Porty, logistyka

Urząd Morski w Gdyni udzielił kolejnych zamówień okołoprojektowych w ramach intensywnej realizacji projektu budowy falochronu osłonowego dla terminalu regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (FSRU).

W ramach "Budowy falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk" na wodach Zatoki Gdańskiej powstanie falochron, tor wodny, obrotnica oraz oznakowanie nawigacyjne, zapewniające funkcjonowanie jednostki regazyfikacyjnej skroplonego gazu ziemnego - terminalu FSRU (projekt realizowany przez Gaz-System SA).

Wykonanie tej infrastruktury powierzono inwestorowi posiadającemu olbrzymie doświadczenie w realizacji morskich robót hydrotechnicznych - Urzędowi Morskiemu w Gdyni. Do ustawowych zadań Urzędu Morskiego w Gdyni należy m.in. budowa infrastruktury, zapewniającej dostęp do portów od strony morza - bez niej funkcjonowanie terminalu FSRU nie byłoby możliwe. W ramach realizacji tych zadań, w ostatnim czasie m.in. udzielono zamówień - na prace geologiczne oraz badania ferromagnetyczne.

Geologia

Pierwsze z zamówień, udzielone pod koniec stycznia, obejmuje wykonanie prac geologicznych polowych, badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, opinii geotechnicznej wraz z badaniem gruntu w obszarze projektowanych prac pogłębiarskich.

"Celem wykonania robót geologicznych jest rozpoznanie podłoża gruntowego oraz warunków geologiczno-inżynierskich dla dalszych prac projektowych. Wynikiem tych prac badawczych będzie dokumentacja, pozwalająca określić warunki geologiczno-inżynierskie posadowienia falochronu. Wykonanie tych prac wymaga odpowiednich warunków pogodowych - jeżeli będą sprzyjające, prace powinny zostać zakończone w czerwcu" - powiedziała Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Ferromagnetyki

Drugie zamówienie, udzielone 26 lutego br., dotyczy wykonania badań ferromagnetycznych wraz z raportem.

- "Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich prac budowlanych, jest to niezbędny element przygotowawczy. Przed wykonaniem falochronu osłonowego, obrotnicy, toru wodnego i oznakowania nawigacyjnego, należy zlokalizować wszystkie przedmioty potencjalnie niebezpieczne, zwłaszcza te pochodzenia wojskowego. Raport z tych badań będzie stanowić istotną część zamówienia w późniejszym, odrębnym postępowaniu na wykonanie hydrotechnicznych i czerpalnych robót budowlanych. Badania wraz z raportem powinny być gotowe latem tego roku" - powiedziała Barbara Olczyk, z-ca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. inwestycyjnych.

Terminal FSRU wraz z budową falochronu osłonowego jest kluczowy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa. Wybudowana w ramach tego przedsięwzięcia infrastruktura sprzyjać będzie również dalszemu rozwojowi Portu Gdańsk. Zadanie Urzędu Morskiego w Gdyni wykonywane jest zgodnie z programem wieloletnim pod nazwą "Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk" z 2022 roku, w partnerskiej współpracy z Gas-System SA, tj. inwestorem równolegle realizowanego samego terminalu i gazociągów.

Podstawowym celem Programu Wieloletniego jest budowa nowej infrastruktury w Porcie Gdańsk - w tym falochronu i toru wodnego. Zapewni ona możliwość bezpiecznego funkcjonowania jednostki regazyfikacyjnej skroplonego gazu ziemnego w Zatoce Gdańskiej (FSRU).

Najważniejsze założenia Programu:

  • w ramach Programu powstanie falochron osłonowy o długości około 1000 m i obiekty towarzyszącedzięki nim możliwe będzie stworzenie stanowiska rozładunku LNG w postaci na stałe zacumowanego terminalu (pływającej jednostki regazyfikacyjnej FSRU);
  • budowa terminala FSRU ma charakter priorytetowy dla zapewnienia dalszego bezpieczeństwa energetycznego kraju;
  • Program przyczyni się do zapewnienia dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski, a tym samym uniezależnienia się od jednego dostawcy tego surowca;
  • nowa infrastruktura posłuży w dłuższej perspektywie dalszemu wielokierunkowemu rozwojowi portu zewnętrznego w Gdańsku oraz portu w Gdyni. Będzie to możliwe m.in. dzięki dostosowaniu ich infrastruktury do wymagań nowoczesnych systemów transportowych i przystosowania zespołu portowego do przewidywanego intensywnego wzrostu obrotów w basenie Morza Bałtyckiego;
  • inwestycja przyczyni się do wzmocnienia roli Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC w powiązaniu z intermodalną transeuropejską siecią transportową TEN-T;
  • nowa inwestycja będzie miała wpływ na wzrost aktywności gospodarczej miasta i regionu oraz aktywności zawodowej wynikającej z eksploatacji terminalu LNG, a w przyszłości również innych nowych stanowisk przeładunkowych;
  • na ten cel z budżetu państwa w całym okresie realizacji Programu zostanie przeznaczone ponad 800 mln zł.

Cały program ma charakter innowacyjny, tj. dostosowuje istniejący zespół portowy do nowych potrzeb, związanych z lokalizacją terminalu FSRU w tym rejonie. W wyniku realizacji Programu powstanie powiększony osłonięty akwen, stanowiący port zewnętrzny w Gdańsku. Nowa infrastruktura realizowana przez Urząd Morski w Gdyni zapewni dalszy, intensywny rozwój portu.

rel (Urząd Morski w Gdyni)

Fot.: UMG

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.0298 4.1112
EUR 4.3184 4.4056
CHF 4.515 4.6062
GBP 5.1078 5.211

Newsletter