Porty, logistyka

Budowa mostu łączącego Wyspę Sobieszewską ze stałym lądem miała zakończyć się pod koniec ubiegłego roku. Ta mocno wyczekiwana inwestycja niespodziewanie musiała jednak zwolnić tempo. Okazało się, że jeden z podwykonawców projektu, firma Vistal, ma kłopoty finansowe - w październiku ubiegłego roku złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. Natomiast w poniedziałek, 5 lutego, zerwała umowę z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska, a także wystąpiła z konsorcjum, które realizuje inwestycję.

Spółka Vistal Gdynia jest obecnie w procesie restrukturyzacji. Mimo to, 5 lutego oficjalnie odstąpiła od umowy zawartej z DRMG dotyczącej "Budowy mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie", a także od umowy konsorcjum i porozumienia, jakie zawarła z partnerami konsorcjum: firmą Metrostav a.s. (liderem konsorcjum) oraz spółką Vistal Infrastructure. Powoływała się przy tym na Prawo Restrukturyzacyjne.

Przypomnijmy. Zwodzony most na Wyspę Sobieszewską zastąpi przestarzały most pontonowy, utrudniający dziś ruch zarówno kierowcom, jak i żeglarzom. Długość samego obiektu wynosić będzie 173 metry, a ze skrzydłami - 181,5 m. Prowadzić do niego będzie nowa, blisko 1-kilometrowa droga. W ramach inwestycji powstaje też budynek służący do obsługi mostu, do tego przebudowane zostały (bądź wkrótce zostaną) skrzyżowania ulic Nadwiślańskiej - Turystycznej i Drogi Wojewódzkiej 501 oraz Sobieszewskiej - Łąkowej - Piaskowej.

Koszt inwestycji oszacowano na 57 mln złotych.

DRMG szacuje, że termin zakończenia prac może przeciągnąć się do końca czerwca 2018 r.

Poniżej oświadczenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska:

W odniesieniu do sytuacji związanej z odstąpieniem partnera konsorcjum Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji (z dnia 2 lutego 2018 r.) od Umowy na wykonanie zamówienia pn. "Budowa mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie" ("Zadanie"), zawartej z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska oraz odstąpieniem Spółki od umowy konsorcjum i porozumień wykonawczych informujemy, że prace na budowie mostu zwodzonego są kontynuowane, a pozostali członkowie konsorcjum Metrostav a.s. oraz Vistal Infrastructere Sp. z o.o. deklarują kontynuację kontraktu.

Partner konsorcjum Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji ("Spółka") odpowiedzialny był za wykonanie konstrukcji stalowej obiektu w tym zwodzonych przęseł mostu. Konstrukcja zwodzonych przęseł mostu została wykonana w 85% i znajduje się na terenie stoczni Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji („Spółka”).

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, w imieniu pozostałych członków konsorcjum, wystąpiła do Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji, o wydanie pozostających na terenie spółki elementów konstrukcyjnych zwodzonych przęseł mostu. Obecnie czekamy na odpowiedź Vistal Gdynia S.A. dotyczącą wydania konstrukcji, która umożliwi podjęcie dalszych działań koniecznych do realizacji kontraktu.

Budowa mostu zwodzonego podzielona jest na trzy główne obszary.

• pierwszy obejmuje infrastrukturę zewnętrzną, czyli drogową oraz sieciowo-instalacyjną.

• drugi związany jest z obsługą, czyli wykonaniem budynku sterowni odpowiedzialnej 

za obsługę mostu.

• trzeci, najważniejszy i zarazem najtrudniejszy obszar prac obejmuje wszystkie prace prowadzone na wodzie, czyli m.in. wykonanie podpór stałych oraz komór zawierających elementy hydrauliczne, które są odpowiedzialne za podnoszenie części ruchomych mostu.

Roboty związane z instalacją sieciową, jak i umacnianiem nabrzeża zostały już zakończone, poza obszarem, który będzie trzeba wzmocnić po demontażu starego mostu pontonowego. Roboty drogowe związane z budową nowego układu drogowego również zmierzają ku końcowi. Bez opóźnień realizowany jest również drugi obszar związany z budową budynku sterowni, w którym trwają prace wykończeniowe.

Najtrudniejszym technologicznie etapem jest realizowana obecnie budowa dwóch komór usytuowanych na torze wodnym. Na nich będą osadzone sterowniki i siłowniki hydrauliczne odpowiedzialne za poruszanie elementami ruchomymi mostu.

Do wykonania pozostało zakończenie produkcji i montaż przęseł zwodzonych, montaż hydrauliki mostu, a także montaż wyposażenia mostu (barierki, wpusty, dylatacje, instalacje elektryczne, teletechniczne i deszczowe na moście), wykonanie robót drogowych w zakresie nawierzchni w tym ułożenie ostatniej warstwy ścieralnej na całym zakresie drogowym, a także ułożenie masy na ścieżkach rowerowych. Wykonanie automatyki i sterowania mostu oraz przeprowadzenie prób i odbiorów mostu zwodzonego, rozbiórkę istniejącego mostu wraz z infrastrukturą drogową przy moście pontonowym oraz przebudowę nabrzeża rzeki po rozbiórce mostu pontonowego.

Termin zakończenia robót, zgodnie z zawartym aneksem, przypada na koniec kwietnia 2018 r. Ze względu stan zaangażowania robót i konieczność dokończenia stalowej konstrukcji mostu, Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia kontraktu do końca czerwca 2018 r.

Gdańsk.pl / Kamila Grzenkowska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4956 4.5864
EUR 4.6217 4.7151
CHF 4.7769 4.8735
GBP 5.4572 5.5674

Newsletter