Prawo, polityka

Zgoda na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1995 r. to istota ustawy, która 16 kwietnia 2015 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. poz. 533).

Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich Międzynarodowej Organizacji Morskiej (STCW-F) określa na poziomie globalnym jednolite standardy wyszkolenia oraz certyfikacji załóg statków rybackich. Postanowienia konwencji obowiązują w odniesieniu do statków o długości 24 m i powyżej oraz o mocy napędowej 750 kW i powyżej i dotyczą one szyprów, oficerów, oficerów mechaników oraz radiooperatorów.

Celem konwencji STCW-F jest zapewnienie odpowiedniego poziomu kwalifikacji (potwierdzonego urzędowym świadectwem) i sprawności do wykonywania zawodu (zgodnie z przeprowadzonymi badaniami medycznymi) załóg statków rybackich. Zadaniem konwencji jest także stworzenie i utrzymanie równych szans w sektorze rybołówstwa przez wspieranie kształcenia zawodowego. STCW-F określa wymagania minimalne, które państwa zobowiązane są przestrzegać i które mogą podwyższyć, zgodnie z własną polityką szkolenia kadr morskich. Możliwość uzyskania kwalifikacji rybackich o zasięgu międzynarodowym, w oparciu o nowoczesne programy szkoleniowe, będzie miała pozytywny wpływ zarówno na funkcjonowanie morskich jednostek edukacyjnych, jak i na poprawę bezpieczeństwa i konkurencyjności polskich rybaków na międzynarodowym rynku pracy.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1995 r.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.8734 3.9516
EUR 4.2084 4.2934
CHF 4.2625 4.3487
GBP 4.921 5.0204

Newsletter