Rybołówstwo

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne osiągnięte wczoraj przez Parlament Europejski i Radę w sprawie zmiany dyrektywy 2005/35/WE w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji za przestępstwa związane z zanieczyszczeniami. Współprawodawcy uzgodnili dostosowanie dyrektywy do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (konwencja MARPOL) oraz rozszerzenie zakresu dyrektywy na więcej rodzajów substancji zanieczyszczających odprowadzanych do morza, takich jak ścieki i śmieci.

Nowe przepisy zwiększą przejrzystość dzięki udostępnieniu w internecie informacji na temat przestępstw związanych z zanieczyszczeniem na europejskich morzach i nałożonych kar. Ponadto w internecie dostępne będą informacje na temat sposobu, w jaki organy nadbrzeżne sprawdziły potencjalny wyciek po ostrzeżeniu za pomocą nadzoru satelitarnego.

Poprawka wyjaśnia stosowanie kar administracyjnych w celu zwiększenia ich skuteczności: na przykład przy nakładaniu kar przez państwa członkowskie będą brane pod uwagę wielkość nielegalnego zrzutu, jego wpływ na środowisko lub możliwości finansowe odpowiedzialnego podmiotu.

Organy państw członkowskich będą dysponowały silniejszymi narzędziami i platformami wymiany informacji i doświadczeń. Na przykład usprawniony zostanie nadzór satelitarny w odniesieniu do zanieczyszczeń pochodzących ze statków (CleanSeaNet - baza danych EMSA dotycząca nadzoru i wymiany informacji) i zapewni lepszą rozdzielczość.

Wszystkie nowe środki wzmacniają efekt odstraszający i przyczyniają się do zapobiegania zanieczyszczeniom mórz europejskich.

Kolejne kroki

Porozumienie polityczne osiągnięte wczoraj musi teraz zostać formalnie przyjęte. Po zakończeniu tego procesu przez Parlament Europejski i Radę nowe przepisy zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdą w życie 20 dni później. Państwa członkowskie będą miały 30 miesięcy na transpozycję dyrektywy do prawa krajowego.Kontekst ogólnyPrzepisy te zostały przedstawione przez Komisję w czerwcu 2023 r. w ramach pakietu dotyczącego bezpieczeństwa morskiego, który stanowi konkretny wynik zaangażowania Komisji w zrównoważoną i inteligentną mobilność.

Dyrektywa jest poddawana przeglądowi po raz drugi. W 2009 r. został on zmieniony w celu dodania sankcji karnych, podczas gdy wraz z obecnym przeglądem usunięto przepisy karne i przeniesiono je do nowej dyrektywy w sprawie przestępstw przeciwko środowisku, która obecnie obejmuje przestępstwo związane z nielegalnym zanieczyszczeniem pochodzącym ze statków oraz sankcje karne za zanieczyszczenia pochodzące ze statków.Jak określono w Europejskim Zielonym Ładzie, strategii na rzecz inteligentnej i zrównoważonej mobilności oraz planie działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń, Komisja ma wizję wprowadzenia żeglugi na ścieżkę prowadzącą do zerowych emisji, zanieczyszczeń i wypadków.

rel (KE)

Fot.: Jean Garrett / Greenpeace

 
+21 Niby w porządku, ale ...
gdzie jaki jest numer na komórkę do von der Pfizer bo chciałbym jej wysłać swoją opinię sms-em.
Podobno tam nawet kontrakty" szczepionkowe" można w ten sposób ustalać.
19 luty 2024 : 06:21 balbin-a | Zgłoś
+17 "32 mln euro na program Fundusze Europejskie dla Rybactwa — poznaj szczegóły programu" - agronews.com
O programie
Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa będzie wspierał cele wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), polityki morskiej UE oraz międzynarodowych zobowiązań UE w dziedzinie zarządzania oceanami, co przyczyni się do promowania zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza, zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego dzięki dostawom produktów rybołówstwa i akwakultury, rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz zapewnienia zdrowego stanu, bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także do zrównoważonego zarządzania nimi.

agronews.com.pl/artykul/32-mln-euro-na-program-fundusze-europejskie-dla-rybactwa-poznaj-szczegoly-programu/
19 luty 2024 : 09:38 Darłowo | Zgłoś
+34 Sztab kryzysowy
Mam pytanie ?Czemu do tej pory nie dołączyliśmy do rolników Nawet myśliwi już dołączyli A my na co czekamy ???Gdzie się podział sztab kryzysowy Panowie zacznijmy coś działać !!!!!
19 luty 2024 : 10:13 Darek bałtyk | Zgłoś
+25 Sztab Kryzysowy na spotkaniu z ministrem Czerniakiem w Gdyni
Prezesi już nie jeżdżą na spotkania z rybakami, w Gdyni nie było żadnego, następne spotkanie z ministrem w Darłowie w sprawie unijnych pieniędzy dla rybaków i sprzątania bałaganu po Telusie, 150 rybaków w Gdyni dostarczyło ministrowi dokumenty i filmy, jakie przekręty robi się w rybołówstwie i akwakulturze. Podziękowania dla rybaków, którzy przyjechali do Gdyni, to oni pokazali, jaki jest problem w rybołówstwie, to samo musi być w Darłowie.
20 luty 2024 : 11:38 bosman | Zgłoś
+17 NIE WYPEŁNIAĆ ANKIETY!
MINISTERSTWO WYSYŁA ANKIETE DO RYBAKÓW.
NIE WYPEŁNIAĆ ŻADEJ ANKIETY PONIEWAŻ MA ONA ZA ZADANIE WPROWADZENIE DŁUGIEGO CZASU NA BADANIA I W TEN SPOŚÓB ODSÓWA SIĘ POMOC W CZASIE DLA RYBAKÓW PRZYBRZEŻNYCH! POTRZEBA WPROWADZENIA NA WCZORAJ POMOCY, ROBIENIE ANKIETY KTÓRA BEDZIE TRWAŁA WIECZNOŚĆ TO CELOWE ZAGRANIE, WPROWADZIĆ POMOC DLA RYBAKÓW NATYCHMIAST, TAK JAK TO WYBRZMIAŁO JEDNOGŁOŚNIE W GDYNI NA SPOTKANIU Z MINISTREM. NIE DAJCIE SIĘ ZWIEŚĆ.
20 luty 2024 : 15:10 Odyniec | Zgłoś
+17 Minister Czerniak to za mało
Dokumenty na Zasempe i Cieciure muszą trafić do mediów, komisji rolnictwa i prokuratury, bez tego nikt nie dostanie grosza. Warto też przyłączyć się do rolników.
20 luty 2024 : 16:56 Bolo. | Zgłoś
+6 Nie mogę wysłać sms-sa do von der Pfizer to wkleję to tutaj
"Biolog Hanne L. Winther z FSK (Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri) przeprowadziła wywiad z Sarą Königson, aby dowiedzieć się więcej na temat konfliktów, które powstały między rybakami, rybami i fokami, a także porozmawiać o tym, jak rozwiązać problem.
„Przybyło bardzo wiele fok. Kiedy pomyślimy, że rybołówstwo wpływa na zasoby rybne i wiemy, że foki zjadają tyle samo, a często więcej ryb, niż ryby, istnieje duże prawdopodobieństwo, że foki wpływają na zasoby rybne” – mówi Sara Königson. Fok jest więcej, a ryb mniej.
Mówi, że pierwsze konflikty między rybami, rybakami i fokami miały miejsce w Szwecji podczas połowów łososia na północy. Ale teraz problemy się rozprzestrzeniły, a ryb jest coraz mniej, podobnie jak fok. "

fiskerforum.dk/svensk-forsker-saelerne-paavirker-kystnaere-fiskebestande/?fbclid=IwAR3VCv1FCu8KDVD2hjYAFiYoAnlAcjUGJ9kNAuD8ppwrmQqxrGXANIdQMEk
21 luty 2024 : 07:59 balbin-a | Zgłoś
+8 Nie mogę wysłać sms-sa do von der Pfizer to wkleję to tutaj cd.
„W Kanadzie widać, że foki pomagają utrzymać stada ryb na niskim poziomie, nawet jeśli połowy zostaną wstrzymane. Dlaczego tutaj miałoby być inaczej?”, podkreśla badaczka SLU Sara Königson. W przypadku dorsza we wschodnim Bałtyku naturalny współczynnik śmiertelności dorsza jest bardzo wysoki. Według badacza nie jest to tylko zasługa pieczęci, ale pieczęcie mają w tym kontekście ogromne znaczenie. Zasoby dorsza są bardzo zagrożone i w tym przypadku Sara Königson uważa, że ​​ustalenie kwoty połowowej na poziomie zerowym może nawet nie pomóc, skoro foki tak dużo żerują. Według szwedzkiego badacza, jeśli chce się ratować dorsza, nie należy przymykać oczu na wpływ fok na populację.

fiskerforum.dk/svensk-forsker-saelerne-paavirker-k ystnaere-fiskebestande/?fbclid=IwAR3VCv1FCu8KDVD2h jYAFiYoAnlAcjUGJ9kNAuD8ppwrmQqxrGXANIdQMEk
21 luty 2024 : 08:07 balbin-a | Zgłoś
+9 Nie mogę wysłać sms-sa do von der Pfizer to wkleję to tutaj cd.
"Na Morzu Bałtyckim stoimy w obliczu katastrofy, w wyniku której stracimy całe stado ryb. To tak, jakbyś chciał zarządzać łowiskiem, ale całkowicie zapomnieć o fokach – a to ogromny błąd” – zauważa Sara Königson.
Według Sary foki wpływają na ryby i rybaków na trzy sposoby: uszkodzenie narzędzi i połowów, wpływ na zasoby rybne oraz fakt, że niektóre foki przenoszą pasożyty przenoszone zwłaszcza na dorsza.Według Sary Königson nie ma jednego rozwiązania problemów.
„Było już tak wiele uszczelek, że nie ma sensu patrzeć tylko na narzędzia zabezpieczone przed uszczelnieniem. Należy także przyjrzeć się wpływowi fok na cały ekosystem i zasoby ryb” – mówi Sara Königson i podkreśla, że ​​obecnie fokami nie zarządza się w sposób zapewniający zarządzanie oparte na ekosystemie. Zarządzanie opiera się wyłącznie na fakcie, że fok musi być tyle, ile ekosystem może obsłużyć, bez sprawdzania, jak radzą sobie inne części ekosystemu w wyniku dużej liczby fok."
21 luty 2024 : 08:12 balbin-a | Zgłoś
+7 Nie mogę wysłać sms-sa do von der Pfizer to wkleję to tutaj cd.
»HELCOM (red. organizacja zajmująca się ochroną środowiska morskiego obszaru Bałtyku) ma jeden cel, aby fok było jak najwięcej, nie biorąc pod uwagę, że może to mieć negatywny wpływ na resztę ekosystemu. Takie jak ryby lub możliwości rybaków w zakresie połowów. Jeśli chodzi o mnie, jest to zupełnie nie na miejscu i wcale nie jest zgodne z zarządzaniem opartym na ekosystemie” – mówi Sara Königson.
Foki mają znaczący wpływ na przybrzeżne zasoby ryb.W
Dyrektywie Siedliskowej – dyrektywie środowiskowej, która m.in. chroni foki – stwierdza się, że w zarządzaniu przyrodą należy uwzględniać resztę ekosystemu i działalność człowieka. Zdaniem szwedzkiego badacza z SLU tych rozważań zupełnie brakuje we współczesnej strategii zarządzania fokami. "
21 luty 2024 : 08:14 balbin-a | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.9281 4.0075
EUR 4.2235 4.3089
CHF 4.3078 4.3948
GBP 4.9363 5.0361

Newsletter