Prawo, polityka

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje wstępne porozumienie w sprawie modernizacji dochodzeń w sprawie wypadków morskich. Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte dziś porozumienie polityczne między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie dochodzeń w sprawie wypadków morskich i unowocześnienia dyrektywy z 2009 r. Dyrektywa ma zastosowanie wyłącznie do statków transportu morskiego, do których mają zastosowanie konwencje międzynarodowe lub do statków rybackich.

Chociaż bezpieczeństwo morskie na wodach UE jest bardzo wysokie, a liczba ofiar śmiertelnych jest niewielka, a w ostatnim czasie nie doszło do poważnych wycieków ropy naftowej, co roku nadal zgłasza się ponad 2000 wypadków morskich i incydentów morskich.

Wśród kluczowych nowych środków współprawodawcy zgodzili się na objęcie zakresem dyrektywy najpoważniejszych wypadków z udziałem mniejszych statków rybackich (poniżej 15 metrów).

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) zapewni krajowym organom dochodzeniowym wsparcie operacyjne i szkolenia na ich wniosek, przy jednoczesnym poszanowaniu ich niezależności operacyjnej.

Zmieniona dyrektywa dostosowuje również prawo UE do najbardziej aktualnych przepisów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) i wymaga, aby organy ds. dochodzeń w sprawie wypadków w państwach członkowskich angażowały się w proces wzajemnej oceny w celu poprawy, uczenia się od siebie nawzajem oraz poprawy swoich procedur i wyników.

"Chociaż bezpieczeństwo morskie na wodach UE jest na wysokim poziomie, każdy wypadek, to o jeden za dużo i musimy nauczyć się wyciągać z nich wnioski. Dzisiejsze porozumienie pomoże operatorom i organom regulacyjnym w podjęciu odpowiednich działań w celu ograniczenia ich występowania, co ostatecznie zapobiegnie utracie życia ludzkiego i zanieczyszczeniu środowiska" - powiedziała Adina Vălean, komisarz do spraw transportu.

Kolejne kroki

Osiągnięte dziś porozumienie polityczne musi teraz zostać formalnie przyjęte. Po zakończeniu tego procesu przez Parlament Europejski i Radę nowe przepisy zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdą w życie 20 dni później. Państwa członkowskie będą miały 30 miesięcy na transpozycję dyrektywy do prawa krajowego.

Kontekst ogólny

Przepisy te zostały przedstawione przez Komisję w czerwcu 2023 r. w ramach pakietu dotyczącego bezpieczeństwa morskiego. Jak określono w Europejskim Zielonym Ładzie, strategii na rzecz inteligentnej i zrównoważonej mobilności oraz planie działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń, Komisja ma wizję wprowadzenia żeglugi na ścieżkę prowadzącą do zerowych emisji, zanieczyszczeń i wypadków.

rel (KE)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.9293 4.0087
EUR 4.2181 4.3033
CHF 4.3136 4.4008
GBP 4.9311 5.0307

Newsletter