Inne

Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych z siedzibą w Toruniu wspólnie z Ministerstwem Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Instytutem Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie oraz Morskim Instytutem Rybackim – Państwowym Instytutem Badawczym w Gdyni, po raz kolejny zrealizowała zadanie polegające na uczestnictwie polskich organizacji rybackich jako wystawców w targach Grüne Woche w Berlinie w dniach 17-26.01.2020 r. połączone z organizacją dwudniowej konferencji rybackiej w Berlinie w dniach 23-24.01.2020 r. o tematyce: „Innowacyjna i tradycyjna produkcja ryb w Polsce”. Był to drugi etap operacji pt. „Innowacje szansą na wzrost spożycia zdrowych ryb z polskich wód”, której celem jest poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury.

Organizowanie konferencji i warsztatów dla przedstawicieli sektora rybackiego tak producentów, jak i środowisk naukowych oraz jednostek ściśle z nim związanych z różnych krajów Unii Europejskiej i nie tylko oraz uczestnictwo polskich organizacji rybackich jako wystawców w targach Grüne Woche w Berlinie przyczyniło się do promocji i zaprezentowania szerokiej gamy produktów krajowej akwakultury i rybołówstwa na arenie międzynarodowej.

Podjęte działania miały na celu również zwiększenie popytu i konkurencyjności krajowych produktów rybołówstwa oraz akwakultury. Dla gości odwiedzających nasze stoisko przygotowane zostały materiały informacyjno-promocyjne i gadżety promujące konsumpcję zdrowego mięsa ryb oraz degustacja potraw rybnych, która jak zwykle spotkała się z dużym zainteresowaniem. Na konferencji natomiast zostały omówione zagadnienia dotyczące m. in. restytucji jesiotra bałtyckiego, zrównoważonego rozwój akwakultury z wykorzystaniem zaawansowanej technologii czy nowoczesnych metod i innowacji w hodowli ryb.

Miło nam było gościć wybitne osobistości międzynarodowego świata naukowego oraz ekspertów w dziedzinie rybactwa i akwakultury, którzy reprezentowali taki instytucje jak np. Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku HELCOM, Światowe Stowarzyszenie Ochrony Jesiotra, Instytut Ekologii Wód oraz Rybactwa Śródlądowego im. Leibniza w Berlinie, Ministerstwo Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni czy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Promocja produktów rybnych na terenie targów Grune Woche oraz konferencja naukowa, pozwoliły na podsumowanie dotychczasowych osiągnięć w powyższym zakresie, wymianę doświadczeń oraz udzielenie wskazówek na przyszłość, co należy uczynić, aby sektor rybacki stał się bardziej nowoczesny, konkurencyjny i przyjazny środowisku. Spotkanie to umożliwiło również wymianę spostrzeżeń oraz pomysłów, które w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 dla rybactwa i gospodarki morskiej mogą wpłynąć na sposób funkcjonowania sektora rybackiego w Unii Europejskiej.

0 Z boku ...
Patrząc z boku na stoisko z boku... ehhh ze środków pojechali...
05 luty 2020 : 11:36 Hieronim | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5462 4.638
EUR 4.6551 4.7491
CHF 4.7767 4.8731
GBP 5.5067 5.6179

Newsletter