Inne

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania "Górki Zachodnie w Gdańsku - rozbudowa portu jachtowego". 

Jak czytamy w komunikacie, przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla rozbudowy i renowacji przystani jachtowej w Górkach Zachodnich w Gdańsku. Jak podaje portal Trójmiasto.pl, chodzi o Jachtklub Stoczni Gdańskiej.

Zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn.: "Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej". Jego celem jest zwiększenie oferty żeglarskiej w obrębie Wisły Śmiałej i obejmuje m.in.: budowę nabrzeża od strony Wisły Śmiałej; rozbudowę portu wewnętrznego (m.in. pomosty pływające); remont nabrzeży istniejących; wykonanie instalacji i sieci (elektrycznej, sanitarnej, wodociągowej, telekomunikacyjnej itp.); wykonanie zagospodarowania terenu w niezbędnym zakresie. 

Zakres prac projektowych obejmuje m.in.: Część hydrotechniczną: remont, modernizacja oraz budowa nabrzeży wraz z urządzeniami cumowania (szacowana ilość miejsc postojowych - 235, zamiast obecnych 120), pogłębienie dna basenu portowego, budowę nowych pomostów pływających; oraz część infrastrukturalną: punkty poboru wody i dostępu do energii elektrycznej (nabrzeża oraz pomosty), instalacje i sieci elektryczne, sanitarne, gazowa, telekomunikacyjna w tym Wi-Fi, postumenty do opróżniania zbiorników ściekowych wraz z odtworzeniem elementów środowiska, zagospodarowanie terenu w niezbędnym zakresie. 

Jak informuje portal Trójmiasto.pl, remont został podzielony na dwa etapy tak, aby marina była cały czas dostępna dla jednostek. Prace rozpoczną się od południowej granicy działki, następnie przeniosą się na nabrzeża i pomosty wewnętrzne. Zakończą się najpóźniej do 2020 roku. 

rel (DRMG), Trójmiasto.pl

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5462 4.638
EUR 4.6551 4.7491
CHF 4.7767 4.8731
GBP 5.5067 5.6179

Newsletter