Prawo, polityka

Przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych dot. zarządzania drogami wodnymi - m.in. takie zadanie miałby pełnić nowy rządowy pełnomocnik ds. spraw inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej. Rząd chce też powołać Główny Urząd Inwestycji Morskich.

W czwartek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiły się założenia projektu rozporządzenia rządu ws. powołania pełnomocnika do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej. Projekt ma przygotować resort infrastruktury i miałby być on przyjęty przez rząd jeszcze w 2020 roku.

"Wydanie przedmiotowego aktu jest pilnie potrzebne celem zapewnienia właściwej koordynacji działań związanych ze sprawami gospodarki wodą oraz inwestycji morskich i wodnych, w tym rozpoczęcia procesu organizowania Głównego Urzędu Inwestycji Morskich" - czytamy w wykazie.

W wykazie wskazano, że nowy pełnomocnik miałby m.in. prowadzić prace studialne i opracowywać propozycje rozwiązań w zakresie utrzymania i rozwoju śródlądowych dróg wodnych. Byłyby to m.in. koncepcje ekonomiczne, prawne i organizacyjne w tym zakresie.

Do zadań pełnomocnika należałoby również określanie koniecznych inwestycji w gospodarce wodnej i ściekowej, czy identyfikacja zagrożeń związanych z zarządzaniem ryzykiem powodziowym i przeciwdziałaniem skutkom suszy.

Zgodnie z założeniami, pełnomocnik miałby również przedstawić harmonogram działań mających na celu utworzenie Głównego Urzędu Inwestycji Morskich, a także monitorować postęp prac w tej sprawie. 

Michał Boroń 

+6 Pełnomocnik
Oto dowód na to, że po 5 latach nic nierobienia przez ministerstwo , skutkujące jego zlikwidowaniem, zainteresowanie rządu sprawami morskimi spadło do poziomu nigdy nie mającego miejsca. Nie ma ministerstwa, nie ma w ministerstwie infrastruktury sekretarza lub podsekretarza do spraw gospodarki morskiej. Ma być za to pełnomocnik rządu.
Zgodnie z ustawą o Radzie Ministrów (Art.10. Rozdział 1, ust.1 Rada Ministrów ustanawia pełnomocnika Rządu do określonych spraw, których przekazanie Radzie Ministrów nie jest celowe.
13 listopad 2020 : 10:33 Andy | Zgłoś
+5 byłe ministerstwo "morza i wód śródlądowych" ...
I tak kończy się panowanie ministra Gróbarczyka. Nic nie zrobił... --- ale tak nie było!! bo pozostawił smród!!!
13 listopad 2020 : 10:50 wacwac | Zgłoś
+4 Nierząd
Kolejny pełnynocnik.
13 listopad 2020 : 10:51 Bard | Zgłoś
+5 Morze i rzeki
Przecież praktycznie od lat 90 XX wieku nie ma w Polsce polityki morskiej i śródlądowej. Brakuje ludzi z wizją, a ci którzy zostali nie są wysłuchiwani i zapraszani na jakieś rozmowy i konsultacje. Został Sulatycki (do którego nazwiska nawet nie pasuje tytuł kapitana, pamiętam go jako-pożal się Boże- ministra, a do niedawna prezesa Towarzystwa Morsko-Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego). PO nic nie zrobiło dla naszej floty morskiej i śródlądowej, a PiS rozpirzył resztki. Jak to się mówi "nie ma politycznej woli", a z drugiej strony, nie ma z kim i o czym rozmawiać, bo obecnie mamy samych "czarnków", wszystko wiedzących i na wszystkim się znających. Polecam monografię kpt. Daniela Dudy, byłego rektora WSM w Gdyni. Kawał historii Polski na morzu, w tym "obrzydliwym" socjalizmie.
13 listopad 2020 : 12:21 Bogdan- electr | Zgłoś
+3 nieżle zaczynają....
Pkt. 7 Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną.... koszt ok. 900 mln zł.
Czy koszty inwestycji pkt. 1-6 też trzeba pomnożyć przez dwa ?
13 listopad 2020 : 13:28 maciek2 | Zgłoś
0 Tylko Gróbarczyk
Jest szansa i nadzieja na stołek dla Gróbarczyka. Kto potrafi tak pięknie nawijać makaron na uszy i ma w tym ogromne doświadczenie ? Bo choć konkurencja w PiS dużą, jeśli nie on, to kto ?
14 listopad 2020 : 10:15 Jato | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter