Porty, logistyka

W bazie paliw PERN w Dębogórzu, połączonej i współpracującej z terminalem w porcie Gdynia, budowane są dwa nowe zbiorniki o pojemności po 32 tys. metrów sześc. Przy ich montażu stosowana jest inna metoda niż zazwyczaj, gdyż zwykle dachy montowane są na gotowych zbiornikach, a tym razem "rosną" wraz z nimi. Metodę tę wybrano m.in. z uwagi na czas realizacji.

Informując w środę o aktualnie prowadzonych pracach związanych z budową dwóch nowych zbiorników w bazie paliw w Dębogórzu, PERN podał, iż planowany termin zakończenia inwestycji to 31 marca 2021 r. Spółka podkreśliła, że po rozbudowie pojemość magazynowa obiektu wzrośnie do prawie 260 tys. metrów sześc. - baza ta przystosowana jest do przyjmowania paliwa dostarczanego drogą morską.

"W bazie paliw w Dębogórzu trwa montaż dwóch nowych zbiorników po 32 tys. metrów sześc. Odbywa się on inaczej niż zazwyczaj: zwykle dach jest montowany na gotowych zbiornikach, tym razem dachy 'rosną' razem z nimi" - przekazał w komunikacie PERN.

Spółka wyjaśniła, iż w ramach rozbudowy bazy paliw w Dębogórzu "w pierwszej połowie września został zakończony montaż konstrukcji stalowej i poszycie dachów na obu zbiornikach, a następnie wykonano powłoki antykorozyjne".
"Obecnie trwają prace związane z podnoszeniem zbiorników i montażem kolejnych pierścieni płaszcza. Równolegle trwa montaż płaszczy ścian osłonowych zbiorników, rurociągów oraz budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych" - zaznaczono w informacji.

PERN zwrócił uwagę, iż zwykle najpierw odbywa się montaż płaszcza zbiorników, a następnie umieszczany jest na nim dach - taki sposób zastosowano np. innej bazie paliw, w Małaszewiczach, gdzie we wrześniu zakończył się proces montażu dachu na nowym zbiorniku o pojemności 32 tys. metrów sześc. Spółka dodała, że w przypadku bazy paliw w Dębogórzu, płaszcz zbiorników montowany jest inną metodą - podbudowy pierścieni, co oznacza m.in., że na obwodzie dna zbiornika rozmieszcza się podpory montażowe, służące do podnoszenia.

"Montaż rozpoczął się od drugiego pierścienia - cargi, a następnie pierwszego, licząc od góry, do którego zamontowano konstrukcję i poszycie dachu. W kolejnym kroku, cała konstrukcja jest podnoszona przy pomocy 45 siłowników hydraulicznych i montowane są kolejne cargi" - wyjaśnił PERN, odnosząc się do sposobu montażu wybranego dla bazy paliw w Dębogórzu. Spółka zaznaczyła przy tym, że osłona zbiorników jest tam budowana tradycyjną metodą, rozpoczynając od najniższych carg.

"Zdecydowaliśmy się na realizację budowy zbiorników akurat tą metodą montażu, ze względu na ofertę najbardziej optymalną czasowo, jak i finansowo. Dodatkowo minimalizujemy ryzyko związane z pracą na wysokości, jak również z wykorzystywaniem ciężkiego sprzętu, specjalistycznych żurawi do podnoszenia wielkogabarytowych ładunków" - powiedział kierownik projektu Tomasz Salwa, cytowany w komunikacie PERN.

Spółka wspomniała jednocześnie, iż wykonawcą prac realizowanych obecnie w bazie paliw w Dębogórzu jest konsorcjum: Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. - lider oraz Aldesa Construcciones SA i Mekro Sp. z o.o., a całe przedsięwzięcie to część drugiego etapu rozbudowy jej baz paliwowych w ramach realizowanego tam strategicznego Programu Megainwestycji.

PERN przypomniał, że pierwszy etap rozbudowy baz paliw obejmował wybudowanie 4 zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. metrów sześc. Jak podał, w prowadzonym aktualnie drugim etapie projektu powstanie 9 zbiorników o całkowitej pojemności 222 tys. metrów sześc., w tym, oprócz Dębogórza, również w bazach paliw w Koluszkach, Boronowie, Rejowcu, Emilianowie i Małaszewiczach.

"Obecnie przygotowywany jest trzeci etap. Stopień jego realizacji będzie zależny od wzrostu konsumpcji paliw w kraju i zapotrzebowania na magazynowanie oraz obrót paliwami" - zaznaczyła spółka.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie w bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka świadczy też usługi transportu rurociągami produktowymi benzyny, oleju napędowego i opałowego.

W maju PERN informował, że w tym roku na Program Megainwestycji, ujęty w strategii tej spółki do 2022 r., przeznaczy blisko 550 mln zł. PERN wyjaśniał wówczas, że Program Megainwestycji, oprócz rozbudowy baz paliw, obejmuje też budowę nowych zbiorników na ropę naftową, a także budowę rurociągu produktowego z Boronów-Trzebinia oraz budowę dodatkowej, rewersyjnej nitki magistrali surowcowej na trasie Płock-Gdańsk.

W lipcu prezes PERN Igor Wasilewski informował, że spółka już na początku pandemii koronawirusa zdecydowała, iż będzie kontynuowała kluczowe inwestycje. Podkreślił wtedy, że są one realizowane zgodnie z planem.

Z końcem 2019 r. PERN zapowiedział, że łączny plan inwestycji i remontów zatwierdzony tam przez Walne Zgromadzenie wyniesie ponad 1 mld zł w 2020 r., natomiast zaktualizowane plany nakładów inwestycyjnych w latach 2018-22 to ok. 3,1 mld zł - wcześniej spółka podawała 2,7 mld zł.

Fot.: PERN 

Nowe zbiorniki w Dębogórzu
Nowe zbiorniki w Dębogórzu

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.9354 5.0352
EUR 4.8081 4.9053
CHF 5.0276 5.1292
GBP 5.4201 5.5295

Newsletter