Porty, logistyka

W dniu 5 lutego w budynku bosmanatu w Porcie Rybackim w Pucku, marszałek województwa pomorskiego – Mieczysław Struk oraz burmistrz Pucka – Hanna Pruchniewska podpiszą umowę o dofinansowanie projektu pt. „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich” – ETAP I. 

Inwestycja jest częścią przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” a jego realizacja jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Rozbudowa portu wynika z konieczności osłony portu przed zafalowaniem oraz poprawy warunków żeglowności i bezpieczeństwa. Dzięki przebudowie zwiększy się pojemność mariny w Pucku, a powstała infrastruktura towarzysząca przyczyni się do zwiększenia standardu serwisu związanego z dostępem do usług portowych.  

Etap I realizacji obejmować będzie: budowę części Falochronu Północnego dla osłony Basenu Rybackiego przed nadmiernym zafalowaniem, budowę stałego pomostu połączeniowego wraz z trzema pomostami pływającymi dla jachtów oraz przygotowaniem nasady zaplecza portu. Zaprojektowano nowe rozwiązania komunikacyjne, dzięki którym poprawi się dostęp do portu. W efekcie, oprócz już istniejących, powstanie 98 nowych miejsc cumowania dla jachtów.  Projekt wpłynie na aktywizację gospodarczą miasta a ponadto zapewnieni całoroczną ofertę turystyczną i zwiększy jej atrakcyjność. 

Planowana wartość przedsięwzięcia to niemal 20 mln złotych z czego dofinansowanie z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego wynosi ponad 12 mln. Rozbudowa ma zakończyć się 31 grudnia 2022 roku. 

rel (UM Puck)

Wizualizacje: WUPROHYD / miastopuck.pl

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4724 4.5628
EUR 4.633 4.7266
CHF 4.7706 4.867
GBP 5.4757 5.5863

Newsletter