program rozwoju odrzańskiej drogi wodnej

Konsultacje dot. koncepcji polskiego odcinka połączenia Dunaj-Odra-Łaba ...

Konsultacje dot. koncepcji polskiego odcinka połączenia Dunaj-Odra-Łaba ...

20 sierpień 2020

Od 18 sierpnia do 4 września 2020 r. trwają konsultacje publiczne wariantów przebiegu połączenia polskiego odcinka Dunaj-Odra-Łaba. Kons...

Zakończenie prac nad Programem Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej planowan...

Zakończenie prac nad Programem Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej planowan...

14 czerwiec 2020

Zakończenie prac i przygotowanie ostatecznej wersji Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko...