Porty, logistyka

Fracht FWO Polska, globalny operator logistyczny specjalizujący się w obsłudze przemysłu w zakresie spedycji drogowej, lotniczej, morskiej i kolejowej rozwija dynamicznie obsługę transportów kolejowo-drogowych na Wschód, głównie do Chin i Rosji. Operator realizuje dostawy pomiędzy Polską a krajami wschodnimi dzięki stale rozbudowywanej sieci lokalnych partnerów i dobrze zorganizowanym przeładunkom (kolej-kolej i kolej-droga). 

Organizacja dostaw ładunków koleją staje się coraz bardziej popularna na kierunkach wschodnich i coraz więcej producentów korzysta z korytarzy Nowego Jedwabnego Szlaku. Wymiana handlowa pomiędzy Polską a Wschodem stale rośnie, a klienci oczekują szybkiej dostawy. Fracht FWO Polska dzięki rozległej sieci sprawdzonych lokalnych partnerów w krajach Europy Wschodniej i Azji, w tym przy partnerstwie białoruskich i rosyjskich kolei państwowych, dostarcza towary z Chin do Europy w czasie od 13 do 16 dni. Firma odnotowuje dynamiczny rozwój tych usług, doskonaląc je i poszerzając o dodatkowe obszary. W ostatnim czasie portfolio Fracht FWO Polska w obsłudze ładunków na Wschód powiększyło się, poza przeładunkami, o składowanie towarów, odprawę celną (w Rosji, Białorusi, Kazachstanie, Chinach, krajach bałtyckich) i pełną obsługę dokumentacji stosowanej przy niektórych grupach towarów tj. pozwolenia, świadectwa pochodzenia, certyfikaty zgodności itp. Istotne jest to szczególnie przy obsłudze ładunków przemysłowych jak np. ładunki ponadgabarytowe. 

Dzięki rozległej sieci partnerów rozlokowanych na całym szlaku z Chin Zachodnich aż do Polski (na różnych trasach Nowego Jedwabnego Szlaku), w razie pojawienia się jakiegokolwiek problemu w trakcie transportu czy przeładunku albo odprawy celnej, sprawdzeni partnerzy Fracht FWO natychmiast podejmują temat, mając bezpośredni kontakt np. z regionalnymi kolejami, albo służbami kontrolnymi. Wysoką jakość obsługi zapewnia też zespół profesjonalistów Fracht FWO Polska, w skład którego wchodzą eksperci znający języki wschodnioeuropejskie i realia rynkowe m.in. w Chinach, w Rosji oraz w innych krajach WNP.  

- Rola sieci partnerów lokalnych w krajach tranzytowych na wschodnim szlaku transportowym jest bardzo ważna. Z uwagi na różne zwyczaje i różnorodne przepisy krajowe, bez doskonałej ich znajomości nie byłaby możliwa sprawna obsługa dostaw niektórych ładunków. Dlatego szczególnie dbamy o rozwój tej sieci, gwarantując tym samym najwyższą jakość usług naszym klientom – podkreśla Andrzej Bułka, dyrektor generalny, Fracht FWO Polska.

Fracht FWO Polska zapowiada dynamiczny rozwój usług spedycyjno-transportowych na Wschód, prognozując ich kilkuprocentowy wzrost w tym roku. Swoje wyliczenia opiera na planach rozwoju klientów i danych dotyczących europejskiej oraz polskiej wymiany handlowej z krajami azjatyckimi. Według statystyk Głównego Urzędu Statystycznego (opr. z 12.02.2018 roku „Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – grudzień 2017 - dane tymczasowe”) w roku 2017 import z Chin do Polski zwiększył się o około 10 proc. osiągając wartość 27 mld USD, a towary z Chin stanowiły prawie 12 proc. naszego krajowego importu. W tym czasie eksport do Państwa Środka wzrósł około 19 proc. Zarówno polskie jak i chińskie firmy stale poszukują sposobów na zwiększanie obrotów. Również wymiana handlowa z Rosją nieco się ożywiła. W ubiegłym roku wartość importu z Rosji według kraju pochodzenia wyniosła 14,8 mld USD, a udział Rosji w imporcie wzrósł w porównaniu do roku 2016 r. o 0,7 p. proc. i stanowił 6,5 proc. Zaś eksport z Polski oszacowano w tym okresie na około 6,9 mld USD.

rel (Fracht FWO Polska)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4227 4.5121
EUR 4.6593 4.7535
CHF 4.6272 4.7206
GBP 5.427 5.5366

Newsletter