Porty, logistyka

We wtorkowej debacie „Drogi, koleje, porty w 2030 – inwestycje infrastrukturalne” organizowanej w Filharmonii Bałtyckiej przez Actia Forum oraz Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza wzięli udział przedstawiciele morskich i transportowych środowisk gospodarczych (porty morskie, operatorzy, spedytorzy, armatorzy), administracji morskiej, administracji samorządowej i środowisk naukowych. 

Debatę otworzył członek zarządu województwa pomorskiego i prezes Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk Ryszard Świlski, który przywitał zgromadzonych zwracając uwagę, że to już VIII edycja konferencji, na trwałe wpisanej w kalendarz imprez konferencyjnych i wystawienniczych Pomorza.

W trakcie debaty poruszano zagadnienia: dostępu do portów morskich, korytarzy Bałtyk-Adriatyk i Via-Carpatia, roli przewozów kolejowych i lotniczych (w kontekście przewozów cargo), przeładunku kontenerów i dróg wodnych śródlądowych – zwłaszcza w kontekście udrożnienia dolnego biegu rzeki Wisły. 

Marszałek Ryszard Świlski zwrócił uwagę na wagę korytarza Bałtyk-Adriatyk dla rozwoju Pomorza i całej Polski, dystansując się jednocześnie od koncepcji powołania krajowego koordynatora Korytarza. Według marszałka zadania związane z korytarzem można realizować w ramach obecnej administracji, wymagana w tym względzie jest jednak większa inicjatywa państwa. Tymczasem polskie władze bardziej są zaangażowane w promowanie alternatywnej koncepcji Korytarza Via-Carpatia, którego wpływ dla pomorskich portów morskich będzie negatywny, nie mówiąc już o tym, że inwestycja ta może pochłonąć środki CEF przeznaczone dla pomorskich portów i korytarza BAC. Marszałek pozytywnie odniósł się do koncepcji budowy drogi czerwonej w Gdyni (jako alternatywy dla Trasy Kwiatkowskiego), choć uznał, że trasy tej nie powinno się łączyć z Via Maris (jak to robi polski rząd), lecz z Obwodnicą Północną Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT), o którą od dawna lobbują pomorskie środowiska. Tymczasem kluczową rolę dla Portu w Gdyni odgrywać będzie zmodernizowana linia kolejowa 201, którą należy zelektryfikować i wybudować dla niej drugi tor, a na niektórych odcinkach (od Gdyni do Gdańska Osowej) – tor trzeci. Marszałek podkreślił także rolę samorządu województwa pomorskiego w lobbowaniu na rzecz rewitalizacji dolnego biegu Wisły w ramach MDW E-40 i E-70. 

Prezes Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy Adam Skonieczny przedstawił pozytywne szacunki dotyczące wzrostu obsługiwanych pasażerów oraz dane dotyczące roli portu lotniczego w przewozach cargo. 

Dyrektor ds. rozwoju portu gdyńskiego Leszek Jurczyk omówił inwestycje gdyńskiego portu, a w tym koncepcję budowy portu zewnętrznego – pirsu wysuniętego w morze. Dyrektor zgodził się także z marszałkiem Świlskim odnośnie negatywnego wpływu Via-Carpatia dla pomorskich portów oraz pozytywnego wpływu drogi kolejowej 201.  

Dyrektor Dominik Landa z Deepwater Conteiner Terminal zwrócił uwagę na rosnącą rolę kolei w obsłudze portu gdańskiego (30 % - dla przewozów kontenerowych i 70% - dla ładunków masowych). Omówił także zbyt niską prędkość przewozów kolejowych w Polsce (zwłaszcza w Polsce południowej), co generuje wąskie gardła. Dyrektor wyraził także opinię dotyczącą dużej ważności drogi wodnej rzeki Wisły dla portu gdańskiego, dystansując się jednocześnie od pomysłu znacznego współfinansowania inwestycji ze środków DCT.  

Maciej Berendt – prezes Biura Inżynierii Komunikacyjnej podkreślił konieczność przeprowadzenia dokładnych analiz kosztowności inwestycji transportowych na Pomorzu, dla wykazania ich niezbędności. Zwrócił także uwagę na konieczność podjęcia inicjatyw na rzecz zwiększenia roli towarowych przewozów kolejowych w województwie pomorskim. 

Opr. Michał Graban, AL

Fot.: mat. UMWP

Poniżej prezes Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk Ryszard Świlski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4211 4.5105
EUR 4.6616 4.7558
CHF 4.6132 4.7064
GBP 5.4337 5.5435

Newsletter