Porty, logistyka

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście ogłosił przetarg na zakup statku pożarniczego. Zainteresowani oferenci mają czas do 15 lutego br.

Statek pożarniczy będzie pełnił służbę w granicach portu, gdzie gospodarzem jest ZMPSiŚ. Jego zadaniem będzie prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych, zabezpieczanie akwenu portowego przed pożarem, ochrona przeciwpożarowa i asysta, np. gazowców w porcie Świnoujście.

Maksymalne zanurzenie nowej jednostki powinno wynosić 4,20 metra, a minimalny uciąg na palu to 35 ton. Powinien on także umożliwiać holowanie awaryjne statków na pełnym morzu – dlatego też jednostka musi być wyposażona w windę holowniczą o uciągu rzeczywistym dostosowanym do uciągu na palu (hak i pachoł) min. 35 ton oraz w zestaw wyposażenia w sprzęt holowniczy. Umiejscowienie windy oraz pozostałego wyposażenia holowniczego powinno umożliwiać wykonywanie innych działań ratowniczych na pokładzie.

Jeśli chodzi o prędkość, to statek w trakcie prób morskich powinien osiągnąć prędkość nie mniejszą niż 12 węzłów pod obciążeniem 100 procent mocy silników w określonych przez wykonawcę warunkach pogodowych oraz stanie załadowania statku.

Ponadto na wybranym wykonawcy spoczywać będzie przeszkolenie załogi w zakresie obsługi statku i jego wyposażenia.

Zamówienie jest częścią Projektu, który został uwzględniony w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, Projekt „Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna”.

Nowy statek powinien być gotowy do pracy do 30.10.2022. Będzie trzecim we flocie ZMPSiŚ SA. Obecnie w Szczecinie cumuje Strażak - 24, w Świnoujściu zaś Strażak - 26.

rel (Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA)

+16 Gazoport
Zastanawiam się dlaczego strażak nie bierze udział w holowaniu,lub dopychaniu statku wchodzącego do gazoportu, wtedy sam zarobił by na nowego strażaka a tak pieniądze idą do firmy Fairplay towage i dalej do Niemiec.
PS. Ciekawe czy Fairplay towage polska znowu będzie się angażować w nord stream 2,
19 styczeń 2021 : 14:36 Jacek b Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 Tradycja
Statek ten powinien posiadać obok numeru nazwę tak jak cywilizowanym świecie. Najbardziej odpowiednia nazwą były by na burcie nazwiska zasłużone dla pożarnictwa morskiego tacy jak na przykład długoletni Komendanci Portowej Służby Ratowniczej.
20 styczeń 2021 : 07:01 Kaszub Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter