wykonanie modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na długości ok. 4200 m – wartość umowy wynosi 90 179 866,95 zł brutto.
II część zamówienia – Wykonanie modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na długości ok. 2220 m – wartość umowy wynosi 51 368 844,24 zł brutto. 

 

Pogłębianie toru podejściowego do Portu Północnego
Pogłębianie toru podejściowego do Portu Północnego
TSHD Leiv Eiriksson - widok boczny
TSHD Leiv Eiriksson - widok boczny z planu ogólnego
TSHD Leiv Eiriksson - rura ssąca (smok)
TSHD Leiv Eiriksson
TSHD Leiv Eiriksson
TSHD Leiv Eiriksson
TSHD Leiv Eiriksson
TSHD Leiv Eiriksson
Pogłębianie toru podejściowego do Portu PółnocnegoPogłębianie toru podejściowego do Portu PółnocnegoTSHD Leiv Eiriksson - widok bocznyTSHD Leiv Eiriksson - widok boczny z planu ogólnegoTSHD Leiv Eiriksson - rura ssąca (smok)TSHD Leiv EirikssonTSHD Leiv EirikssonTSHD Leiv EirikssonTSHD Leiv EirikssonTSHD Leiv Eiriksson
+22 PRCiP
A u nas zaorano PRCiP rozkradziono majątek, zwolniono wykwalifikowaną kadrę i pozwolono na stopniowe zamulanie nie tylko podejść do portów ale także torów wodnych, jako przykład niech posłuży tor wodny Szczecin- Świnoujście dopiero teraz z wielką pompą i jeszcze większymi pieniędzmi zaczyna się pogłębianie toru do 12,5 metra czy któryś z politycznych złodziei którzy dopuścili się do tej sytuacji stanął przed sądem? - to pytanie tylko retoryczne.
11 czerwiec 2019 : 06:04 JanKowalski | Zgłoś
-2 Niemałl wszyscy którzy rozkradali
i wysprzedawali dorobek gospodarki morskiej są dziś w partii POKO
11 czerwiec 2019 : 10:00 taka prawda | Zgłoś
+8 A to pech...
Ci co rozkradli (POKO !?) przynajmniej mieli pojecie . "dobra zmiana" nie ma pojęcia tylko mocarstwowe plany. Przekop Mierzeji, legendarne promy, CPK, wieże imienia bliżniaków, lotnisko w Radomiu, milion samochodów elektrycznych.... Wszystko co można nazwać imieniem WIELKIEGO PREZYDENTA.
11 czerwiec 2019 : 12:15 maciek2 | Zgłoś
0 Z
[link usunięty]
11 czerwiec 2019 : 13:25 Piotr23 | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4724 4.5628
EUR 4.633 4.7266
CHF 4.7706 4.867
GBP 5.4757 5.5863

Newsletter