jednostki bezzałogowe

Manewry jednostek bezzałogowych w Porcie Gdynia

Manewry jednostek bezzałogowych w Porcie Gdynia

31 październik 2019

Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA bada wiele odrębnych zagadnień związanych z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu autonomiczności o rożnym ...