Stocznie, Statki

Remontowa Holding SA jako lider polskiego przemysłu okrętowego kładzie nacisk na innowacje i nowoczesne technologie. Nic więc dziwnego, że to właśnie Remontowa Holding SA, wspólnie z firmą Wärtsilä, jednym ze światowych liderów wśród producentów wyposażenia i systemów okrętowych, a także projektowania statków, zorganizowały seminarium techniczne "Innovative Solutions for Marine Applications".

Kilkugodzinne seminarium odbyło się 2 lutego w Sali Tradycji stoczni Remontowa SA.

Zostały na nim zaprezentowane najnowsze światowe rozwiązania m.in. w zakresie technologii dual fuel, systemów LNG, rozwiązań w zakresie elektryki i automatyki oraz ochrony środowiska (balast water management systems), łącznie z przykładami ich praktycznego wykorzystania przez spółki należące do grupy kapitałowej Remontowa Holding SA.

Seminarium zgromadziło liczne grono specjalistów i przedstawicieli kierownictw firm i instytucji polskiej gospodarki morskiej. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele ścisłego kierownictwa Polskiej Żeglugi Bałtyckiej z Kołobrzegu, Urzędu Morskiego w Szczecinie. Obecni byli także specjaliści i managerowie innych polskich armatorów, producentów wyposażenia okrętowego, placówek badawczo-rozwojowych, związanych z morzem uczelni technicznych, towarzystw klasyfikacyjnych (m.in. DNV GL i PRS), itd.

Remontowa Holding SA, m.in. w wystąpieniu Dariusza Jaguszewskiego z Remontowa Marine Design and Consulting, pokazała swoje, już 10-letnie, doświadczenie w budowie statków z napędem LNG (była jednym z pionierów na tym rynku).

Warto tu wspomnieć, że np. według stanu z roku 2015, stocznia Remontowa Shipbuilding miała na swoim koncie aż 15-procentowy udział w liczbie zbudowanych do tego momentu statków z napędem LNG (nie licząc gazowców LNG, na których stosuje się czasem LNG z ładunku, jako paliwo suplementarne) i podobny udział w zamówieniach na statki z tego rodzaju napędem, co stawiało ją w ścisłej czołówce światowej na rynku budowy statków napędem na paliwo gazowe. Zgodnie z tym, przedstawiono na seminarium, dość już liczne, referencje Remontowej Holding SA, przy czym niejeden ze wspomnianych statków z polskiej stoczni zdobywał międzynarodowe i lokalne (w krajach armatorów) nagrody "statków roku" i podobne.

Prezentacja "Sailing to Natural Gas Era" Jerzego Cegły z Wärtsilä przybliżyła zagadnienia rynkowe oraz zarówno perspektywy rozwoju, jak i (relatywnie krótką jeszcze) historię zastosowania nowoczesnej technologii LNG na statkach, szczególnie z gazem jako zasadniczym paliwem dla silników spalinowych (trzeba pamiętać, że już od kilkudziesięciu lat wykorzystywano LNG, pochodzące z nieuniknionych strat wyparowującego ładunku, tzw. boil-off gas, na dużych gazowcach LNG; gaz spalano w kotłach produkujących parę dla turbin, zdarzały się już także zastosowania LNG dual-fuel jako paliwa komplementarnego w dużych silnikach wolnobieżnych na gazowcach).

Reprezentujący koncern Wärtsilä M. Natali przedstawił technologię i szczegóły konstrukcyjne oraz specyfikę eksploatacyjną okrętowych silników dual-fuel, które mogą być zasilane LNG.

Wspomniano także o silniku wysokoprężnym Wärtsilä 31 (oferowanym, w zależności od wersji, w zakresach mocy od 4,2 do 9,8 MW i m.in. w wersji zasilanej wyłącznie gazem), który zdobył miejsce w "Księdze Rekordów Guiness'a" jako "charakteryzujący się najwyższą sprawnością 4-suwowy silnik wysokoprężny".

Wärtsilä oferuje także kompletne rozwiązania nie tylko napędowe (z silnikami dwupaliwowymi na czele), ale i w zakresie systemów zasilania (paliwowych), w tym rurociągów paliwowych, zbiorników paliwowych na gaz i całego oprzyrządowania (m.in. processing systems - układów przygotowania gazu w tzw. cold-boxach). Takie systemy paliwowe, zintegrowane w "pakiety" - tzw. LNGPac, dostępne są w różnych wariantach i konfiguracjach dostosowanych m.in. do wielkości i typu statku, dostępnego na pokładzie miejsca, wymaganych interwałów bunkrowania, etc.

P. van Mierlo z Wärtsilä przedstawił ofertę firmy w zakresie systemów napędowych dla promów typu ro-pax (co obecnie szczególnie interesuje polskich operatorów promowych ze względu na konieczną i planowaną odnowę floty), na którą składają się m.in. linie wałów, przekładnie, prądnic i silników elektrycznych zawieszonych wraz z przekładniami (PTO, PTI), hybrydowych systemów napędowych PTO/PTI, śrub napędowych, itd.  

Do ciekawych rozwiązań należą m.in. lansowane od jakiegoś czasu przez Wärtsilä śruby napędowe stałe (o stałym skoku - nie nastawne), ale nie tradycyjnie odlewane w jednym kawałku (monobloc propellers), tylko - wygodne w eksploatacji i remontach - złożone z piasty i montowanych oddzielnie płatów (build-up propellers).

G. Kissel z Wärtsilä przedstawił rozwiązania z zakresu systemów elektrycznych i elektroenergetycznych dla napędu głównego (propulsion) i produkcji energii elektrycznej dla pozostałych odbiorników na statku (power).

Tu mówiono m.in. o przekształtnikach prądu stosowanych w spalinowo-elektrycznych systemach napędowych. Nowoczesne, tyrystorowe przekształtniki stosowane są już od dość dawna - umożliwiają m.in. płynne zmiany obrotów silników elektrycznych napędu głównego przy zespołach prądotwórczych utrzymujących stałą (optymalną ze względu na zużycie paliwa w silnikach napędzających prądnice) prędkość obrotową prądnic. Na seminarium naszą uwagę zwróciło jeszcze jedno zastosowanie przekształtników. Otóż dotychczas problemem stojącym na przeszkodzie rozpowszechnieniu się zasilania systemu elektro-energetycznego statku w porcie prądem podawanym z nabrzeża były m.in. zróżnicowane w poszczególnych krajach i portach parametry prądu "z lądu", nie pasujące do systemu na statku. Wärtsilä proponuje rozwiązanie, w którym na statku można dostosowywać częstotliwość prądu z przyłącza portowego do parametrów wymaganych w sieci statkowej.

Podczas seminarium zaprezentowano także (w wystąpieniu T. Stojcevskiego) balast water management systems - systemy oczyszczania wód balastowych (chodzi o ograniczenie rozprzestrzeniania się, poprzez zbiorniki balastowe żywych organizmów będących w nowych siedliskach szkodliwymi gatunkami inwazyjnymi (invasive species), zagrażającymi zastanemu ekosystemowi) oraz bogaty wybór usług serwisowych Wärtsilä (w prezentacji Franciszka Magnowskiego). W związku z wchodzącymi w życie nowymi uregulowaniami prawnymi, instalacja takich systemów będzie miała w najbliższych latach niebagatelny udział w przychodach stoczni remontowych, także w Polsce.

Wartsila Polska zatrudnia ok. 300 osób, z czego ok. 165 w dziale serwisu, wśród których znajduje się 130 field service engineers, czyli lotnych inżynierów serwisowych. Polska jest największym i najsilniejszym ośrodkiem serwisowym Wartsila w Północnej Europie, z klientami głównie z Europy i USA.

PBS

+1 wyposazenie
Pewnie chca wcisnac swoje wyposazene na planowane do wybudowania nowe promy.
03 luty 2017 : 07:01 oilmaster | Zgłoś
-3 wyposażenie - vodkamaster
ale są bez szans gitowiec jojo i misiewicz są lepiej wyposażeni
03 luty 2017 : 20:11 zygmunt | Zgłoś
-5 sciema
odkiedy remontowa jest liderem chyba ze portalu morskiego
03 luty 2017 : 14:12 lulek | Zgłoś
0 a kto jest liderem?
i jak to wyliczyłeś? warto powiedzieć B gdy się powiedziało A...
06 luty 2017 : 09:32 Barbarus | Zgłoś
+1 Remontowa rulez!
i Wartsila też :-)
05 luty 2017 : 10:58 A takiego... | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter