Offshore

PRS jest instytucją prowadzącą niezależną działalność rzeczoznawczą na rynku międzynarodowym. Działalność firmy skupia się na czterech głównych obszarach – nadzorach przemysłowych, nadzorach okrętowych, certyfikacji (systemów zarządzania, wyrobów i osób) oraz prac badawczo-rozwojowych.

Morska energetyka wiatrowa to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów Odnawialnych Źródeł Energii w Europie. Sektor ten według ekspertów osiągnie globalną wartość ponad 16 mld dolarów w 2024 roku (analiza Global Market Insights). Według raportów międzynarodowych firm doradczych, realizacja planowanych w Polsce projektów o mocy ok. 8GW może zapewnić ponad 75 tys. miejsc pracy i około 60 mld zł dodatkowego PKB, przy założeniu realizacji 6GW. Obecnie na polskim rynku działa kilkadziesiąt wyspecjalizowanych firm, obecnych w każdej części łańcucha wartości tego sektora.

W wyniku prowadzenia własnych prac badawczo-rozwojowych oraz w oparciu o dotychczasowe doświadczenia branży offshore, Polski Rejestr Statków opracował Publikację nr 130/P - Morskie Farmy Wiatrowe, która została udostępniona pod koniec września. Obejmuje ona swoim zakresem cały cykl życia MFW – od przygotowania inwestycji, poprzez projektowanie, prefabrykację, transport i instalację, rozruch i eksploatację, do wycofania z eksploatacji i utylizacji. Proces tworzenia publikacji zgodny był z uznanymi procedurami jakościowymi, w skład którego wchodzą konsultacje wewnętrzne i zewnętrzne. Treść Publikacji była konsultowana zarówno z przedstawicielami firm działającymi w tym segmencie gospodarki morskiej, jak i ze środowiskiem akademickim. Finalnie, Publikacja 130/P została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Techniczną PRS – ciało doradcze, złożone z niezależnych od PRS przedstawicieli instytucji naukowych, administracji publicznej oraz przedsiębiorstw, co skutkowało zatwierdzeniem jej przez Zarządu PRS do publikacji.

Jest ona dedykowana wszystkim interesariuszom projektów MFW w tym inwestorom, wykonawcom, producentom materiałów, wyrobów i urządzeń, a także dostawcom usług na rzecz MFW. Stworzenie Publikacji nr 130/P to kontynuacja rozwoju linii biznesowej offshore w PRS. Uzupełnia się ona z Publikacją PRS 105/P „Jednostki Morskie. Stacjonarne Jednostki i Urządzenia Górnictwa Morskiego. Przepisy budowy i nadzoru".

Tworząc Publikację nr 130/P PRS przyczynia się do realizacji misji firmy, którą jest m.in. podwyższanie poziomu ochrony środowiska. Bogate doświadczenie w licznych projektach nadzorów przemysłowych z pewnością pozytywnie przełoży się na realizację zadań związanych z MFW. Oferujemy w tym zakresie certyfikację organizacji, procesów, ludzi i wyrobów, niezależne wsparcie techniczne, nadzór strony trzeciej oraz wsparcie w zakresie zrozumienia i interpretacji prawa (w tym budowlanego) oraz zapisów Publikacji 130/P – Morskie Farmy Wiatrowe.

Co istotne, przygotowane przepisy zostały przetłumaczone na język angielski z dbałością o zachowanie jak najdokładniejszego przekładu z języka polskiego. Z pewnością udostępnienie jej treści w jednym z najpowszechniejszych języków świata przyczyni się do szerszego rozpropagowania naszych przepisów.

Zgodnie z deklaracjami PRS dąży do jak najlepszego dopasowania nowej Publikacji do oczekiwań i potrzeb jej użytkowników. Zachęca do wzięcia udziału w szerokich konsultacjach branżowych, które umożliwią zebranie opinii i sugestii wszystkich interesariuszy.

Uwagi i propozycje stworzą platformę wymiany doświadczeń i doprowadzą do wypracowania rozwiązań, które będą pomocne wszystkim zainteresowanym stronom. Ułatwi i przyspieszy to proces rozwoju morskiej energetyki wiatrowej oraz zapewni bezpieczeństwo związanych z nią projektów.

Pełna treść Publikacji 130/P w języku polskim dostępna tutaj.
Pełna treść Publikacji 130/P w języku angielskim dostępna tutaj.
Uwagi, sugestie, pytania prosimy kierować poprzez ankietę dostępną tutaj.
Wszystkie publikacje przepisowe PRS w wersji polskiej znajdą Państwo tutaj, a w angielskiej tutaj.

rel (PRS SA)

+1 brak pieniędzy
co w stoczniach się skończyło to kasę czują w wiatrakach - cwaniaki
10 grudzień 2019 : 13:47 Rotu | Zgłoś
0 Bolec
Do Rotu:
Polecam prześledzić profil firmy w ostatnich latach. Stocznie to w tym momencie margines działalności.
Cwaniaki ? Chyba nie do końca, raczej wykazują się inteligencją w dostosowaniu się do potrzeb rynku

Pozdrawiam
12 grudzień 2019 : 08:02 Zdzich | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4724 4.5628
EUR 4.633 4.7266
CHF 4.7706 4.867
GBP 5.4757 5.5863

Newsletter