Porty, logistyka

Zaawansowanie prac przy budowie Terminalu Naftowego w Gdańsku wynosi obecnie 85 proc. Wszystko wskazuje na to, że zakończy się ona zgodnie z planem do końca 2015 roku - informuje PERN "Przyjaźń".

Budowę Terminalu Naftowego PERN w Gdańsku wizytował dziś Andrzej Czerwiński, minister skarbu państwa.

- Naftoport, terminal naftowy oraz infrastruktura im towarzysząca, będą miały stabilizujący wpływ na ceny paliw płynnych w Polsce. To kolejny element zwiększania bezpieczeństwa energetycznego kraju, co jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez rząd. Dodatkowo inwestycja pobudza aktywność gospodarczą na trójmiejskim Wybrzeżu, co przekłada się na wzrost gospodarczy regionu pomorskiego - powiedział Andrzej Czerwiński.

- To duża i skomplikowana pod względem inżynieryjnym inwestycja, ale prace są prowadzone zgodnie z harmonogramem i jestem przekonany, że zgodnie z planem zostaną zakończone - zapewnił Marcin Moskalewicz, prezes PERN "Przyjaźń".

Na dwóch zbiornikach zakończono już prace antykorozyjne i montaż wyposażenia, na dwóch zakończą się one jeszcze w tym miesiącu, a na dwóch pozostałych znajdują się w trakcie realizacji. Znakomicie powiodły się próby hydrostatyczne przeprowadzone na wszystkich zbiornikach (liczących po 62,5 tys. m sześc. pojemności każdy). W 100 proc. sprawdziły się procedury jakościowe i jakość spawów - nie odnotowano żadnych przecieków, a osiadanie zbiorników okazało się znacznie mniejsze niż zakładał projekt. Obecnie trwają również testy automatyki FAT.

- Zdajemy sobie sprawę, ze znaczenia Terminala Naftowego dla bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, dlatego jesteśmy zdeterminowani, żeby zakończyć je jak najszybciej - jeszcze w grudniu br. Wiele obiektów jest już skończonych, niektóre znajdują się na ukończeniu inne w trakcie realizacji. Biorąc pod uwagę, że prace budowlane ruszyły w lutym 2014, inwestycja przebiega naprawdę bardzo szybko i jestem przekonany, że już niedługo skorzysta na tym polska gospodarka - powiedział Marcin Moskalewicz.

Prace projektowe terminalu rozpoczęto w kwietniu 2013 roku, roboty budowlane ruszyły w lutym 2014 r., a zakończenie robót jest przewidziane na koniec roku 2015 r. Oznacza to, że w ciągu 32 miesięcy (łącznie z pracami projektowymi i uzyskaniem pozwolenia na budowę) powstanie kompletny hub morski wyposażony w sześć potężnych zbiorników o poj. 62,5 tys. m sześc. każdy, rurociągi zewnętrzne i wewnętrzne na ropę naftową, oczyszczalnia ścieków, pompownie ropy i p.poż (z czterema zbiornikami na wodę po 2,5 tys. m sześc. każdy) oraz pełna infrastruktura z drogami, siecią kanalizacyjną i elektryczną AKPiA.

Terminal oznacza zwiększenie wachlarza usług dla klientów grupy PERN, wzrost elastyczności przeładunków, dywersyfikację działalności spółki, a w konsekwencji także wzrost przychodów i zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej dla polskiej gospodarki. Nowe zbiorniki terminalu pozwolą na magazynowane wielu różnych gatunków ropy z różnych regionów świata dostarczanych drogą morską, w zależności od portfela zamówień odbiorów. Dzięki temu znacząco zwiększą się zarówno możliwości dostosowania zamawianych dostaw ropy do popytu na produkty rafineryjne jak i wzrośnie elastyczność dostaw. Terminal otworzy też nasz kraj na nowe możliwości tradingowe surowca. Oprócz stosowanych do tej pory szybkich transakcji zakup-transport-sprzedaż, będzie można przeładować surowiec do zbiorników terminalu, a po pewnym okresie magazynowania, odsprzedać go dalej z zyskiem do polskiego lub zagranicznego odbiorcy.

Wreszcie terminal może także stać się pierwszym już rzeczywistym krokiem w kierunku budowy korytarza naftowego Północ-Południe, ciągnącego się od Bałtyku po Morze Śródziemne, wpisując się w dążenia do dalszej integracji UE i zwiększenia bezpieczeństwa dostaw.  

 

Źródło: