Offshore

Uniwersytet Morski w Gdyni i PGE podpisały list intencyjny o współpracy eksperckiej w celu rozwijania morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Wspólne działania obejmują badania, analizy, wymianę doświadczeń, jak również utworzenie Centrum Offshore pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

W ramach współpracy PGE będzie wsparciem dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w tworzeniu bazy laboratoryjnej Centrum Offshore, które będzie mogło służyć wspólnym badaniom na rzecz rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Planowane Centrum będzie ośrodkiem tworzenia wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie kształcenia kadr dla polskiej gospodarki morskiej. W kwietniu br. projekt Centrum Offshore przy Uniwersytecie Morskim w Gdyni uzyskał patronat Ministra Edukacji i Nauki.

Wspólne działania Grupy PGE i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni obejmą również m.in. realizację analiz hydrologicznych, hydrometeorologicznych, hydrochemicznych, geomorfologicznych, jak również badań z zakresu nawigacji, bezpieczeństwa i ratownictwa w transporcie morskim. UMG zapewni PGE wsparcie merytoryczne i badawcze przy planowaniu działań minimalizujących wpływ na środowisko przyrodnicze przy budowie morskich farm wiatrowych PGE. Współpraca obejmuje także wymianę doświadczeń ekspertów w zakresie kształcenia personelu dla operatorów morskich farm wiatrowych oraz rozszerzenie i doskonalenie programu nauczania UMG.

Aby budować rodzimy rynek morskiej energetyki wiatrowej, konieczna jest współpraca z ośrodkami naukowymi. Dzięki wspólnym działaniom będziemy w stanie odpowiednio dobierać technologie do budowy morskich farm wiatrowych do warunków panujących na polskim wybrzeżu, jak również będziemy mogli podnosić stan wiedzy i szkolić przyszłe kardy w obszarze nowoczesnych technologii – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, zwrócił uwagę na ogromny potencjał dydaktyczny, jaki w ramach współpracy wniesie UMG na rzecz budowania wiedzy i szkolenia przyszłych kadr w obszarze nowoczesnych technologii.

Jedną z czterech uczelni wymienianych przez rząd, które mogą zapewnić kadry do obsługi farm wiatrowych, jest Uniwersytet Morski w Gdyni. Nasza silna pozycja wynika między innymi z ugruntowanej pozycji, doświadczenia i możliwości badawczych Instytutu Morskiego, który od ponad dwóch lat jest częścią Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. To właśnie poprzez Instytut Morski jesteśmy zaangażowani w badania środowiskowe dla większości aktywnych inwestorów sektora energetyki wiatrowej na morzu w Polsce – powiedział prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

PGE jest liderem zmian w polskiej energetyce. W nowej strategii Grupy PGE, Spółka przedstawiła plan transformacji Grupy i drogę do dekarbonizacji wytwarzania oraz ogłosiła cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Plan inwestycyjny Grupy PGE obejmuje największe w kraju inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe. Program Offshore Grupy PGE zakłada wybudowanie do 2030 roku dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 2,5 GW. Według założeń Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. w 2030 r. moc morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej osiągnie 5,9 GW. Po 2030 r. Grupa PGE wybuduje dodatkowo co najmniej 1 GW mocy w tej technologii.

UMG wychodzi naprzeciw rynkowym trendom i stawia na jeszcze lepsze i bardziej efektywne poszerzanie wiedzy i kompetencji swoich studentów i naukowców. Oprócz podpisanego listu intencyjnego z PGE, Uniwersytet Morski w Gdyni w najbliższym czasie zamierza otworzyć międzyuczelniany kierunek studiów dot. morskiej energetyki wiatrowej wspólnie z drugim wiodącym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym w tym zakresie – Politechniką Gdańską.

Uczelnia z powodzeniem prowadzi też od kilkunastu lat studia drugiego stopnia Technologie Offshorowe na Wydziale Nawigacyjnym. Absolwenci kierunku zasilają kadrowo dynamicznie rozwijający się obszar offshore na całym świecie.

Uniwersytet Morski w Gdyni jest uczelnią wyższą posiadającą szerokie kompetencje i doświadczenie w kształceniu kadr, a także realizacji prac naukowo-badawczych dla gospodarki morskiej, prowadzonych na Wydziale Elektrycznym, Wydziale Mechanicznym, Wydziale Nawigacyjnym, Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości oraz w Instytucie Morskim. Jednostki UMG przygotowane są do prowadzenia szerokiego zakresu badań z wykorzystaniem certyfikowanych laboratoriów. Potencjał badawczy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest konsekwentnie rozwijany – stosownie do potrzeb gospodarki morskiej, czego przykładem są plany budowy Centrum Offshore.

rel (PGE)

0 Maseczki?
Panowie nie muszą nosić maseczek w pomieszczeniach?
19 maj 2021 : 07:29 Rew | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.444 4.5338
EUR 4.6156 4.7088
CHF 4.6771 4.7715
GBP 5.3356 5.4434

Newsletter