Stocznie, Statki

…największą grupę statków budowanych ostatnio w Polsce stanowią jednostki rybackie i dla sektora akwakultury?

Są to jednak głównie częściowo wyposażone statki i kadłuby.

Baza danych statków i nowych budów IHS Sea-Web oraz uzupełniające własne analizy Portalu Morskiego wykazują, że na 105 statków* budowanych jako kompletne lub częściowo wyposażone w Polsce, a przekazanych przez stocznie (wyposażające - głównych kontraktujących) od początku roku 2017 oraz znajdujących się obecnie w budowie lub w zamówieniach*, aż 37, to jednostki przeznaczone do połowów oraz statki do obsługi farm rybnych (np. do przewozu żywych ryb). Niestety tylko cztery z nich zostaną przekazane przez polskie stocznie jako w pełni wyposażone, "pod klucz", bezpośrednio armatorom.

Jeżeli wziąć pod uwagę statki przekazane do eksploatacji od początku 2016 roku oraz znajdujące się obecnie w budowie lub zamówieniach, to polskie stocznie zbudowały lub budują nieliczne w pełni wyposażone - "pod klucz" oraz - w przytłaczającej większości - przekazane jako częściowo wyposażone statki rybackie i dla sektora akwakultury w łącznej liczbie niemal 60 na ok. 180 jednostek 25 różnych typów (przeznaczenia).

PBS

* w tej grupie ponad 100 statków wszelkich typów znajduje się także m.in. 20 zbiornikowców śródlądowych.

1 1 1 1