Inne

W dniu 6 lutego 2018 roku, w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowane zostały zmiany statutu, notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, spółki ZAMET INDUSTRY SA obejmujące m.in. zmianę dotychczasowej nazwy spółki. 

Odtąd spółka będzie prowadzić działalność pod nazwą ZAMET SA (wcześniej Zamet Industry S.A.). Zmiana nazwy spółki jest konsekwencją i zarazem zwieńczeniem procesu transformacji struktury Grupy ZAMET do modelu holdingowego, który to proces reorganizacyjny był realizowany na przełomie 2017 i 2018 roku.

Głównym założeniem działań reorganizacyjnych w obrębie grupy kapitałowej, było wyodrębnienie ze struktury giełdowej spółki dwóch zakładów produkcyjnych, tj. zakładu w Piotrkowie Trybunalskim (Zamet Industry) oraz zakładu w Chojnicach (Mostostal Chojnice) i wniesienie ich do nowo utworzonych spółek (odpowiednio: Zamet Industry spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz Mostostal Chojnice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.). W ten sposób każdy z zakładów produkcyjnych zyskał przymiot samodzielności oraz możliwość skoncentrowania się na core bussines i promowaniu własnej marki na dedykowanych rynkach – jako samodzielnej marki, będącej częścią Grupy ZAMET. 

W konsekwencji przeprowadzonych działań, obecnie grupę kapitałową ZAMET tworzą spółka dominująca, tj. notowana na warszawskiej giełdzie ZAMET SA z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (dotychczasowa nazwa: Zamet Industry SA) oraz spółki zależne: ZAMET INDUSTRY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (świadcząca usługi głównie w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych i urządzeń na rzecz odbiorców z sektora Oil & Gas, a także górnictwa i material handling), MOSTOSTAL CHOJNICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (świadcząca usługi głównie w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych mostów i wiaduktów oraz sektora budownictwa przemysłowego i infrastrukturalnego) oraz ZAMET BUDOWA MASZYN SA (będąca producentem maszyn i urządzeń dla hutnictwa, metalurgii oraz przemysłu spożywczego, której ofertę uzupełniają ponadto usługi świadczone na rzecz dla różnych sektorów przemysłu). Zamet Budowa Maszyn jest ponadto właścicielem marki HUTA ZYGMUNT, będącej uznaną marką na światowym rynku urządzeń kuźniczych. W spółce dominującej ZAMET SA skupione zostały natomiast funkcje nadzorcze nad spółkami zależnymi oraz świadczenie usług wspólnych na rzecz spółek zależnych, w obszarach administracyjnych i pomocniczych - niezwiązanych bezpośrednio z działalnością produkcyjną.

– Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej ZAMET pozwoliło nam skupić funkcjonowanie spółek tworzących holding, wokół rozwoju ich odrębnych, unikalnych kompetencji oraz specjalizacji, zarówno w zakresie obszarów prowadzonej działalności, jak i potrzeb biznesowych oraz finansowania. Jestem przekonany, że wypracowaliśmy optymalny model funkcjonowania. Daje nam on możliwość elastycznego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe, a także stanowi fundament dalszego, długoterminowego rozwoju całej Grupy – mówi Tomasz Jakubowski, Prezes Zarządu ZAMET SA. – Przeprowadzone zmiany miały charakter całościowy. Opracowując koncepcję nowej struktury kapitałowej, zdecydowaliśmy się także na zmianę nazwy spółki dominującej na ZAMET. Naszym zdaniem jest to nazwa najbardziej odpowiednia dla spółki holdingowej. Jednocześnie marki Zamet Industry oraz Mostostal Chojnice mogą dalej budować swoją pozycję na dedykowanych rynkach – jako podmioty wyspecjalizowane w poszczególnych branżach. W wymiarze symbolicznym, aspektem, który wieńczy transformację Grupy ZAMET, jest zmiana wizerunku - wdrożenie nowych logotypów, odświeżenie kolorystyki firmowej oraz całej księgi identyfikacji wizualnej, która objęła wszystkie podmioty skupione w ramach holdingu, podkreślając ich różnorodność, ale i zarazem eksponując związek z Grupą Kapitałową ZAMET – dodaje Tomasz Jakubowski. 

rel (ZAMET SA)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.463 4.5532
EUR 4.6486 4.7426
CHF 4.6703 4.7647
GBP 5.4253 5.5349

Newsletter