Rybołówstwo

Marek Gróbarczyk - minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej uczestniczył w posiedzeniu AGRiFISH (Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa). Celem obrad było ustalenie kwot połowowych na Morzu Bałtyckim na 2018 r.

Ministrowie obradowali 9 i 10 października br. w Luksemburgu. Zadaniem Polski było przedstawienie wysiłków, jakie nasz kraj podjął w celu ochrony Bałtyku i interesów polskich rybaków. Do podjętych w tym kierunku działań należą, m.in.:

- zakaz trałowania w strefie 6 Mm - celem zakazu jest ochrona młodocianych stadiów ryb oraz ryb dobijakowatych stanowiących pokarm dla dorsza,
- zakaz połowu szprota w okresie od 11 czerwca do 10 września,
- prowadzenie okresu ochronnego dla dorsza stada wschodniego (lipiec-sierpień) oraz dorsza stada zachodniego (luty-marzec).

Ostatecznie Polska zagłosowała przeciwko wypracowanemu porozumieniu politycznemu, które nie uwzględniło podstawowych działań na rzecz ochrony zasobów gatunków Morza Bałtyckiego. Zaproponowano większe niż zalecane przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES) kwoty połowowe dorsza. Podwyższono całkowite dopuszczalne połowy (TAC) gatunków ryb pelagicznych, które przyczyniają się do zwiększania połowów paszowych, a tym samym zaburzają łańcuch pokarmowy dorsza bałtyckiego. Ponadto, propozycja Prezydencji Rady UE nie uwzględniła głównego postulatu Polski jakim są okresy ochronne, czyli czasowe wyłączanie połowów na obszarach naturalnych tarlisk i reprodukcji dorsza. Jest to podejście rażąco naruszające zasady stabilności zasobów dorsza na Morzu Bałtyckim.

rel (MGMiŻŚ)

Komentarze   

+13 Politycy niszczą Baltyk
Czyli znów politycy zaglosowali wbrew doradztwu naukowemu, bo... wiedzą lepiej? Bałtyk zginie jeśli dalej będą o nim decydowali niedouczeni politycy, a nie naukowcy.
10 październik 2017 : 08:11 Ryb Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Nie mam na to skurwysyństwo wpływu
Dlatego też, życzę wszelkim rybakom przemysłowym optującym za łowieniem bez umiaru, pójście z torbami...! To oni są jednymi z największych zaraz tego świata... Poczytajcie na ten temat Thora Heyerdala, znakomitego podróżnika norweskiego (Kon Tiki, Ra I, Ra II, Fatu Hiwa) - lata 20-70 XX. wieku...
11 październik 2017 : 09:46 Pies na ... Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś