Prawo, polityka

W poniedziałek 22 bm. w auli Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej odbyło się posiedzenie XII Konwentu Morskiego, podczas którego premier Mateusz Morawiecki wręczył Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Podpisano także porozumienie o współpracy naukowej pomorskich uczelni na rzecz morskiej energetyki wiatrowej.

Konwent Morski został utworzony w 2016 roku z inicjatywy ówczesnego ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka, i skupia przede wszystkim ekspertów z branży morskiej, którzy opiniują kierunki działania resortu gospodarki morskiej, rekomendują inicjatywy i projekty.

W poniedziałkowym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, parlamentarzyści, a także przedstawiciele uczelni, urzędów, instytucji oraz przedsiębiorstw działających w branży morskiej, m.in.: premier Mateusz Morawiecki, Dariusz Drelich – wojewoda pomorski, Marek Gróbarczyk – wiceminister infrasruktury, Dorota Arciszewska-Mielewczyk – prezes Polskich Linii Oceanicznych, Andrzej Madejski – prezes Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, dr inż. kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski – dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Wojciech Zdanowicz - dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, kpt. ż.w. dr h.c. Zbigniew Sulatycki - przewodniczący Konwentu Morskiego oraz Adam Ruszkowski – prezes zarządu Remontowa Holding SA.

List od Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał Paweł Sałek – doradca prezydenta.

„(…) Cieszę się, iż mimo trudności związanych z sytuacją epidemiczną, znów gromadzi się grono wysokich urzędników państwowych, czołowych ekspertów, społeczników oraz przedstawicieli organizacji środowisk grup zawodowych, dla których przedmiotem szczególnej troski jest optymalne wykorzystanie szans i perspektyw rozwoju związanych z szerokim dostępem naszego kraju do Morza Bałtyckiego.

W Polsce powojennej gospodarka morska była prowadzona w warunkach braku pełnej suwerenności. Niestety także po roku 1989, w tym ważnym obszarze, a także w dziedzinie bezpieczeństwa wybrzeża i morskich granic RP doszło do istotnych zaniedbań. Przezwyciężenie narosłych w ten sposób problemów wymaga nie tylko determinacji oraz politycznej stabilności niezbędnej do przeprowadzenia wieloletnich programów naprawczych. W pierwszym rzędzie potrzebne są pogłębione analizy ekonomiczne, prace koncepcyjne w zakresie nauki o morzu oraz trafne rozpoznanie zmieniających się warunków geopolitycznych. W tym kontekście cykliczne Konwenty Morskie są niezwykle cenne.

Dzisiaj w murach Politechniki Gdańskiej omówią Państwo dokonania polskich specjalistów w dziedzinie budowy okrętów oraz pracy uczonych w pomorskich wyższych uczelni szkół technicznych, nakierowane na rozwój naszej gospodarki morskiej. Z zadowoleniem przyjmuję także inny planowany punkt Konwentu Morskiego, jakim ma być podpisanie porozumienia intencyjnego ws. podjęcia współpracy naukowej polskich uczelni na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Nie ulega wątpliwości, że dywersyfikacja źródeł energii należy do najważniejszych i najpilniejszych zadań stojących przed Polską oraz pozostałymi krajami naszego regionu (…)”.

O rozwoju, przede wszystkim kadr, mówił kpt. ż.w. Zbigniew Sulatycki.

Chciałbym, aby ponownie swoją działalność rozpoczął Wydział Budowy Okrętów, bo przyjdzie taki moment, w którym obecni, wykwalifikowani pracownicy stoczni odejdą na emeryturę, a musimy mieć przygotowaną odpowiednią kadrę! - mówił kpt. Sulatycki dodając, że dzisiejszy Konwent Morski przejdzie do historii z uwagi na podpisanie porozumienia pomiędzy wszystkimi uczelniami wybrzeża. 

W najbliższym czasie kilka zagadnień będzie miało kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o rozwój kilku zasadniczych branż: stoczniowej i offshore - mówił z kolei minister Marek Gróbarczyk. - Sytuacja, z którą mamy do czynienia jest spektakularna przede wszystkim pod kątem prac związanych z rozwojem tej drugiej. W tym tygodniu zostanie podpisane kluczowe rozporządzenie, które będzie decydowało o przydziale kolejnych koncesji offshore. W międzyczasie podjęto też decyzje, przede wszystkim związane już z realizacją polityki offshore do roku 2026. Tutaj przede wszystkim liczymy na operatorów i deweloperów Skarbu Państwa, czyli PGE oraz PKN Orlen, które bardzo intensywnie przygotowują się do realizacji tego zadania. Mamy nadzieję, że w latach 2026-2027 energia trafi do naszych sieci, natomiast dla nas było i jest niezwykle kluczowa infrastruktura pod realizację tego zadania, a więc decyzja o budowie portu instalacyjnego oraz portów serwisowych.

Minister nawiązał również do budowy promów dla Polskiej Żeglugi Morskiej i Polskiej Żeglugi Bałtyckiej w ramach programu Batory.

Mamy nadzieję, że już niebawem, chociaż nie jestem upoważniony do tego, aby takie deklaracje składać, ale życzyłbym sobie, aby w przyszłym miesiącu został podpisany niezwykle ważny program na budowę czterech jednostek ro-pax dla naszych armatorów. Mam nadzieję, że pod czujnym wykonawstwem Gdańskiej Stoczni Remontowej to zadanie będzie wykonane celująco!

Kolejnym punktem Konwentu Morskiego było podpisanie "Porozumienia Intencyjnego ws. podjęcia współpracy naukowej pomorskich uczelni na rzecz morskiej energetyki wiatrowej". Politechnikę Gdańską reprezentował rektor prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni - rektor-komendant Tomasz Szubrycht, Akademię Morską w Szczecinie - dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, Politechnikę Koszalińską – rektor prof. Danuta Zawadzka, Uniwersytet Gdański - prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Uniwersytet Morski w Gdyni - prof. dr hab. inż. Adam Weintrit, Uniwersytet Szczeciński - kanclerz mgr inż. Andrzej Jakubowski, Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - rektor dr hab. inż. Jacek Wróbel.

Tego dnia wręczono również Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości, polską odznakę okolicznościową, ustanowioną uchwałą rady ministrów z 8 maja 2018 roku dla uczczenia 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz na pamiątkę odrodzenia państwa polskiego. Honorowane są nim osoby zasłużone dla regionu związane z odzyskaniem niepodległości i zaangażowane na rzecz przemian demokratycznych. Medale wręczył premier Mateusz Morawiecki. A otrzymali je: Adam Ruszkowski – prezes zarządu Remontowa Holding SA, prof. Adam Weinrit, rektor Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – Jacek Wróbel, Danuta Zawadzka – prof. Politechniki Koszalińskiej.

Stoimy u progu wielkiej szansy, aby wykorzystać potencjał morski. (…) Dzisiaj odkrywanie nowych lądów, w czasie gdy chyba wszystkie zostały odkryte, polega na szukaniu nowych innowacyjnych rozwiązań. A gdzie szukać tych innowacyjnych rozwiązań? Przede wszystkim w przemyśle zaawansowanym, przemyśle takim, jakim jest szeroko rozumiany przemysł morski. Aby tego dokonać, musieliśmy zwrócić się ku morzu i najlepszym dowodem na to jest to, co zrobiliśmy w przesunięciu priorytetów inwestycyjnych. Dokonaliśmy zwrotu inwestycyjnego ku morzu, niech dowodem na to będą nasze wielkie inwestycje: Port Gdańsk – potężna inwestycja także z udziałem kapitału polskiego, Port w Gdyni, ale także zewnętrzny terminal kontenerowy, który ma być budowany w Świnoujściu, pogłębienie toru wodnego w Szczecinie, czy Mierzeja Wiślana. To wszystko to wielomiliardowe inwestycje. Aby sukces był pełny, to trzeba też powiedzieć też o tym, co dzieje się na naszych oczach, a mianowicie inwestycje w marynarkę wojenną. Będą one coraz większe. Obecnie budowane okręty ORP Albatros i Mewa, a także niedawno podpisany program Miecznik - to programy, które będziemy rozwijali - mówił premier Morawiecki.

Agnieszka Latarska

Fot.: Sławomir Lewandowski / PORTALMORSKI.PL

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.8818 3.9602
EUR 4.2118 4.2968
CHF 4.2631 4.3493
GBP 4.9342 5.0338

Newsletter