Inne

W czwartek w Gdyni odbędzie się uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy Centrum Operacji Morskich - jednej z wiodących jednostek Marynarki Wojennej. Dotychczasowy dowódca - wiceadmirał dr hab. Stanisław Zarychta, kończy służbę wojskową.

Uroczystość będzie miała miejsce na Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni, przy cumującym tam na stałe okręcie muzeum ORP Błyskawica - poinformował rzecznik prasowy Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego (COM-DKM) kmdr ppor. Piotr Adamczak. Na jednostce podniesiona zostanie wielka gala banderowa; jednym z ważniejszych punktów uroczystości będzie oddanie z jej pokładu tzw. osobistego salutu armatniego (złożonego z 15 strzałów), na cześć wiceadmirała.

Kończący służbę wojskową wiceadmirał dr hab. Stanisław Zarychta przekaże obowiązki dowódcy COM-DKM Szefowi Sztabu COM-DKM komandorowi Mariuszowi Kościelskiemu, który będzie pełnić tę funkcję czasowo – do momentu powołania nowego dowódcy. Przekazanie obowiązków zakończy złożenie przez obu wojskowych meldunku Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych - generałowi broni dr. Sławomirowi Wojciechowskiemu.

W uroczystości, obok przedstawicieli COM-DKM udział wezmą pododdziały reprezentujące wszystkie najważniejsze jednostki Marynarki Wojennej, w tym: 3. Flotyllę Okrętów, 8. Flotyllę Obrony Wybrzeża, Brygadę Lotnictwa MW i Akademię Marynarki Wojennej. Defilada pododdziałów oraz pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej MW zakończy uroczystość.

Adamczak powiedział PAP, że wiceadmirał Zarychta teoretycznie mógł pozostać w wojsku do listopada, kiedy kończy 60 lat, zdecydował się jednak nieco wcześniej skorzystać z uprawnień emerytalnych. Rzecznik przypomniał też, że po przejściu wiceadmirała Zarychty w stan spoczynku, w Marynarce Wojennej nie będzie w tym momencie ani jednego oficera w stopniu admiralskim.

Jak przypomniał, Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego jest "jedną z wiodących jednostek polskich sił morskich". Do jej głównych zadań należy dowodzenie wydzielonymi siłami Marynarki Wojennej, w tym 3. Flotyllą Okrętów, 8. Flotyllą Obrony Wybrzeża oraz Brygadą Lotnictwa MW a także komponentami z wojsk lądowych oraz sił powietrznych dedykowanych działaniom morskim.

Do zadań COM-DKM należy też koordynowanie akcjami ratowniczymi na morzu oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wyspecjalizowane komórki COM-DKM zajmują się także koordynacją systemu wykrywania skażeń oraz zbieraniem danych i przygotowywaniem prognoz pogody i ostrzeżeń hydrometeorologicznych.

COM zostało utworzone 1 lipca 2002 roku na bazie Stanowiska Dowodzenia MW. Zmiana ta była spowodowana koniecznością dostosowania struktur systemu dowodzenia Sił Zbrojnych RP do standardów i wymagań NATO. 1 lipca 2013 r. rozbudowano strukturę Centrum i zmieniono nazwę jednostki dodając do dotychczasowej nowy człon - "Dowództwo Komponentu Morskiego". COM-DKM podlega bezpośrednio Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Kończący w listopadzie br. 60 wiceadmirał Stanisław Zarychta w 1983 r. ukończył Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej. Służbę w Marynarce Wojennej rozpoczął w Grupie Okrętów Rozpoznawczych w 3 Flotylli Okrętów. W 1990 r. został dowódcą okrętu ORP Hydrograf, a następnie – kolejno: dowódcą Grupy Okrętów Rozpoznawczych, dowódcą 6 Ośrodka Radioelektronicznego w Gdyni oraz szefem Zarządu Rozpoznania i Walki Elektronicznej Sztabu Marynarki Wojennej.

W 2007 r. komandor Zarychta został awansowany do stopnia kontradmirała i objął stanowisko Zastępcy Szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych Sztabu Generalnego WP. W kolejnych latach pełnił obowiązki zastępcy dowódcy Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (Joint Force Training Centre - JFTC) w Bydgoszczy. W sierpniu 2010 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy Centrum Operacji Morskich (od 2013 r. Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego): służąc w tej jednostce otrzymał awans do stopnia wiceadmirała. Uzyskał też tytuł naukowy doktora, a następnie doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

autor: Anna Kisicka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4724 4.5628
EUR 4.633 4.7266
CHF 4.7706 4.867
GBP 5.4757 5.5863

Newsletter