Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk

Regiony znajdujące się w strefie oddziaływania KBA od dawna zdają sobie sprawę, jak wielkie znaczenie dla ich przyszłości może mieć efektywność i konkurencyjność tego korytarza.


Już 6 października 2009 roku czternaście regionów z Polski, Czech, Słowacji, Austrii i Włoch podpisało porozumienie na rzecz niezwłocznej realizacji korytarza kolejowego Północ-Południe. Z kolei 3 grudnia tego samego roku dziewięć regionów z Polski, Czech i Austrii podpisało deklarację podkreślającą rangę autostrady Gdańsk-Brno-Wiedeń. Ponadto, w dniu 23 czerwca 2010 roku podpisano porozumienie marszałków siedmiu polskich regionów związanych z Korytarzem Bałtyk Adriatyk, które 30 marca 2012 roku przekształciło się w Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. Formuła stowarzyszenia umożliwia m.in. skuteczniejszą reprezentację strategicznych interesów gospodarczych polskich regionów w krajowych i międzynarodowych pracach związanych z Korytarzem Bałtyk Adriatyk.

W związku z tym, że największy fragment Korytarza Bałtyk Adriatyk leży w Polsce, a dodatkowo w naszym kraju wciąż pozostaje do wypełnienia największa luka transportowa w zakresie funkcjonowania tego korytarza, to właśnie w Polsce skoncentrują się największe wydatki związane z realizacją Planu Działania. Nakłada to na wiele podmiotów publicznych i niepublicznych w Polsce odpowiedzialność za skuteczną, skoordynowaną i racjonalną kosztowo realizacją kluczowych przedsięwzięć transportowych. 

Stowarzyszenie gromadzi 7 głównych regionów Polski. Każdy z nich odgrywa  znaczącą rolę w korytarzu. Województwo śląskie, w którym skoncentrowane są ważne ośrodki przemysłowe, położone centralnie województwa łódzkie oraz mazowieckie z uwagi na  połączenie z metropolią warszawską, województwo wielkopolskie posiadające jeden z największych potencjałów jeśli chodzi o dostępne powierzchnie magazynowe oraz działające centra logistyczne, kujawsko-pomorskie z dostępem do śródlądowych dróg wodnych wzdłuż rzeki Wisły i wreszcie zachodniopomorskie i pomorskie jako tzw Gateway regions ze względu na działalność portów morskich. 

Tą grupę wspiera blisko 20 podmiotów gospodarczych i instytucji reprezentujących branże transportową i morską. Z dumą mogę powiedzieć, że mamy wśród nas trzy zarządy portów morskich, operatorów terminali morskich i lądowych, operatorów kolejowych, lotniska oraz konfederację pracodawców:

 • Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.
 • Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o.
 • Deepwater Container Terminal Gdańsk S.A.
 • Euroterminal Sławków Sp. z o.o.
 • Gdański Terminal Kontenerowy S.A.
 • Lotos Kolej Sp. z o.o.
 • PCC Intermodal S.A.
 • Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
 • Port Lotniczy Katowice Pyrzowice
 • Port Lotniczy Poznań- Ławica Sp. z o.o.
 • PKP Cargo Connect Sp. z o.o.
 • Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
 • Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
 • Zarząd Morskich Portów Szczecin Świnoujscie S.A.
 • CLIP Logistics
 • Klaster Logistyczno Transportowy Północ Południe
 • Nadwiślański Związek Pracodawców Lewiatan
 • Metropolia Poznań
 • Port LUKA KOPER (Słowenia)

Należy tu podkreślić iż choć są to członkowie wspierający, są oni kluczowi dla funkcjonowania stowarzyszenia. Z uwagi na wspólne konsultacje nasze działania i projekty są oparte na rzeczywistych potrzebach. 

Główne cele Stowarzyszenia to przede wszystkim:

 • Kreowanie i promocja strefy rozwojowej korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk w kraju i za granicą;
 • Zapewnienie międzyregionalnej spójności planowania strategicznego i przestrzennego w strefie korytarza w Polsce;
 • Inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu strefy korytarza, zwłaszcza w jego punktach węzłowych (inicjowanie powstawania centrów logistycznych, terminali intermodalnych, specjalnych stref ekonomicznych itp;
 • Monitoring realizowanych i planowanych inwestycji infrastruktury transportowej (punktowych i liniowych) realizowanych ze źródeł publicznych i prywatnych;
 • Inicjowanie działań na rzecz zwiększenia rangi transportu intermodalnego w strefie oddziaływania korytarza (wykorzystanie drogi wodnej rzeki Wisły oraz Odry, przewozów kolejowych, technologii intermodalnych, przestrzegania standardów środowiskowych);
 • Współpraca z ośrodkami zagranicznymi (jednostkami publicznymi, stowarzyszeniami, związkami międzygminnymi) ze Skandynawii, państw Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej (basenu Morza Adriatyckiego i Morza Czarnego) na rzecz aktywizacji Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, wzmocnienia jego potencjału ekonomicznego i pozycji politycznej w Europie;
 • Udział w projektach i inicjatywach Unii Europejskiej, posiedzeniach zespołów i komitetów dotyczących korytarza.

Stowarzyszenie reprezentowane jest przez trzyosobowy Zarząd: 

Prezes Zarządu

Leszek Bonna, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Sobieraj, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Wiceprezes Zarządu

Sławomir Kopyść, Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kontakt:

ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel: 58 326 84 32, 58 326 84 07
fax:58 326 83 03
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 58-33-15-39-25
KRS: 0000421737