Prawo, polityka

PE przyjął w czwartek rezolucję wzywającą UE do opracowania nowej strategii stosunków z Rosją i wstrzymania budowy gazociągu Nord Stream 2. Dokument został przygotowany w odpowiedzi na aresztowanie rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Rezolucja jest niewiążąca.

PE w rezolucji "wzywa UE i jej państwa członkowskie do opracowania nowej strategii stosunków Unii Europejskiej z Rosją, która będzie koncentrować się na wsparciu społeczeństwa obywatelskiego, propagującej wartości demokratyczne, praworządność, podstawowe wolności i prawa człowieka".

Europarlament wzywa też "do krytycznego przeglądu współpracy z Rosją w ramach różnych platform polityki zagranicznej oraz przy projektach takich jak Nord Stream 2, których ukończenie UE musi natychmiast zatrzymać". Europosłowie podkreślili również, że UE nie powinna być przyjaznym miejscem dla rosyjskiego kapitału a o niejasnym pochodzeniu.

Zaapelowano też o natychmiastowe i bezwarunkowe zwolnienie Aleksieja Nawalnego i wszystkich innych osób zatrzymanych w związku z jego powrotem do Rosji.

Rezolucję przyjęto 581 głosami za, przy 50 przeciw i 44 wstrzymujących się.

Fot.: Parlament Europejski 

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter