Inne

Dzisiaj, 19 października, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, podpisano list intencyjny, który inicjuje wspólne działania w ramach projektu dot. systemu szybkiego ostrzegania o zagrożeniach pogodowych w województwie pomorskim. Sygnatariuszami listu są: Mieczysław Struk - marszałek województwa pomorskiego, Krzysztof Malicki oraz Damian Kuźniewski - przedstawiciele spółki Excento sp. z o.o., a także Błażej Konkol i Andrzej Pollak ze Związku Gmin Pomorskich.

Dokładniejsze prognozy meteorologiczne i hydrologiczne, wdrożenie rozwiązań pozwalających na gromadzenie i przetwarzanie informacji pogodowych, a także system szybkiego ostrzegania przed zagrożeniami, to cele projektu realizowanego przez spółkę Excento we współpracy z Zarządem Województwa Pomorskiego. 

- Ekstremalne zjawiska pogodowe w naszym klimacie są coraz bardziej gwałtowne, a tragiczne wydarzenia z sierpnia pokazały, że system przekazywania informacji pogodowej zawodzi. Chcemy to naprawić - powiedział Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.  

- Zainaugurowane dziś prace będą miały na celu poszukiwanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo Pomorzan. Szybkie wydanie ostrzeżenia o nadchodzących ulewach czy znacznych opadach pozwoli mieszkańcom oraz służbom ratowniczym na niezwłoczne podjęcie stosownych działań. System będzie też gromadzić dane statystyczne odnośnie zjawisk pogodowych. To nowatorski projekt, wchodzący na zdecydowanie wyższy poziom informacji o pogodzie. Jestem przekonany, że ryzyko które dziś podejmujemy się opłaci - podkreślał marszałek województwa pomorskiego.  

Spółka Excento w ramach finansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, pozyskała 14 mln zł na realizację projektu „e-Pionier, wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym”. W ramach projektu instytucje publiczne mogą zgłaszać problemy, na które w chwili obecnej brakuje na rynku rozwiązań technologicznych z zakresu ICT. Problemy te rozwiązywać mają wyłonione w konkursie zespoły interdyscyplinarne, które uzyskają dofinansowanie, a także opiekę mentorów merytorycznych i biznesowych.

- System ma opierać się na czymś w rodzaju sieci społecznościowej. Duża liczba stacji pogodowych nawet mniej dokładnych od profesjonalnych stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pozwoli na tworzenie dokładnych modeli pogodowych. Nasz projekt nie jest jednak projektem wdrożeniowym, ale badawczym. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań, które można zastosować, by system zadziałał. Na prace związane z uruchomieniem konkretnych rozwiązań przyjdzie czas po przeanalizowaniu wyników prac. Te chcemy zakończyć pod koniec 2019 roku - mówi Krzysztof Malicki z Excento sp. z o.o. 

Zarząd Województwa Pomorskiego będzie współpracował z Excento w zakresie poszukiwania rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo obywateli i minimalizujących negatywne skutki gwałtownych zjawisk pogodowych. Rezultatem współpracy ma być podniesienie jakości i dokładności prognoz meteorologicznych i hydrologicznych, a także stworzenie systemu gromadzącego i przetwarzającego informacje w sytuacjach kryzysowych, co umożliwi szybsze i skuteczniejsze reagowanie. A tym samym zminimalizuje negatywne skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych.

LEW/UMWP

Fot.: Pixabay, LEW, UMWP

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4211 4.5105
EUR 4.6616 4.7558
CHF 4.6132 4.7064
GBP 5.4337 5.5435

Newsletter