program wsparcia

Komisja zatwierdza programy wsparcia dla transportu morskiego na Cyprze,...

Komisja zatwierdza programy wsparcia dla transportu morskiego na Cyprze,...

16 grudzień 2019

Komisja Europejska zatwierdziła dziś zgodnie z zasadami pomocy państwa pięć programów wsparcia na rzecz transportu morskiego zaproponowan...