Porty, logistyka

Trwają prace przygotowawcze do realizacji modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin i pogłębienia go do głębokości 12,5 metra. Jak poinformowano w poniedziałek, obecnie odbywają się m.in. wstępne badania geotechniczne toru.

"Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem, prace projektowe trwają" - powiedział dziennikarzom dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Wojciech Zdanowicz. "W tej chwili już odbywają się pierwsze badania toru, wstępne badania geotechniczne, jeśli chodzi o podłoże wysp refulacyjnych, więc wszystkie badania które mogą być realizowane bez dodatkowych pozwoleń trwają. Na wszystkie pozostałe musimy poczekać na dokumentację projektową" - dodał Zdanowicz.

Wykonawcą inwestycji realizowanej w trybie zaprojektuj i wybuduj jest konsorcjum firm Dredging International nv i Van Oord Dredging and Marine Contractors bv. Umowę w tej sprawie podpisano we wrześniu br. i od tego czasu firmy mają 42 miesiące na wykonanie inwestycji. W październiku br. urząd otrzymał pozytywną ocenę projektu zawartą w raporcie niezależnych ekspertów IQR (Independent Quality Review) przesłanym do Komisji Europejskiej.

Jak wynika z informacji urzędu, inżynier kontraktu rozpoczął już przyrodniczy monitoring przedinwestycyjny, toczą się także prace związane z kontraktem na wykonanie. Trwa również weryfikacja umów z proponowanymi podwykonawcami.

Podwykonawcą inwestycji, opracowującym dokumentację projektową zostało konsorcjum firm Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o., Tractebel Engineering S.A., International Marine and Dredging Consultants. Projektant złożył już wnioski o wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ewidencji gruntów. Przygotowywany jest również projekt robót geologicznych. Zdanowicz powiedział także, że w styczniu 2019 r. ma zostać ogłoszony przetarg na wykonanie bazy oznakowania morskiego.

Pogłębienie toru wodnego to długo wyczekiwana przez całą szczecińską branżę gospodarki morskiej inwestycja. Obejmuje ona pogłębienie toru wodnego Świnoujście – Szczecin do 12,5 metra na odcinku ok. 62 kilometrów, z równoczesnym jego poszerzeniem do 100 metrów oraz m.in. przebudową skarp brzegowych i pogłębieniem i poszerzeniem obrotnic dla statków. Przedsięwzięcie obejmuje także budowę dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim, które powstaną z urobku wydobytego podczas prac czerpalnych.

Dzięki inwestycji maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków zawijających do Szczecina zwiększy się do około 11 metrów (obecnie jest to 9,15 metra). Dzięki pogłębieniu do szczecińskiego portu będą mogły wchodzić statki o większym zanurzeniu bez konieczności ich odlichtunku w Świnoujściu przed dalszą drogą do Szczecina. Statek który obecnie wchodzi z ładunkiem ok. 20 tys. ton, po pogłębieniu toru będzie mógł wejść z ładunkiem prawie dwukrotnie większym.

Projekt jest realizowany przy współudziale środków z Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, a jego całkowita wartość wynosi ok. 1,4 mld zł.

autor: Kacper Reszczyński

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter