Prawo, polityka

Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować, iż dnia 08.03.2021 roku wpłynęła do Kancelarii informacja, iż Komisja Petycji uznała petycję nr 1153/2020 złożoną przez Kancelarię w imieniu marynarzy za dopuszczalną, gdyż kwestie w niej poruszone wchodzą w zakres działań Unii Europejskiej.

Na obecnym etapie petycję wstępnie zbada Komisja Europejska oraz Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego.

Petycja jest już dostępna pod linkiem >>>

Zachęcamy do jak najszerszego poparcia ww. petycji, gdyż obecne praktyki aparatu skarbowego w Polsce względem środowiska marynarskiego mają wręcz charakter opresyjny, co będzie przedmiotem odrębnych publikacji.

Co jest przedmiotem petycji?

Petycja zasadniczo składa się z 2 części:

1) 1 część - dotyczy nieprawidłowych praktyk polskiego aparatu skarbowego względem 14 marynarzy, którzy korzystali z ulgi abolicyjnej i w jednym przypadku metody wyłączenia z progresją. W skardze szeroko opisaliśmy m.in. naruszenia zasad praworządności, równości wobec prawa, prawa do dobrej administracji, praw człowieka itd. Wyżej opisane sprawy dotyczyły m.in. pracy na rzecz armatorów usytuowanych w następujących państwach: Brazylia, Norwegia, Singapur, Arabia Saudyjska oraz Wielka Brytania przed Konwencją MLI.

2) 2 część - szeroko opisuje plany „ograniczenia” ulgi abolicyjnej względem marynarzy, co de facto prowadzi do jej likwidacji dla wielu marynarzy. W uzasadnieniu wskazaliśmy m.in. pobudki dla jakich ulga abolicyjna została w ogóle wprowadzona w polskim systemie podatkowym oraz obecną kuriozalną argumentację, która rzekomo ma popierać jej likwidację. Zasadniczym celem ww. petycji jest zwrócenie uwagi Parlamentu Europejskiego na powyższe kwestie z nadzieją, iż Komisja Europejska podejmie stosowne działania.

Jak poprzeć petycję?

Chcąc poprzeć petycje i otrzymywać informacje na ich temat, niezbędne jest wcześniejsze założenie konta użytkownika. Należy zalogować się na swoje konto, wyszukać petycję i wyrazić poparcie dla niej, klikając na „Poprzyj petycję” na dole strony.

Poparcie petycji nie oznacza, że nabywa się status składającego tę petycję, uprawnia to jednak do otrzymywania powiadomień o wszelkich dalszych działaniach dotyczących danej petycji.

Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego rozpatrzy wszystkie złożone petycje zgodnie ze swym regulaminem i zasadami określonymi w Traktatach. Komisja będzie rozpatrywać petycje i podejmować decyzje w ich sprawie wyłącznie w oparciu o treść petycji, niezależnie od liczby sygnatariuszy lub osób popierających.

O dalszych postępach będziemy informowali na bieżąco.

Radca prawny - Mateusz Romowicz

http://www.kancelaria-gdynia.eu

www.facebook.com/Legal.Marine.Mateusz.Romowicz

Autor jest radcą prawnym w Kancelarii Radcy Prawnego Legal Consulting - Mateusz Romowicz.

1 1 1 1

Newsletter