Rybołówstwo

We wtorek (8 października) opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzoru karty zdrowia dla rybaka na statku rybackim.  

Projekt rozporządzenia określa wzór karty zdrowia dla rybaka na statku rybackim. Dla rybaka na statku rybackim kapitan statku rybackiego lub osoba przez niego upoważniona prowadzi kartę zdrowia, w której są dokonywane adnotacje o stanie zdrowia rybaka. Treść tych adnotacji jest poufna i może być wykorzystywana wyłącznie w celu ułatwienia leczenia rybaka.

Projektowane rozporządzenie stanowić będzie wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich, uchwalonej przez Sejm w dniu 11 września 2019 r., która obecnie rozpatrywana jest przez Senat na posiedzeniu plenarnym – druk senacki 1307 i 1307A. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej został zobligowany do określenia, w drodze rozporządzenia, wzór karty zdrowia dla rybaka na statku rybackim, uwzględniając charakter uprawianej żeglugi oraz konieczność zapewnienia rybakom właściwej pomocy medycznej na statku rybackim.

Projektowane rozporządzenie określa wzór karty zdrowia dla rybaka na statku rybackim, stanowiący załącznik do rozporządzenia. Dla rybaka na statku rybackim kapitan statku rybackiego lub osoba przez niego upoważniona prowadzi kartę zdrowia, w której są dokonywane adnotacje o stanie zdrowia rybaka. Treść tych adnotacji jest poufna i może być wykorzystywana wyłącznie w celu ułatwienia leczenia rybaka.

Termin wejścia w życie rozporządzenia jest tożsamy z terminem wejścia w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich, która zawiera upoważnienie do jego wydania. Zatem proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 listopada 2019 r.

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania konsultacji lub uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
Brak jest możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do wydania rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

rel (Ministerstwo Zdrowia)

Karta zdrowia rybaka - projekt
Karta zdrowia rybaka - projekt

Komentarze   

+17 Burmistrz z Platformy wywala kolejne unijne pieniądze w błoto
Ponad 160 metrów powierzchni będzie miała budowana właśnie w Darłowie drewniana hala, gdzie powstanie targ rybny. Obiekt przeznaczony będzie do sprzedaży świeżych ryb morskich oraz organizacji imprez promujących rybactwo. Darłowo to kolejny port rybacki na wybrzeżu po Ustce, w którym powstaje targ rybny z prawdziwego zdarzenia.

https://www.portalmorski.pl/rybolowstwo/43556-darlowo-to-kolejny-port-morski-gdzie-powstaje-targ-rybny
09 październik 2019 : 07:34 Dar 500 Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+11 Burmistrz Darłowa to wielki talent do unijnych funduszy
Nauczył się tego od swojego przyjaciela, Staszka Gawłowskiego.
09 październik 2019 : 08:34 DB Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+28 Ciąganie
Jak tak obserwuje was rybaków to mnie krew zalewa zamknęli wam Bałtyk wyjalowili spustoszyli zakazali a teraz każą wam sprzątać sieci kpina bzdura gdzie wasze zrzeszenie jakieś protesty strajki kupili was za pare groszy wstyd i hańba unia skoro zakazała połów dorszy to powinna płacić odszkodowania a nie mydlić oczy jakimś durnym sprzątaniem jesteście podzieleni nie potraficie się połączyć i uderzyć pięścią w stół uni że tak się nie robi że to nie jest fer że żądacie konkretnych pieniędzy za zakaz wykonywania zawodu !!!!!!
09 październik 2019 : 17:49 Czyszczacy Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+14 Poczekaj do 15 października
15 października Bruksela ogłasza zamknięcie Bałtyku wtedy im się do dupy dobierzemy, sami sobie będą sprzątać sieci i liczyć ptaki
09 październik 2019 : 19:01 Upodlony Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Hahaha
Hahahahaha, chyba nie wierzysz w to co mówisz. Non stop słychać przechwałki co to rybacy zrobią Unii czy komu tam jeszcze i która to afera wszystko obnaży i skończy i co? NIC!! Zwykłe gadanie, z którego jest tylko kupa śmiechu i nic więcej ....
09 październik 2019 : 19:47 DAR 500+ Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 .
A skąd wiadomo że zamykają? i do kiedy?
12 październik 2019 : 19:57 Patroszarka Ręczna Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+12 Pożar w burdelu, duńskie firmy paszowe sypią swoich dostawców
"Około połowa szwedzkich trawlerów rybnych kontrolowanych w Danii podała niewłaściwą ilość śledzia i szzprota złowionego na Morzu Bałtyckim. Tę informację publikuje szwedzki Radio Calibre.

Recenzja Kaliber pokazuje szeroko rozpowszechniony problem dotyczący raportowania, gdy są one oparte na operacjach w duńskim Skagen. Zgodnie z dokumentami duńskiego organu ds. Rybołówstwa bardzo często raporty szwedzkich trawlerów nie pokrywają się z inspektorami. Podczas 15 z 29 inspekcji inspektorzy stwierdzili różnice w stwierdzeniach rybaków, a najgorszym przykładem było stwierdzenie, że trawler stwierdził, że na pokładzie było 1000 ton śledzia, podczas gdy w rzeczywistości było tylko 129 ton."

[link usunięty]
09 październik 2019 : 20:57 Czytelnik Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+2 Pożar jest okrutny
"Według duńskiego Urzędu ds. Rybołówstwa i Szwedzkich Naukowców Morskich od wielu lat szwedzkie połowy komercyjne dostarczają nieprawdziwych informacji.
(Międzynarodowa Rada Badań Morza), na przykład przed podjęciem decyzji w sprawie kwot. Z kolei porady oparte są na tym, co zostało zgłoszone, więc oczywiście jest to niepokojące, mówi Jennie Nilsson."

[link usunięty]
10 październik 2019 : 14:08 Ziel Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+13 Obraz skali katastrofy ekosystemu Bałtyku
● Podsumowując, ograniczenia kwot można podsumować w następujący sposób w stosunku do kwot na 2019 r .:
● West Cod: - 68%. Tylko przyłowy na obszarze 24; zamykane od 1 stycznia do 31 marca
● Dorsz wschodni: - 92%. Bezpośrednie zamknięcie połowów; dozwolone są przyłowy. Zamknięcie od 1 maja do 31 sierpnia. Jednak raport IFRO opierał się na limicie 0, kiedy wniosek Komisji o 92% redukcję otrzymano dopiero po zainicjowaniu raportu.
● Śledź zachodni: - 71%
● Szprot: - 25%
● Gładzica: -32%
● Śledź w środkowym Bałtyku: -10%
● Łosoś (zakres 22-31): -5%
● W celu kontroli przyłowów Komisja proponuje, aby statki o długości powyżej 12 metrów były wyposażone w obserwatorów kontrolnych lub kamery w obszarach 24, 25 i 26. Wniosek Komisji powinien zostać wynegocjowany na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa (Rolnictwo i Rybołówstwo) w dniach 14-15. Październiku.

[link usunięty]
09 październik 2019 : 21:20 Czytelnik Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Działać, a nie gadać
"Potrzebujemy szerokiego dialogu na temat tego, jak widzimy ramy dla przyszłych połowów na Morzu Bałtyckim, oraz debaty na temat tego, jak chcemy, aby rozwój tych łowisk był możliwy. Debatę, którą chcę zaprosić do rybaków i innych zainteresowanych stron już jesienią, mówi Mogens Jensen, który uważa, że ​​kwestie takie jak zanieczyszczenie i foki również powinny być na stole, ponieważ mogą mieć wpływ na zasoby rybne"

Panie Ministrze Jensen i inni " światli politycy europejscy" , którzy macie zamiar radykalnie ograniczyc kwoty połowowe dla rybaków przypominam, że negatywny wpływ nadmiernej populacji fok na stan zasobów ryb jest zdefiniowany w związku z czym należy niezwłocznie podjąć działania mające zmienić tę sytuację, a 14 i 15 października macie do tego doskonałą okazję. Dyskusje ciągnęły sie latami i kończyły się sukcesywnymi redukcjami kwot połowowych dorszy co poprawiło sytuacji
10 październik 2019 : 05:54 balbin-a Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 korekta
Dyskusje ciągnęły sie latami i kończyły się sukcesywnymi redukcjami kwot połowowych dorszy co nie poprawiło sytuacji
10 październik 2019 : 05:57 balbin-a Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+5 Źle
I co to ma niby zmienić jak 85% floty rybackiej to łudki poniżej 12m.
10 październik 2019 : 05:38 Karol Marks Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+8 Skandynawskie paszowce wykończyły Bałty, śledztwo szwedzkiego radia,
Tę informację publikuje szwedzki Radio Calibre.

Recenzja Kaliber pokazuje szeroko rozpowszechniony problem dotyczący raportowania, gdy są one oparte na operacjach w duńskim Skagen. Zgodnie z dokumentami duńskiego organu ds. Rybołówstwa bardzo często raporty szwedzkich trawlerów nie pokrywają się z inspektorami. Podczas 15 z 29 inspekcji inspektorzy stwierdzili różnice w stwierdzeniach rybaków, a najgorszym przykładem było stwierdzenie, że trawler stwierdził, że na pokładzie było 1000 ton śledzia, podczas gdy w rzeczywistości było tylko 129 ton."

Szwedzkie paszowce fałszują na dużą skalę wielkości połowów a naukowcy całego świata ustalają stan zasobów ryb i kwoty połowowe na podstawie tych sfałszowanych raportów połowowych w Skagen i innych portach paszowych. Kwestią czasu było tylko kiedy ekosystem Bałtyku tego nie wytrzyma. Temat na przyszłą kadencję PiSu i komisję śledczą w Brukseli.
10 październik 2019 : 09:01 Johansson Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+5 Szwedzkie radio ujawnia dowody na zniszczenie Bałtyku przez skandynawskie paszowce
"Rybołówstwo szwedzkie i duńskie jest ściśle powiązane. Szwedzi są właścicielami części w branży rybackiej w Jutlandii i tam budowane są największe trawlery, które następnie są sprzedawane między innymi szwedzkim firmom rybackim. Niektóre łodzie są tak duże, że daleko im do wejścia do wszystkich portów. Ale tutaj, w Skagen, łodzie mają miejsce na ładowanie i rozładowywanie ładunku. Ryby są sprzedawane klientom żywności lub mielone na mąkę.
Skagen jest jednym z największych na świecie producentów mączki rybnej i oleju z ryb. Mąka, która zamienia się w paszę dla zwierząt futerkowych i łososia hodowlanego."

cały raport tutaj

[link usunięty]
10 październik 2019 : 09:33 Johansson Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+9 Tej afery nie da się już zamieść pod dywan.
"Lokalni rybacy nadmorscy również odpowiedzieli na recenzję Calibre. Tom Sundell jest rybakiem w Grisslehamn, wraz z dwoma stowarzyszeniami rybackimi i lokalną hurtownią ryb, w liście do Urzędu Morskiego i Wodnego domagają się zaprzestania połowów pelagicznych na dużą skalę i odłożenia decyzji o kwotach do czasu zbadania raportów o błędach.
- Jest to łowisko wymierające, ponieważ poławiają oni zdecydowanie za dużo ryb.
Tom Sundell ostrzega przed konsekwencjami, jeśli nic nie zostanie zrobione:
- To będzie katastrofa, nie będzie po prostu łowienia żadnych ryb.
Elin Segerlind jest członkiem Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Jest przekonana, że ​​dokonany przez Kaliber przegląd błędnego zgłaszania ryb wpłynie na Radę Ministrów przy podejmowaniu decyzji o kwotach na przyszły rok."

[link usunięty]
10 październik 2019 : 09:56 Johansson Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Duńskie radio
podało , że wszystkie wyładunki ryb białych na wyspie zostaną zweryfikowane a wyniki przekazane do UE i do odpowiednich urzędów w poszczególnych krajach. Afera Bałtycka powoli się rozkręca .
10 październik 2019 : 12:39 słuchacz Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+5 Święta racja
Duńczycy mają postępowanie karne przed Komisją Europejską za oszukiwanie Unii w statystykach połowowych, nie tylko nie dostaną kasy ale będą musieli zwrócić tę już pobraną, szukają też kumpli na ten dziurawy kajak i jak ich znam - znajdą. Nie mają zamiaru sami tonąć bez Szwedów.

[link usunięty]
10 październik 2019 : 14:11 słuchacz Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+6 jak wszyscy to wszyscy
czyli polskie wyladunki paszowe na wyspie tez wezma pod lupe
10 październik 2019 : 14:46 UE Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-2 Cieszysz się czy straszysz?
brukselska miernoto?
10 październik 2019 : 15:24 POLONUS Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+6 Karnicki zawsze tak podsrywał
że to niby Polska najwięcej łowi paszy, dziś duńskie media zrobiły z niego pośmiewisko.
10 październik 2019 : 15:31 Śprot Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+9 Pytam
Cytujecie tu różne informacje pochodzące od "naszych zielonych braci i sióstr" dotyczące nieprawidłowości w raportowaniu połowów, ale czy oni kiedykolwiek przyznali, że preferowane przez nich sfory fok zjadają corocznie ponad 100 000 ton ryb rozmaitych gatunków i są sprawcami zapasożycenia tych ryb ? Czy Międzynarodowa Rada Badań Morza bierze pod uwagę te fakty przy formułowaniu swoich rekomendacji ? Czy Komisja Europejska dostrzega te fakty ogłaszając swoje stanowisko w sprawie określenia wielkości ogólnych kwot połowowych w Morzu Bałtyckim ? Czy ministrowie odpowiedzialni za rybołówstwo podczas posiedzenia Rady Europejskiej wreszcie dostrzegą wagę tego problemu i są w stanie niezwłocznie podjąć adekwatne decyzje ?
11 październik 2019 : 04:29 rybaczek Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 Zdrowy ekosystem wyżywi miliony fok i ludzi
"W wyniku braku rynku zbytu na futra z najmłodszych fok, w roku 1987 rząd kanadyjski wprowadził zakaz połowu tych fok. Przez kolejne 13 lat odławiane ilości fok były bardzo niskie (ok.52.000) co sprzyjało dalszemu wzrostowi liczebności fok grenlandzkich. Od 1996 do 2000 roku liczebność fok utrzymywała się na dość stałym poziomie ponad 5.2 mln., największą liczebność osiągnęła w roku 2006 – 5.8 miliona osobników. Rok później liczba ta spadła do 5.5 miliona.
Foki kapturowe:
Liczbę fok kapturowych w roku 2005 oszacowano na 593.000, a fok szarych w roku 2004 na 240.000. Nie ma nowszych danych na stronach DFO na temat populacji foki szarej i kapturowej. Data ostatniej aktualizacji strony [link usunięty] to 2008-03-20, na niej DFO podaje liczbę 300.000, lecz nie podaje źródła."

[link usunięty]
11 październik 2019 : 20:14 Balbin Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+11 kanaadyjskie foki
Kanadyjski rząd obliczył, że kanadyjskie foki zjadają rocznie 15 milionów ton ryb, światowe połowy wszystkich ryb to 90 milionów ton, tak wygląda na dziś zielona propaganda.
11 październik 2019 : 21:38 Głucha Depka Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Policz
To policz sobie jeszcze ile ryb zjadają inne ryby, to dopiero Cię przerazi. Widać niektórzy nie rozróżniają normalnych procesów biologicznych w ekosystemie, gdzie drapieżniki (ryby, ptaki, ssaki) konsumują większość produkcji; od eksploatacji zasobów morza, gdzie człowiek może odłowić tylko część z tego co zostaje. I ta pierwsza liczba jest wielokrotnie większa. Prosty przykład - w Bałtyku więcej szprota i śledzia zjadają inne ryby (dorsze, łososie itd) niż łowi człowiek!
12 październik 2019 : 07:46 Eko Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+11 To prawda co mówisz, zielony ludziku
Tylko gdzie byłeś, jak w ten delikatny mechanizm wjechali duńscy i szwedzcy paszowcy, którzy dziś tłuką się nawzajem kto więcej wyrżnął szprota i śledzia poza unijnymi limitami w Skagen?
12 październik 2019 : 08:16 Pustynia Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+4 Ameryki nie odkryłeś, ekoludku
[link usunięty]
12 październik 2019 : 16:27 Javeline Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 Policzyłem
Jeśli założymy, że spośród tych 100 000 ton ryb zjadanych przez focze stada 10% stanowią łososie to wynosi to 10 000 ton. Władze Unii Europejskiej na podstawie rekomendacji Międzynarodowej Rady Badań Morza wyznaczają ogólna kwotę połowową łososi dla wszystkich bałtyckich rybaków na poziomie około 600 ton co stanowi 6 % tego co zezwala się pożerać wciąż powiększającym się sforom fok.
12 październik 2019 : 20:33 rybaczek Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-4 Mniej
Dużo mniej niż 10%. Foka łososia złapie tylko jak wchodzi do rzeki, albo wyżre z sieci rybackiej. W otwartym morzu raczej nie da rady.
Ale nie o to chodzi, to, że jedną rybę zje inna ryba, ptak czy ssak jest jednym i tym samym, naturalnym procesem. Tak działa morski ekosystem, a dla człowieka pozostaje "nadwyżka" wyprodukowana przez morski ekosystem. Morze to nie hodowla, to naturalne środowiska, z którego możemy zbierać tylko nadwyżki. I to jest klucz do zrozumienia morza i roli w nim drapieżników i człowieka.
13 październik 2019 : 07:22 Eko Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+4 Może i mniej
Nie jesteśmy w stanie określić rzeczywistego składu gatunkowego ryb pożeranych przez sfory fok, ale zdrowy rozsądek podpowiada, że jakąś ich część stanowią łososie. Może jest to 5% co i tak stanowi, że Unia Europejska przyznaje rybakom do złowienia 12% tego co pożerają sfory fok. Za przyczyną "naszych zielonych braci i sióstr" został zachwiany naturalny mechanizm regulacji populacji fok i od tego czasu ekosystem jest zdewastowany. Gdy człowiek mógł polować na foki na przykład w celu zdobycia pożywienia i okrycia ekosystem działał poprawnie.
13 październik 2019 : 07:45 rybaczek Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+5 Na Bałtyku masowo zdychają foki
Ekosystem nie jest w stanie ich wyżywić więc giną z głodu, głodowanie i wymieranie górnego piętra łańcucha pokarmowego jest klasycznym dowodem na załamanie się łańcucha pokarmowego na wszystkich piętrach piramidy troficznej, dochodzi do tego bardzo słaby Indeks Wielkich Ryb ( LFI ), który potwierdza kompletną katastrofę ekologiczną na Morzu Bałtyckim. Odpowiedzialni za zagładę Bałtyku są naukowcy wszystkich krajów bałtyckich, którzy wspólnie i w porozumieniu przez całe lata oszukiwali opinię publiczną Unii Europejskiej i blokowali niezależne wyniki badań naukowców, którzy zwracali uwagę na błędne decyzje zarówno ICES jak i HELCOM oraz Komisji Europejskiej, ogólnie kryminał na skalę światową.
13 październik 2019 : 10:38 PPK Malutka Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-1 Masowo zdychają foki ?
Gdzie znajdują się wiarygodne informacje o masowym zdychaniu fok na skutek braku pokarmu w Bałtyku ?
13 październik 2019 : 13:27 rybaczek Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-2 Jest wręcz przeciwnie
Nie ma wiarygodnych danych potwierdzających masowe zdychanie fok, ale są wiarygodne dane o dalszym wzroście populacji fok w Bałtyku i i ich wpływie na stan zasobów ryb. Duński minister Jensen jednak nadal twierdzi, że tej jesieni należy dopiero przeprowadzić dyskusję nad tym zagadnieniem. Jeśli inni "światli politycy europejscy" także nadal będą chować głowy w piasek w obawie przed "naszymi zielonym braćmi i siostrami" to los bałtyckich rybaków i ich rodzin jest przesądzony na wiele lat. W dniach 19-20 marca 2019 r. w Geteborgu na konferencji zaprezentowano najnowszą wiedzę o wpływie fok na zasoby ryb.


[link usunięty]
13 październik 2019 : 18:16 rybaczek Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+10 Zbierajmy "Nadwyżki"
Jak wyglądało zbieranie tych "Nadwyżek" pokazują ostatnie wydarzenia w Skagen, gdzie duńskie firmy paszowe ujawniają dokumenty wyładunkowe szwedzkich złodziei, którzy łowili paszę bez żadnych ograniczeń przy aplauzie Unii Europejskiej, żaden ekosystem nie byłby w stanie wytrzymać tej złodziejskiej polityki rybackiej. Polscy rybacy od 20 lat ostrzegali co się stanie z Bałtykiem. Jak MIR wspierał płowy paszowe ujawnię po wyborach.
13 październik 2019 : 10:45 czytelnik Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+19 Podpowiadam jak głosować i namówić kolegów
"Jednym z elementów nowej polityki UE powinno być radykalne obniżenie połowów obejmujące wszystkie państwa regionu Morza Bałtyckiego, przy jednoczesnym zabezpieczeniu finansowym rybaków, poprzez wykorzystanie środków z obecnej oraz kolejnej perspektywy finansowej Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Rekompensaty powinny być udzielane za czasowe wstrzymanie działalności połowowej do momentu odbudowania zasobów żywych Morza Bałtyckiego" - podkreślił w liście Gróbarczyk. "

https://www.portalmorski.pl/rybolowstwo/42029-grobarczyk-w-liscie-do-ue-ws-spadku-populacji-dorsza-na-baltyku

Jak wybory wygra Platforma to o tych funduszach możemy zapomnieć, znów kasa pójdzie na hodowle afrykańskich ryb pod Warszawą, nie będzie ani dorsza, ani pieniędzy.

[link usunięty]
11 październik 2019 : 21:53 Wyborca rybak Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-6 4 lata
Po pierwszych 4 latach rządów PIS w Bałtyku nie ma ryb (4 lata temu jeszcze byly). Po kolejnych 4 nie będzie już rybaków (nie licząc pasożytów na unijnych dotacjach, ale oni nie są godni nazywania ich rybakami).
13 październik 2019 : 21:11 PIS4+4 Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-1 Platforma wykończyła Bałtyk, z kołchozem oczywiście.
https://www.portalmorski.pl/rybolowstwo/22567-wyrzucic-paszowce-z-baltyku-rybacy-proszaministra-o-pomoc
14 październik 2019 : 00:06 Bez sklerozy Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-4 Były
Z platformy ryby jeszcze były, za pisu z roku na rok coraz mniej. Oczywiście, to wina Tuska.
14 październik 2019 : 04:23 PIS4+4 Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+2 Za Platformy zarejestrowano 157 statków rybackich
PIS też wyłowił ryby Szwedom,Duńczykom, Finom,Estończykom,łotyszom,Litwinom i Niemcom czy oni tylko insynuują, że wprowadzą zakaz połowu i redukcje kwot połowowych ?
14 październik 2019 : 09:17 balbin-a Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 Platforma Obywatelska-najpierw foki, a potem dopiero ludzie
Stan zasobów był lepszy, ale od tego czasy cały czas wzrasta populacja fok i obecnie gdy stan zasobów jest niższy platformerska wierchuszka uznała, że należy popierać żądania "naszych zielonych braci i sióstr" , którzy domagają się zaliczania do złowionych ryb zjedzonych przez foki.

[link usunięty]$file/307_20180613.pdf
14 październik 2019 : 13:04 rybaczek Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 Masowo zdychają foki
Na Bałtyku Wschodnim nie ma już żadnych fok, zdechły z głodu lub przeniosły się na zachód.
14 październik 2019 : 14:49 Foczarnia Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Bredzisz
Bredzisz, 95% populacji foki szarej na Bałtyku żyje na wschód od Bornholmu (i daleko na północ, do końca zatoki Botnickiej i Fińskiej). To co jest w Polsce to malutki ułamek całej, bałtyckiej populacji.
15 październik 2019 : 08:05 Fok Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+6 Kto?
Kto zgłosił te statki do rejestracji? Krasnoludki?
14 październik 2019 : 14:37 UST_ Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+4 Statki rejestrowała trójmiejska Sycylia
Kazimierz Plocke, szara eminencja z MiRu i powiązani z nimi biznesmeni z wybrzeża.
14 październik 2019 : 15:35 2 kadencja Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+4 Lista armatorów
Plocke jest armatorem? Ja bym chętnie zobaczył listę armatorów tych jednostek, coś czuję, że byłby parę zaskoczeń.
14 październik 2019 : 19:54 UST_ Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1