Porty, logistyka

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zapowiada ambitne plany związane z rozbudową infrastruktury portowej, kładąc szczególny nacisk na budowę Portu Zewnętrznego. To strategiczne przedsięwzięcie wiąże się z szeregiem inwestycji, z których jednym z kluczowych są nowe falochrony osłonowe. W poniedziałek 18.03.2024 r. miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. "Budowa falochronów osłonowych, stanowiących wodną infrastrukturę dostępową do Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia, w formule zaprojektuj i wybuduj" prowadzonym wspólnie przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA.

Przetarg został ogłoszony 15.11.2023 r. Pierwotnie zakładano termin składania i otwarcia ofert w dniu 31.01.2024 r., jednak na skutek pytań i uwag składanych przez podmioty zainteresowane ofertowaniem, przesunięto go ostatecznie do 18 marca.

Otwarcie ofert nastąpiło dzisiaj (18.03.2024) w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA. Złożono trzy oferty, z których każda mieści się w budżecie przewidzianym do realizacji inwestycji - tzn. w kwocie 553 926 191,78 zł netto (682 559 215,89 zł brutto).

Oferty opiewają na następujące kwoty:

  1. PORR SA - 466 459 280,00 zł netto (573 744 914,40 zł brutto),
  2. Budimex SA (jako lider konsorcjum), Roverpol Sp. z o.o., Rover Maritime S.L. - 438 699 534,11 zł netto (539 600 426,96 zł brutto),
  3. NDI SA - 515 127 198,51 zł netto (633 606 454,17 zł brutto).

Zamawiający - Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA dokona badania i oceny złożonych ofert.

Planowana infrastruktura to nowy rozdział w historii Portu Gdynia, bowiem pozwoli na jego dalszy rozwój i zapewnienie konkurencyjności w następnych dziesięcioleciach.

rel (ZMP Gdynia)

Rys.: ZMP Gdynia

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.9281 4.0075
EUR 4.2235 4.3089
CHF 4.3078 4.3948
GBP 4.9363 5.0361

Newsletter