Rybołówstwo

W piątkowym komunikacie Komisji Europejskiej przedstawiono kierunki prac nad wnioskami Komisji dotyczącymi uprawnień do połowów na 2025 rok i rozpoczęto proces konsultacji z zainteresowanymi podmiotami. Wnioski, które mają zostać przyjęte po okresie letnim, będą miały na celu utrzymanie stad ryb, które osiągnęły już zrównoważone poziomy na tych poziomach, przy jednoczesnym wsparciu odbudowy innych stad. Komunikat Komisji opiera się na niezależnych ocenach naukowych.

Poprawa sytuacji na północno-wschodnim Atlantyku, Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym.

W komunikacie podkreślono, że średnio stada ryb w północno-wschodnim Atlantyku mieszczą się w zdrowych przedziałach, przy czym najnowsza ocena wskazuje na jak dotąd najlepsze wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju, co dowodzi, że decyzje UE dotyczące zrównoważonego zarządzania rybołówstwem i wysiłki rybaków przynoszą efekty. Dotyczy to w szczególności wód UE na Atlantyku. Niektóre gatunki o zasadniczym znaczeniu dla równowagi ekosystemu i celów handlowych nadal jednak nie osiągają zadowalających wyników.

W Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym, chociaż stada stają się powoli zdrowsze, śmiertelność połowowa jest nadal zbyt wysoka. Chociaż wskaźnik śmiertelności połowowej jest jak dotąd najniższy, nadal jest o 20 % wyższy niż zalecany wskaźnik zrównoważonego rozwoju. Konieczne jest większe zaangażowanie i stałe wysiłki, aby umożliwić pełną odbudowę kluczowych gatunków i ekosystemów.

Sytuacja w Morzu Bałtyckim pozostaje niezwykle niepokojąca, ponieważ stada ryb nadal maleją ze względu na różne presje. Cztery z dziesięciu stad w Morzu Bałtyckim nie są już ukierunkowane i mogą być wyładowywane wyłącznie jako przyłów. Komisja będzie nadal podejmować działania mające na celu zajęcie się wszystkimi rodzajami presji wywieranej na stada ryb i pomoc w poprawie stanu ekosystemów Morza Bałtyckiego. Niemniej jednak państwa członkowskie powinny również kontynuować wysiłki na rzecz odwrócenia tej sytuacji poprzez pełne wdrożenie prawodawstwa UE.

Presja klimatyczna i nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy mają wpływ na społeczności nadbrzeżne

Ponadto w komunikacie wykazano, że społeczności rybackie nadal odczuwają skutki zmiany klimatu, co prowadzi do niepewności ze względu na zmniejszającą się dostępność stad ryb, od których zależy ich źródło utrzymania. Dotyczy to również społeczności zależnych od przełowionych stad.

Ponadto nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (połowy NNN) wpływają na dostęp rybaków do wystarczających zasobów. Konieczne są dalsze wysiłki w celu zwalczania tego zjawiska, zapewniając zgodność ze środkami ochrony i kontroli, w tym z tymi, które dotyczą państw spoza UE.

Kolejne kroki

Zachęca się państwa członkowskie, komitety doradcze, sektor rybołówstwa, organizacje pozarządowe i zainteresowanych obywateli do podzielenia się swoimi poglądami na temat aktualnej sytuacji i kierunku uprawnień do połowów na 2025 rok. Zachęca się ich do wyrażenia swoich opinii do 31 sierpnia w ramach internetowych konsultacji publicznych.

Po konsultacjach publicznych Komisja przedstawi trzy wnioski dotyczące uprawnień do połowów na 2025 rok: na Atlantyku i Morzu Północnym, Morzu Bałtyckim, a także Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym. Wnioski będą opierać się na wieloletnich planach zarządzania rybołówstwem UE oraz na opiniach naukowych przedstawionych przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES), a także na analizie ekonomicznej dostarczonej przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF). Wnioski te będą również obejmowały dostosowania wynikające z wdrożenia obowiązku wyładunku.

Ponadto Rada omówi wnioski Komisji i podejmie decyzję w sprawie kwot połowowych na 2025 rok na posiedzeniach w październiku i grudniu bieżącego roku.

Jednocześnie Komisja przygotowuje ocenę wspólnej polityki rybołówstwa w celu przeanalizowania funkcjonowania jej instrumentów i środków w ciągu ostatniej dekady. W ocenie przeanalizowane zostaną również zmiany dynamiki stosunków w dziedzinie rybołówstwa z państwami spoza UE. Podczas przygotowywania oceny możesz wnieść swój wkład na portalu „Wyraź swoją opinię”.

Kontekst ogólny

Co roku Komisja publikuje komunikat, w którym przedstawia aktualne informacje na temat stanu rybołówstwa UE i rozpoczyna konsultacje publiczne na temat obecnej sytuacji i kierunku uprawnień do połowów na nadchodzący rok.W niniejszym komunikacie przedstawiono postępy w osiąganiu zrównoważonych praktyk w UE, oceniono równowagę między zdolnością połowową a uprawnieniami do połowów, przeanalizowano wyniki społeczno-gospodarcze sektora i monitorowano realizację obowiązku wyładunku.

W komunikacie przedstawiono informacje na temat różnych elementów z wykorzystaniem różnych źródeł wraz z najnowszymi dostępnymi danymi uzupełniającymi. Najnowsze dane dotyczące stad ryb zawarte w sprawozdaniu na potrzeby analizy stanu stad pochodzą z 2022 r. w odniesieniu do wód północno-wschodniego Atlantyku oraz z 2021 r. w odniesieniu do Morza Śródziemnego i Morza Czarnego.

Więcej Informacji

Pytania i odpowiedzi
Komunikat „Zrównoważone połowy w UE: aktualna sytuacja i kierunki na 2025 rok”
Wspólna polityka rybołówstwa

Poniższy wykres przedstawia stosunek śmiertelności połowowej (F) do śmiertelności połowowej na poziomie maksymalnego podtrzymywalnego połowu (Fmsy) w latach 2003–2021 w odniesieniu do trzech kategorii stad:

1. Morze Śródziemne i Morze Czarne: Wody UE (63 stada, czarna linia).
2. Północno-wschodni Atlantyk (NEA): Wody UE (59 stad, czerwona linia).
3. Północno-wschodni Atlantyk (NEA): poza wodami UE (18 stad, zielona linia).

Stosunek F do Fmsy porównuje obecną presję połowową z poziomami zrównoważonymi. Pozioma linia przerywana na poziomie F/Fmsy = 1 oznacza próg dla zrównoważonego rybołówstwa. Wartości powyżej tej linii sugerują przełowienie, natomiast wartości poniżej wskazują na zrównoważone praktyki połowowe.

Źródło: Komisja Europejska

 
-13 donosiciele z polskiego wybrzeża
No to teraz macie pole do popisu, donosiciele wszelkiej maści z tego portalu macie miejsce do konsultacji unijnych i miejsce do wylania swoich żali na siebie i kolegów.
08 czerwiec 2024 : 05:53 biały kieł | Zgłoś
+48 W niedzielę zmiana warty
Już w niedzielę od koryta odejdą gnoje, które wykończyły europejskie rybołówstwo, musimy tylko dobrze głosować i robić nowe dokumenty dla następców, musimy też trzymać się razem i nie dać się dzielić bo inaczej będziemy wynosić nasze łodzie na własnych grzbietach z portów.
08 czerwiec 2024 : 09:07 Darłowo | Zgłoś
-7 Polacy na nic lepszego nie zasługują ....
Był jeden sodomita , a teraz będzie ich dwóch.
10 czerwiec 2024 : 18:43 balbin-a | Zgłoś
-15 Spotkanie z ministrem Czerniakiem w Gdyni
Departament Rybołówstwa Morskiego zaprasza rybaków przybrzeżnych na spotkanie podsumowujące spotkań konsultacyjnych, które odbyły się w Gdyni, Darłowie i Wolinie. Spotkanie odbędzie się we wtorek (jutro) dnia 11.06.24r. w Gdyni w Morskim Instytucie Rybackim o godzinie 14.00. Tematem głównym będą fundusze unijne dla rybołówstwa przybrzeżnego.

Sztab Kryzysowy Polskiego Rybołówstwa Przybrzeżnego
10 czerwiec 2024 : 12:54 Sztab Kryzysowy | Zgłoś
+41 Korupcja w Ministerstwe Rolnictwa
Nadal jest pomimo zmiany władzy i Ministra Rolnictwa . Nowy projekt dotyczący połowów niesortowanych (paszowych) ma 7 dni konsultacji co jest niezgodne z prawem !!! . Nowe prawo ma dalej umożliwiać połowy NNN czyli kradzież ryb z morza A w szczególności chronionych i niewymiarowych ryb na mączke rybną przez armatorów jednostek paszowych !!!
11 czerwiec 2024 : 11:22 Rybak 100 | Zgłoś
+39 Czerniak do kasacji
Czerniak już ciągnie wózek przewalaczom i dalej blokuje unijne fundusze rybakom przybrzeżnym, zaplanowana akcja likwidacji polskiego rybołówstwa. Wczoraj Zasępa przyznała się, że dzienne stawki postojowe zrobiła przez uśrednienie połowów floty paszowej i małoskalowej, co jest fałszerstwem, które zaniża stawki dzienne kutrom pelagicznym.

"Rybacy skarżą się do KE na działania rządu "
12 czerwiec 2024 : 06:50 Darłowo | Zgłoś
+17 Banda
A powiedziała wam że specjalnie nie wpisała do rozpędzenia jednostek większych niż 24 metry a w dziennej stawce ujęła wyniki właśnie tych stawek . Ustawiła się z przybrzeżnymi na duży wał. Dyskryminuje kutry ale wynikami się bardzo łatwo podzieliła ze wszystkimi . Teraz nagle kutrom 12-24 jest mało . A ciekawe czy będzie im przeszkadzało że biorą kasę z przedziału powyżej 24 metry .
13 czerwiec 2024 : 13:30 StaryRybacki | Zgłoś
+37 Ty tak na poważnie?
Zasępa jest Z PISU, a PIS zaplanował likwidację rybołówstwa przybrzeżnego, to dlatego Zasępa zablokowała całą kasę dla rybaków, żeby to ukryć zablokowała też hodowcom i grupom lokalnym, żeby ukryć, że chodzi tylko o likwidację rybołówstwa przybrzeżnego, po likwidacji rybaków Zasępa odblokuje fundusze dla wszystkich. Zasępa wprowadziła też 6 miesięczny okres płatności, żeby doprowadzić rybołówstwo do całkowitego bankructwa.
14 czerwiec 2024 : 05:54 Bolo. | Zgłoś
+44 Żeby się tylko nie spociła z tą likwidacją rybołówstwa
Niedługo będzie miała takie atrakcje, że się jej odechce i nawet ten rybacki kartel z Medelin jej nie pomoże.
14 czerwiec 2024 : 06:58 Rybacki | Zgłoś
-3 3,5 mld zł z KPO czeka na rybaków. Kiedy rusza nabór?
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło konkurs na najlepsze Lokalne Strategie Rozwoju (LSR) w ramach Priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa (FER) na lata 2021-2027.

Cele dotacji
Konkurs ogłoszony przez resort rolnictwa ma na celu identyfikację i promowanie najbardziej efektywnych i innowacyjnych strategii, które przyczynią się do zrównoważonego rozwoju polskiego sektora rybackiego.
Budżet programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 wynosi 3,5 mld zł. Z tego, wkład Unii Europejskiej to 2,3 mld zł. Dodatkowo, alokacja z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA) wynosi 512 387 953,00 euro.
Wnioski o dofinansowanie można składać za pomocą systemu teleinformatycznego, w aplikacji WOD2021. To jest oficjalna strona internetowa programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa, na której są publikowane wiążące materiały i dokumenty wdrożeniowe związane z realizacją programu.
12 czerwiec 2024 : 15:37 Zatokowy | Zgłoś
+24 Bałtyk czystszy niż Morze Śródziemne
Morze Bałtyckie okazuje się bardziej czyste niż się powszechnie uważa. Stan jego południowej części nie jest gorszy od stanu wód przybrzeżnych innych zurbanizowanych i uprzemysłowionych mórz świata, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie środowiska.
Wnioski są zaskakujące zwłaszcza dla tych, którzy urlop nad „przejrzystymi wodami Morza Śródziemnego” przedkładają nad wakacje spędzane nad Bałtykiem. – „Przykładowo, w wielu rejonach przybrzeżnych Morza Śródziemnego obserwuje się wyższe stężenia tych związków”.
Co więcej, badania dowiodły, że zanieczyszczenie Bałtyku maleje.

Dziś sejmowa Komisja Gospodarki morskiej na temat zanieczyszczenia Bałtyku i funduszy unijnych godzina 11


"Transmisje sejmowe"
13 czerwiec 2024 : 06:31 Przybrzeżny | Zgłoś
+48 PŁATNA projekcja Art 230a k.k
Zmiana projektu i celowe zmiany umożliwiające dalsze fałszowanie połowów przez właścicieli statków paszowych przy pomocy urzędników któży celowo forsóją przepisy ułatwiające popełnienie przęstepst przez kapitanów i armatorów statków paszowych!!!
13 czerwiec 2024 : 07:16 Rybak 100 | Zgłoś
+50 Zenek dobrze za*****ił złodziejom na koniec komisji
Brawo Zenek, tak trzymaj, nie dawaj się okradać!
13 czerwiec 2024 : 12:15 DAR500 | Zgłoś
-10 Ale co z tego ?
Skoro małgośka z kumpelą były uhahane od ucha do ucha.
15 czerwiec 2024 : 05:06 NowyRybacki | Zgłoś
+61 Barani śmiech
Zwykły rybak wyzywa dyrektora MIRu od kłamców i oszustów a Margoński robi się czerwony i gapi się w stół, tu się nie ma z czego śmiać, to pokazuje upadek tej guwnianej instytucji.
15 czerwiec 2024 : 07:44 DAR500 | Zgłoś
+47 Na komisji sejmowej ani słowa o likwidacji rybolowstwa
Pisowska mafii Zasępy musi być w ostrej panice
18 czerwiec 2024 : 09:29 Bolo. | Zgłoś
+53 Wreszcie rząd zaczyna widzieć nasz problem, tak trzymaj, Jarek!
Gdańsk, dnia 18 czerwca 2024

Jarosław Wałęsa
Poseł na Sejm RP
Koalicja Obywatelska

Szanowny Pan
Czesław Siekierski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Interpelacja poselska w sprawie wypłaty świadczenia postojowego rybakom morskim

Szanowny Panie Ministrze.

Rybacy morscy odgrywają znaczącą rolę w gospodarce naszego kraju dostarczając na nasze stoły świeże i wysokiej jakość produkty. Ich codzienna praca, wykonywana często w trudnych i niebezpiecznych warunkach zasługuje na szczególny szacunek i uznanie. Dzięki ich zaangażowaniu i ciężkiej pracy tradycje rybackie są przekazywane kolejnym pokoleniom.
Rybacy morscy są filarem lokalnych społeczności rybackich.
18 czerwiec 2024 : 11:29 Poinformowany | Zgłoś
+67 Wreszcie rząd zaczyna widzieć nasz problem, tak trzymaj, Jarek!
Niestety, w ostatnich latach sytuacja rybaków znacząco się pogorszyła oraz zakazy połowów ryb w akwenach Morza Bałtyckiego sprowadziły wspomnianą branżę na skraj bankructwa. Poprzedni rząd ogrodził się murem od potrzebujących rybaków pozostając głuchym na wołania środowiska o pomoc. Sytuacja wymaga natychmiastowych działań mających na celu pomoc rybakom. W tym celu należy skorzystać z mechanizmów wypłat świadczeń postojowych z funduszy unijnych. Wypłata świadczenia postojowego w wysokości 90 stawek dziennych pomoże znacząco zniwelować skutki zakazów połowów.
18 czerwiec 2024 : 11:48 Poinformowany | Zgłoś
+61 Wreszcie rząd zaczyna widzieć nasz problem, tak trzymaj, Jarek!
Z problemami mierzą się rybacy wszystkich akwenów oraz zalewów nadmorskich w związku z tym wypłata powinny objąć również rybaków z Zalewu Wiślanego oraz Szczecińskiego a kwota świadczenia powinna być równa wszystkim rybakom, niezależnie od akwenu na jakim dokonują połowów.
Powyższa sprawa budzi moje poważne obawy, dlatego zwracam się do Pana Ministra o odpowiedź na niniejsze pytania:

1. Czy ministerstwo planuje wypłatę świadczenia postojowego rybakom morskim?
2. Jeśli tak, to kiedy można się spodziewać wypłat świadczeń postojowych ?

Jarosław Wałęsa
18 czerwiec 2024 : 11:49 Poinformowany | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.8874 3.966
EUR 4.2524 4.3384
CHF 4.3964 4.4852
GBP 5.066 5.1684

Newsletter