Porty, logistyka

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że Węgry zainteresowane inwestycjami infrastrukturalnymi w ramach Polskiego Ładu. O inwestycjach infrastrukturalnych zaplanowanych w ramach Polskiego Ładu rozmawiał w Warszawie wiceminister infrastruktury Rafał Weber z wiceministrem w Kancelarii Premiera Węgier Mártonem Nagym. Spotkanie odbyło się 24 czerwca 2021 r.

Wiceminister Rafał Weber przedstawił delegacji węgierskiej założenia Polskiego Ładu ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień infrastrukturalnych. Podkreślił rolę Krajowego Programu Odbudowy (KPO), który stanowi podstawę do ubiegania się o wsparcie ze środków unijnego Instrumentu na rzecz Obudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF).

"Realizowane inwestycje strategiczne takie jak szlaki Via Carpatia, Via Baltica i Rail Baltica, rozbudowa Portu Gdańskiego, przekop Mierzei Wiślanej, a także projekt budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego to zadania, które są kołem zamachowym polskiej gospodarki. Pozwalają utrzymać miejsca pracy i łagodzić skutki dekoniunktury po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19" - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Ministerstwo Infrastruktury, jako promotor komponentu transportowego w ramach KPO, zaplanowało do realizacji trzy reformy:

  • Wzrost wykorzystania transportu przyjaznego dla środowiska. Zakłada ona budżet w wysokości 2,245 mld euro z części dotacyjnej oraz 200 mln euro z części pożyczkowej z przeznaczeniem na wymianę lub zakup nowego zero- i niskoemisyjnego taboru autobusowego oraz tramwajowego.
  • Podniesienie konkurencyjności sektora kolejowego. Planowane środki w wysokości ok. 3,5 mld euro z części dotacyjnej oraz 500 mln euro z części pożyczkowej pozwolą na modernizację linii kolejowych, zakup taboru kolejowego oraz rozwój transportu intermodalnego.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa transportu. Środki w wysokości ponad 1 mld euro z części dotacyjnej będą przeznaczone na realizację obwodnic mniejszych miejscowości, inwestycji punktowych (przebudowa skrzyżowań, budowa rond, przejazdów drogowo-kolejowych) oraz cyfryzację transportu, zwłaszcza w zakresie implementacji Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) i zabudowy nowoczesnych systemów sterowania ruchem.

W dyskusji podkreślono, że działania rządu polskiego wpisują się w strategię wychodzenia z kryzysu pandemii. W zakresie połączeń drogowych wskazano na wdrażanie modelu wyrównania szans rozwojowych w każdym regionie. W tym celu do 2030-32 roku powinny zostać zrealizowane budowy wszystkich planowanych autostrad i dróg ekspresowych. Odnośnie do transportu lotniczego, priorytet stanowi budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, który stanie się hubem o znaczeniu ponadregionalnym. W zakresie transportu kolejowego wskazano m.in. na wymianę taboru na nowocześniejszy i poprawiający komfort podróży.

Było to kolejne spotkanie na szczeblu rządowym z przedstawicielem Węgier. 11 czerwca 2021 r. wiceminister Rafał Weber rozmawiał z Istvanem Joó, Komisarzem ds. gospodarki wodnej, eksportu i strategii regionu Dunaju w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier, a w dniach 17-18 czerwca 2021 r., podczas spotkania ministrów ds. transportu V4 w Krakowie, obecny był Zastępca Sekretarza Stanu ds. transportu Péter Tóth.

rel (Ministerstwo Infrastruktury)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.8216 4.919
EUR 4.6938 4.7886
CHF 4.9385 5.0383
GBP 5.3113 5.4185

Newsletter