Inne

Na wodach Zatoki Pomorskiej nurkowie-minerzy ze świnoujskiej flotylli szkolili się w wykrywaniu podwodnych niebezpieczeństw. Marynarze 12. Dywizjonu Trałowców (12.DTR) trenowali wykorzystując m.in. autonomiczny pojazd podwodny typu "Gavia".

Podczas pobytu marynarzy Grupy Nurków-Minerów 12.DTR na morzu główny nacisk szkolenia położono na doskonalenie pracy operatorów autonomicznego pojazdu podwodnego typu "Gavia". Przeprowadzono m.in. kompletne czynności związane z poszukiwaniem i identyfikacją potencjalnych niebezpieczeństw zanurzonych w toni wodnej. W pierwszej kolejności operator pojazdu zaplanował mu "misje poszukiwawczą" na zadanym akwenie. Jej celem było poszukiwanie oraz ewentualna identyfikacja znalezionych obiektów. Do pamięci urządzenia wprowadzono dane w formie punktów trasy wyznaczających tory ruchu urządzenia. Dla każdego z zaprogramowanych torów ustalono dodatkowe dane związane np. z prędkością pojazdu czy jego zanurzeniem. Po wprowadzeniu dokładnych parametrów pracy, pojazd automatycznie przeszukał dno zadanego akwenu morskiego. W trakcie zaplanowanej działalności pojazd pokonał dystans około 10 kilometrów przeszukując obszar ok. 4 kilometrów kwadratowych. Wszystko to w czasie zaledwie 2 godzin. Po odczytaniu danych zarejestrowanych przez "Gavię" operator systemu zaznaczył uznane przez system jako konieczne do sprawdzenia obiekty na mapie. Kolejnym etapem szkolenia było fizyczne oznaczenie pozycji, a następnie weryfikacja potencjalnie niebezpiecznych znalezisk przez nurków minerów.

Autonomiczny pojazd podwodny jest operacyjnie wykorzystywany dla potrzeb wojny minowej przez siły morskie NATO. System przystosowany jest do ochrony portów i szybkiego rozpoznania warunków hydrologicznych dla potrzeb wojny minowej. "Gavia" wyposażona jest w urządzenia umożliwiające m. in. wykrywanie i identyfikację min i innych małych obiektów oraz rejestrację prędkości dźwięku w wodzie morskiej.

W Marynarce Wojennej istnieją dwie Grupy Nurków-Minerów. Wchodzą one w skład 12. Dywizjonu Trałowców oraz 13. Dywizjonu Trałowców (oba dywizjony wchodzą w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża). Poza tym, w strukturach etatowych 8. Batalionu Saperów z Dziwnowa oraz 43. Batalionu Saperów z Rozewia znajdują się specjaliści od prac podwodnych - nurkowie inżynierii. Nurkowie-minerzy i nurkowie inżynierii MW w ciągu całego roku wykonują dziesiątki akcji bojowych. Wzywani bywają do niebezpiecznych znalezisk podwodnych na terenie całego kraju. Operują zarówno w akwenach morskich jak i śródlądowych. Zachowanie przez nich zdolności i gotowości do działania wymaga ciągłego doszkalania się oraz wielu godzin treningów.

rel (8. Flotylla Obrony Wybrzeża)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5462 4.638
EUR 4.6551 4.7491
CHF 4.7767 4.8731
GBP 5.5067 5.6179

Newsletter