Inne

Na mocy porozumienia podpisanego z Politechniką Gdańską, w firmie MARKOS będą praktykować studenci Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Współpraca ma zagwarantować możliwość zdobycia wiedzy praktycznej podczas pobytu w firmie, której jednym z filarów jest budowa jachtów, łodzi ratowniczych, ratunkowych, turystycznych czy specjalnego przeznaczenia.

Porozumienie o współpracy podpisali prof. Andrzej Seweryn, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa oraz Szymon Koseski, członek zarządu MARKOS.

Dzięki porozumieniu studenci będą mogli między innymi skorzystać z praktyk i staży w MARKOS. Firma będzie wspierać merytorycznie studentów przy pisaniu prac dyplomowych, a także aktywnie zaangażuje się w szeroko pojęte wspieranie efektywnego kształcenia studentów na różnych etapach, co dla nas jest bardzo cennym wsparciem – podkreśla prof. Andrzej Seweryn, dziekan WIMiO.

Program współpracy uczelni i firmy zakłada również realizację nowych projektów edukacyjnych oraz badawczych ukierunkowanych na branżę kompozytową, których autorami będą sami studenci. Obydwie strony zamierzają łączyć siły w staraniach o krajowe i europejskie granty służące rozwojowi przemysłu morskiego i jachtowego na Pomorzu.

Dynamiczny rozwój naszej firmy pociąga za sobą coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów, którzy właśnie w naszej firmie mogliby rozwijać wiedzę zdobytą na Politechnice Gdańskiej. Widzimy spore pole do współpracy, z którą wiążemy duże nadzieje, wierząc, że największymi beneficjentami tego projektu będą sami studenci – przyznaje Szymon Koseski, członek zarządu MARKOS.

Obecnie WIMiO zajmuje jedno z czołowych miejsc w strukturze całej Politechniki Gdańskiej. Kształci na kierunkach na studiach I stopnia oraz na poziomie magisterskim. Wszystkie należą do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

Już teraz deklarujemy otwartość na osoby, które będą dobrze rokowały na przyszłość i będą chciały rozwijać się razem z nami, pracując przy ciekawych projektach, wykorzystując wiedzę zdobywaną w czasie studiów, już w praktycznej formie – przekonuje Cezary Koseski, prezes MARKOS, który sam jest absolwentem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.

Markos sp. z.o.o specjalizuje się w kompozytach wzmocnionych włóknem szklanym, bazując na ponad 30-letnim doświadczeniu w projektach, konstrukcji i wykonaniu. Tworzy kompleksowe jachty, łodzie ratownicze i ratunkowe, turystyczne, robocze, a także elementy elektrowni wiatrowych czy automotive. Wykonuje również zaawansowane elementy ferm rybnych, zbiorników oraz inne wyroby oparte o kompozyty.

Dla MARKOS jest to kolejny krok na polu współpracy ze środowiskiem naukowym. W ubiegłym roku kilkoro pracowników firmy rozpoczęło studia na kierunku logistyka na Akademii Pomorskiej w Słupsku. To element europejskiego projektu realizowanego przez największą uczelnię na Pomorzu Środkowym.

rel (MARKOS)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.375 4.4634
EUR 4.6524 4.7464
CHF 4.7168 4.812
GBP 5.3164 5.4238

Newsletter