Porty, logistyka

Prezes Portu Gdańsk Krzysztof Kaczmarek podpisał dwie umowy z PORR SA na modernizację nabrzeży: Rudowego i Bytomskiego. Łączna długość nabrzeży objętych przebudową to ponad 450 m. Inwestycja jest częścią większego projektu, który został dofinansowany z instrumentu "Łącząc Europę" na lata 2021-2027 (CEF 2). Realizacja tego przedsięwzięcia przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Portu Gdańsk, wzmocnienia potencjału przeładunkowego oraz zwiększenia przepustowości.

Na realizację projektu pn. "Poprawa infrastruktury Portu Gdańsk wraz z analizą wdrożenia systemu niskoemisyjnego OPS dla zrównoważonego rozwoju sieci TEN-T", Unia Europejska przekazała dotację w wysokości blisko 100 mln euro. Przewiduje on przebudowę czterech nabrzeży Portu Wewnętrznego, o łącznej długości 1916 metrów wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną oraz kolejową. Na pierwszy ogień idą dwa nabrzeża – Bytomskie, zlokalizowane są wzdłuż Kanału Portowego i Rudowe znajdujące się w Basenie Górniczym. Kolejne nabrzeża (Wiślane i Węglowe) będą modernizowane w późniejszym terminie, po zakończeniu procedur przetargowych.

Łączna wartość podpisanych dzisiaj umów na realizację robót budowlanych wynosi 142 mln zł brutto, z czego 51 mln zł przypada na nabrzeże Bytomskie, a 91 mln zł - na Rudowe. Inwestycja ma zostać zakończona w ciągu niepełna 2 lat.

"Są to już wiekowe i wyeksploatowane konstrukcje. Nabrzeże Rudowe zbudowano ponad 80 lat temu na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych XX wieku. Przechodziło jedynie doraźne remonty. Z uwagi na zły stan techniczny (m.in. ścianki szczelnej), w 2019 r. część nabrzeża została wyłączona z obsługi statków i prowadzenia przeładunków. Nieco młodsze jest Nabrzeże Bytomski. W części płytowej, która jest obecnie eksploatowana, zostało wybudowane prawie 60 lat temu" - wyjaśnia Stefan Rudnik, dyrektor Pionu Inwestycji Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA "Wykonanie robót pogłębiarskich i zwiększenie głębokości przy nabrzeżach otwiera możliwości obsługi większych niż dotychczas jednostek przy tych obiektach, co z kolei może przełożyć się na wolumen przeładunkowy."

Rozbudowa Nabrzeża Rudowego III, która niebawem się rozpocznie obejmie odcinek o długości 232,5 m i 18-metrowy odcinek Nabrzeża Administracyjnego. W ramach projektu zostanie wykonane nowe nabrzeże o konstrukcji płytowej wsparte na ruszcie z żelbetowych pali, z przednią stalową kombinowaną ścianką szczelną. Na nabrzeżu pojawi się też tor kolejowy o długości 265 m. W wyniku prac czerpalnych część Basenu Górniczego zostanie pogłębiona do 11,20 m (obecnie od 6,1 do 10,2 m).

"Nabrzeże będzie miało większą nośność, ma być dostosowane do prowadzenia przeładunków największymi urządzeniami samojezdnymi typu LHM 550 i Mantsinen 300. Dzięki pogłębieniu części basenu, będą mogły tu cumować statki o zanurzeniu maksymalnym do 10,60 m i nośności do 35 000 t" - mówi Artur Dziambor, rzecznik prasowy Portu Gdańsk.

W przeciwieństwie do Rudowego, nabrzeże Bytomskie jest obecnie wykorzystywane do obsługi statków i prowadzenia przeładunków. Z uwagi na niezadowalający stan techniczny istniejącej części płytowej nabrzeża, oraz by umożliwić cumowanie jednostek o większych parametrach, ZMPG podjął decyzję o jego przebudowie. Modernizacja obejmie dwa odcinki: część płytową o długości ok. 143 m i część skarpową o długości 60 m. Dzięki temu zadaniu nabrzeże zostanie wydłużone do 203 m w wyniku zalądowienia 60 m nabrzeża skarpowego.

Tak jak i Rudowe, nowe nNabrzeże Bytomskie będzie miało konstrukcję płytową wspartą na ruszcie z żelbetowych pali, z przednią stalową kombinowaną ścianką szczelną. Na nabrzeżu zostanie wykonana nawierzchnia z betonu cementowego zbrojonego zbrojeniem rozproszonym.

W wyniku prac czerpalnych mających na celu pogłębienie części przy nabrzeżu do 10,20 m (obecnie ok. 6 m), będą mogły tu cumować statki o nośności do 7000 t i długości 120 m. Ale możliwe też będzie dostosowanie nabrzeża do obsługi statków o nośności do 15 000 t i długości 145 m po usunięciu dalby i pomostu komunikacyjnego istniejącego dalbowego stanowiska przeładunkowego.

W przypadku obu nabrzeży zostanie wybudowana również nowa sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa z systemem podczyszczania, sieć elektroenergetyczna i nowe energooszczędne oświetlenie. Nabrzeża zostaną wyposażone w odbojnice punktowe i pachoły cumownicze o nośności 100T. Konstrukcja nabrzeży ma być przygotowana do późniejszego wdrożenia systemu zasilania statków z lądu podczas postoju - tzw. OPS (onshore power supply).

Przypomnijmy, w ciągu ostatnich 3 lat, Port Gdańsk zakończył dwie kluczowe inwestycje, również dofinansowane z programów unijnych. W Porcie Wewnętrznym został pogłębiony tor wodny na długości 7 km i zmodernizowano 5 km nabrzeży. Z kolei w Porcie Zewnętrznym rozbudowano układ drogowo-kolejowy. W ramach tego zadania powstało 7 km dróg, 10 km torów oraz cztery nowe wiadukty. Łączna wartość tych inwestycji to ponad 700 mln zł.

rel (ZMP Gdańsk)

Nabrzeże Bytomskie
Podpisanie umowy
Nabrzeże BytomskiePodpisanie umowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.9281 4.0075
EUR 4.2235 4.3089
CHF 4.3078 4.3948
GBP 4.9363 5.0361

Newsletter