Inne

Rada Nadzorcza PKP CARGO SA w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, w dniu 26 marca 2018 r. podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu PKP CARGO SA z dniem 27 marca 2018 r. Czesława Warsewicza, powierzając mu funkcję prezesa zarządu oraz Leszka Borowca, powierzając mu funkcję członka zarządu ds. finansowych PKP CARGO SA.

Czesław Warsewicz z wykształcenia jest ekonomistą, ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie i Marketing, następnie prowadził pracę naukowo-badawczą w Katedrze Zarządzania Strategicznego SGH na Podyplomowych Studiach Doktoranckich w zakresie venture capital i private equity. Uczestnik pierwszej polskiej edycji programu AMP – Advanced Managemet Program, organizowanego przez IESE Business School w Barcelonie. Specjalista w zakresie transportu i zarządzania. W latach 1994-1999 związany z sektorem prywatnym, w tym m.in. z: Raab Karcher Energieservice Sp. z o.o, EVIP Internacional Sp. z o.o. Od 1997 r. przez 9 lat związany z giełdową grupą kapitałową Rolimpex, gdzie pełnił m. in. funkcje dyrektora finansowego oraz członka zarządu. W latach 2006-2009 prezes zarządu PKP Intercity SA. W latach 2009-2013 dyrektor Biura spółki Patentes TALGO, czołowego producenta taboru kolejowego w Europie. Od 2013 r. jest dyrektorem zarządzającym – członkiem Rady Dyrektorów spółki Miller Graphics AB. W latach 2015-2018 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO SA.

Leszek Borowiec jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej, specjalność zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność finanse i rachunkowość uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ponadto ukończył studia Executive MBA o profilu menedżerskim w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Od 2001 roku jest adiunktem, wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim oraz kierownikiem Katedry Rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. W latach 2001-2010 związany z Zakładem Produkcji Cystern LDS Sp. z o.o., gdzie pełnił m. in. funkcję dyrektora finansowego. W latach 2010-2011 był ekspertem w Ernst & Young Business Advisory w zakresie rachunkowości zarządczej podmiotów działających  w obszarze publicznym i/lub regulowanym. W latach 2011-2013 pełnił funkcję członka zarządu, dyrektora ekonomiczno – finansowego w Solino SA z Grupy ORLEN. W latach 2014-2018 związany z Grupą Poczty Polskiej, gdzie pełnił funkcję dyrektora zarządzającego Pionem Finansów, a w ostatnim czasie funkcję prezesa zarządu Pocztowych Usług Finansowych Sp. z o.o.

W wyniku dokonanych zmian, skład Zarządu przedstawia się następująco: 

Czesław Warsewicz – prezes zarządu, Leszek Borowiec – członek zarządu ds. finansowych, Grzegorz Fingas – członek zarządu ds. handlowych, Witold Bawor – członek zarządu ds. operacyjnych oraz Zenon Kozendra – członek zarządu przedstawiciel pracowników.

rel (PKP Cargo)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5664 4.6586
EUR 4.6581 4.7523
CHF 4.7862 4.8828
GBP 5.5355 5.6473

Newsletter