Porty, logistyka

Wartość całkowita pięciu podpisanych we wtorek umów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to ponad 1 mld zł, przy czym dofinansowanie z UE wyniesie 710 mln zł - poinformował we wtorek wiceminister rozwoju Witold Słowik.

We wtorek w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) podpisano umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POOIiŚ) dla pięciu różnych projektów z dziedziny transportu.

"Te 5 umów domyka pewien okres bardzo intensywnej pracy Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury, innych ministerstw oraz naszych beneficjentów zaangażowanych w proces przygotowania dokumentacji do oceny, który mamy nadzieję będzie się przeradzał w tej chwili w proces podpisywana kolejnych kontraktów z wykonawcami" - powiedział dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) Przemysław Gorgol.

Wiceminister rozwoju Witold Słowik wskazał, że wartość całkowita pięciu projektów to ponad 1 mld zł, a dofinansowanie UE - 710 mln zł. "Wszystkie projekty dotyczą sektora transportu, ale charakter poszczególnych przedsięwzięć jest różny" - podkreślił. Dodał, że to pokazuje, jak różnorodne działania mogą otrzymać dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko.

"W ramach przyspieszania wdrażania funduszy unijnych, które zostały przyjęte w formie oficjalnego dokumentu przez Radę Ministrów w lutym tego roku, planowaliśmy kontraktację w tym roku w ramach POIiŚ w wys. 16,5 mld zł" - przypomniał Słowik.

Dodał, że wliczając w to umowy podpisane we wtorek, Polska podpisała już umowy o wartości 28,2 mld zł. Całościowa wartość uruchomionych inwestycji jest prawie dwukrotnie większa - zauważył.

"Widać, że plan został zrealizowany w sposób przekraczający kilkadziesiąt procent" - podkreślił.

Największą umową podpisaną we wtorek, jest projekt PKP Polskich Linii Kolejowych, który zakłada modernizację 24 km linii Warszawa Wschodnia – Otwock. Wartość przedsięwzięcia to ponad 630 mln zł, a dofinansowania unijnego – ponad 363 mln zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2018-2022.

Jest to część projektu polegającego na modernizacji całej linii kolejowej Warszawa - Lublin. Dzięki przeprowadzonym pracom pociągi osobowe pojadą z prędkością 160 km/h, co skróci czas przejazdu składów międzyregionalnych na trasie Warszawa Wschodnia – Lublin o ok. 37 minut - do 95 minut.

Korzyści odniosą również pasażerowie połączeń regionalnych. Pomimo dwóch dodatkowych przystanków, Warszawa Wiatraczna oraz Lublin Czuby, czas przejazdu w relacji Warszawa Wschodnia – Dęblin skróci się o 29 minut, a pomiędzy Dęblinem a Lublinem – o 16 minut.

Pociągi towarowe pojadą z prędkością 90 km/h.

Prace obejmą przebudowę torowisk, a także modernizację, przebudowę oraz budowę nowych obiektów inżynieryjnych, tj. mostów, wiaduktów, przepustów, przejść dla pieszych oraz tuneli drogowych. PKP PLK przewiduje także wymianę sieci trakcyjnej oraz urządzeń sterowania ruchem, przebudowę peronów i ich wyposażenia, budowę układu sterowania ruchem oraz odnowienie systemu odwodnienia.

Kolejna umowa dotyczy usprawnienia systemu ratownictwa w transporcie kolejowym. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski podkreślił, ze jest to "projekt bardzo ważny". "W ramach tego projektu zakupimy sprzęt niezbędny w jednostkach ratowniczo-gaśniczych" - dodał.

Komenda Główna PSP zakupi m.in. ciężkie i średnie samochody ratownictwa technicznego, autobusy do przewozu ratowników, ciężkie i średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, trenażer do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy. Sprzęt zostanie wykorzystany podczas działań ratowniczych PSP w transporcie kolejowym. Wartość projektu to ponad 200 mln zł. Unia dofinansuje go kwotą ponad 172 mln zł.

Z kolei Opole poprawi działanie komunikacji miejskiej na obszarze całej aglomeracji. Umowa obejmuje projekt o wartości ponad 114 mln zł, z czego 69 mln zł to dofinansowanie unijne. Miasto zainwestuje m.in. w zakup 61 niskoemisyjnych autobusów i przebudowę zaplecza technicznego służącego do obsługi taboru. Sieć transportu miejskiego zyska system i urządzenia służące elektronicznej obsłudze pasażerów, system zakupu biletów komunikacji miejskiej, kasowniki do autobusów, terminale sprzedażowe, sklep WWW, a także podsystem kontroli biletów i oprogramowanie do optymalizacji rozkładów jazdy. Zaplanowany też jest montaż 40 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zmodernizuje dwie śluzy odrzańskie na Kanale Gliwickim. Śluzy zlokalizowane są w okolicach Kędzierzyna-Koźla w województwie opolskim. Chodzi o śluzy Nowa Wieś oraz Sławęcice na Kanale Gliwickim. Wartość inwestycji to ponad 110 mln zł, dofinansowanie UE wyniesie prawie 94 mln zł.

Ostatni projekt, "Działania edukacyjne na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego" zrealizuje Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jego efektem będzie kampania społeczna dotycząca ochrony pieszych uczestników ruchu drogowego, która zostanie skierowana zarówno do kierowców, jak i pieszych. Wartość projektu to blisko 15 mln zł. Dofinansowanie unijne wyniesie prawie 12 mln zł.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. Środki dostępne w ramach programu to 114 mld zł, z czego 82 mld zł przeznaczono na transport.

kfk/ je/

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.2529 4.3389
EUR 4.5575 4.6495
CHF 4.4327 4.5223
GBP 5.3466 5.4546

Newsletter