Porty, logistyka

W czwartek, 5 grudnia br. na Stadionie Śląskim w Chorzowie, rozpocznie się VI Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. Organizatorem tego wydarzenia jest Województwo Śląskie oraz Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.

Pierwszy dzień Forum został podzielony na trzy bloki tematyczne: Rola Skandynawii dla Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, Korytarze Bałtyk-Adriatyk i Bałtyk-Morze Czarne – filary transportowe Trójmorza oraz Współpraca transgraniczna Śląska z Czechami i Słowacją – znaczenie dla Korytarza Bałtyk-Adriatyk.

W piątek, drugiego dnia forum, zaplanowano czwarty blok tematyczny: Śląski hub intermodalny. Planowane jest również podpisanie listu intencyjnego na rzecz współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk a Porozumieniem operatorów terminali przeładunkowych i centrów logistycznych Europy Środkowo-Wschodniej.

Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk gromadzi 7 głównych regionów Polski. Każdy z nich odgrywa znaczącą rolę w korytarzu. Województwo śląskie, w którym skoncentrowane są ważne ośrodki przemysłowe, położone centralnie województwa łódzkie oraz mazowieckie z uwagi na połączenie z metropolią warszawską, województwo wielkopolskie posiadające jeden z największych potencjałów jeśli chodzi o dostępne powierzchnie magazynowe oraz działające centra logistyczne, kujawsko-pomorskie z dostępem do śródlądowych dróg wodnych wzdłuż rzeki Wisły i wreszcie zachodniopomorskie i pomorskie jako tzw. gateway regions ze względu na działalność portów morskich.

Tę grupę wspiera blisko 20 podmiotów gospodarczych i instytucji reprezentujących branże transportową i morską, m.in. trzy zarządy portów morskich, operatorzy terminali morskich i lądowych, operatorzy kolejowi, lotniska oraz konfederacja pracodawców.

Sławomir Lewandowski

 

 

-1 Taki korytarz to gwózdz do trumny polskich portów .
Nie trudno zauważyć ,że na głównym szlaku żeglugowym świata tj. Europa Azja z państw południowych i ich portów Europy jest znacznie bliżej do Azji niż z Bałtyku .Takie państwa jak Chorwacja ,Rumunia czy Grecja będą przejmować polskie ładunki bo po zbudowaniu szlaków drogowo kolejowych będzie się opłacało spedytorom wysłać ładunek np. do Rijeki niż do Gdańska z , którego statek musi opłynąć całą Europę .jest to o tyle niebezpieczne bo będzie decydować kalkulacja, przy dobrej drodze z Polski do Rijeki TIR z kontenerem zajedzie w jeden dzień podczas gdy statek potrzebował będzie kilku dobrych dni . A koszty zdecydowanie optują za państwami z Europy Południowej.
05 grudzień 2019 : 09:19 taka prawda | Zgłoś
+1 Korytarz jest potrzebny
Dlatego przegrywamy z Niemcami, bo nie mamy korytarzy transportowych jak nasi sąsiedzi zza Odry. Transport intermodalny jest potrzebny np. dla towarów ze Skandynawii. W tej idei chodzi także o to, aby Finowie czy Szwedzi chętniej korzystali z polskich dróg i torów. Szczególnie transport kolejowy w Niemczech jest o wiele bardziej rozwinięty.
05 grudzień 2019 : 14:41 Boggdan | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.9293 4.0087
EUR 4.2181 4.3033
CHF 4.3136 4.4008
GBP 4.9311 5.0307

Newsletter