Porty, logistyka

W centrum wystawienniczo-kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku odbyła się część merytoryczna III Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2015.

Forum to jedno z najważniejszych wydarzeń branży intermodalnej w Polsce, skupiające przedsiębiorców, polityków i samorządowców. 29 kwietnia br., na kolejnej, trzeciej już edycji pojawiła się bardzo liczna grupa uczestników z branż transportowych, w tym przewoźników, operatorów intermodalnych, spedytorów, przedstawicieli portów morskich i terminali, a także władz krajowych i samorządowych. Wśród uczestników byli także reprezentanci białoruskich kolei. Wszystkich powitali Dariusz Kostrzębski - prezes zarządu KOW media&marketing Sp. z o.o.oraz Andrzej Kasprzak - prezes zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.

- Dziękuję za liczne przybycie i cieszę się, że wszystkie postulaty, które były zgłaszane przez naszych uczestników trafiają do odpowiednich przedstawicieli i są w miarę możliwości realizowane - powiedział prezes KOW. - Satysfakcjonujące jest również to, że w tym roku pojawili się przedstawiciele gospodarki intermodalnej z Białorusi, z którymi udało nam się podjąć współpracę biznesową.

Jak dodał, owocem tej współpracy będzie pierwszy skład kolejowy z kontenerami, który wyruszy bezpośrednio z Gdańska do Mińska najprawdopodobniej w czerwcu tego roku.

- Sądzę, że to spotkanie będzie niezwykle owocne i myślę, że dyskusja i analiza problemów wpłynie na dalszy rozwój branży transportowej - dodał prezes zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.

W Forum uczestniczył również wiceprezydent Miasta Gdańska, Andrzej Bojanowski, który mówił o rozwoju portów morskich.

- Gdańsk oraz inne miasta portowe otwierają się na morze, a rola transportu morskiego staje się coraz bardziej znacząca - powiedział wiceprezydent dodając, że Miasto Gdańsk zainwestowało już w rozwój miast portowych 2,5 mld złotych. - Inwestycjaoczywiście odbyłasię kosztem innych, równie ważnych dla mieszkańców, ale w tym wypadku działaliśmy strategicznie, ponieważ transport i logistyka są inteligentymi specjalizacjami Pomorza, które znacznie wpływają na rozwój przemysłu.

Wśród gości honorowych poprzednich edycji Forum był wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński. Niestety, w tegorocznym wydarzeniu, mimo zapowiedzi, nie mógł osobiście uczestniczyć z powodu misji gospodarczej polskich przedsiębiorców w Emiratach Arabskich. Uczestnikom przedstawiono jego wystąpienie w formie nagrania wideo.

- Witam i pozdrawiam z Ministerstwa Gospodarki. Polskiej gospodarki, która w 2014 roku odnotowała 3,4 proc. wzrost PKB i 5,2 proc. wzrost eksportu. Gospodarki, która rozwija się bazując na trzech solidnych silnikach - stabilnej konsumpcji wewnętrznej, dobrych inwestycjach i właśnie eksporcie, którego nie zakłóciły niepewność w strefie euro czy wydarzenia związane z kryzysem ukraińskim, rywalizacjahandlowa Kremla z Brukselą, a także Warszawą - mówił w nagraniu wicepremier Piechociński. - Cieszę się, że po raz pierwszy mamy wśród uczestników naszego Forum przedstawicieli z Białorusi. To ważny partner gospodarczy, a także polityczny, ponieważ w podobny sposób postrzega wagę korytarzy transportowych - dodał. 

Janusz Piechociński zwrócił również uwagę na fakt, iż dzisiejsza gospodarka to przede wszystkim umiejętność komunikacji. Stwierdził, że dalszy postęp nie jest możliwy bez rozbudowy infrastruktury, kształcenia spedytorów i szerszego otwarcia na wszystkich partnerów biznesowych. Dobrym przykładem rozwoju jest port w Gdańsku, który od ponad roku obsługuje największe kontenerowce świata, a także odnotował najwyższy wskaźnik wzrostu, jeśli chodzi o przeładunki.

Minister gospodarki namawiał też do koordynacji działań morskich portów i przewoźników kolejowych, do myślenia klastrowego i współdziałania, które w rezultacie przyniesie korzyści dla każdej z gałęzi transportu intermodalnego.

O nowych priorytetach inwestycyjnych w zakresie infrastruktury torowej mówił podsekretarz w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Sławomir Żałobka. W swojej prezentacji wskazał m.in., że w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 realizowane były projekty wspierające rozwój transportu intermodalnego i kolejowego.

Na rozwój tego pierwszego zostało przeznaczonych około 144,66 mln euro, dzięki którym zrealizowano projekty polegające na budowie, rozbudowie lub remoncie infrastruktury wchodzącej w skład morskich lub kolejowych terminali kontenerowych, a także centrum logistycznego zlokalizowanego w porcie morskim lub na linii kolejowej. Jeśli chodzi o transport kolejowy, to na realizację projektów z nim związanych wydano niemal 4,5 mld euro. Wśród projektów znalazły się m.in. modernizacja, budowa i rewitalizacja linii kolejowych oraz obiektów inżynierskich.

Wiceminister Żałobka mówił również o kolejnych perspektywach do roku 2020, które stwarzają możliwość zrealizowania kolejnych projektów finansowanych w ramach tego samego programu, a także instrumentu Łącząc Europę ang. Connecting Europe Facility (CEF). Przewiduje on rozwój terminali towarowych i platform logistycznych zapewniających wzajemne połączenia oraz integrację infrastrukturyw ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), obejmującej porty morskie, porty śródlądowe, porty lotnicze oraz terminale kolejowo-portowe.

Projekty w zakresie dostępu kolejowego do portów morskich, które są planowane do zgłoszenia w kolejnych konkursach CEF dotyczą m.in. poprawy dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni, Szczecinie oraz Świnoujściu. Dołączy do nich również projekt związany z poprawą infrastruktury dostępu kolejowego do gdańskiego portu.

O tym ostatnim, czyli o gdańskim porcie, o jego rozwoju i najnowszej strategii mówił Ryszard Mazur - dyrektor ds. strategii i rozwoju ZMPG SA. Przedstawił on koncepcję trzech obszarów portu jako potencjalnych miejsc na lokalizację terminali intermodalnych, które obejmowałyby powierzchnię odpowiednio 286,6 tys. m3, 449,6 tys. m3 oraz 55,7 tys. m3.

- Mamy nadzieję, że dalsze opracowywanie tych koncepcji, a w przyszłości przedstawienie ich finalnej wersji, zainteresuje firmy zajmujące się transportem intermodalnym - powiedział Ryszard Mazur. Wskazał także, iż Port Gdańsk od wielu lat prowadzi działania zmierzające do uczynienia z Gdańska kluczowego ogniwa korytarza Bałtyk - Adriatyk, w którym Port Gdańsk będzie ogniwem początkowym, a nie końcowym.

Po prezentacjach rozpoczął się panel dyskusyjny pt. "Rola i potencjał korytarzy transportowych w rozwoju transportu intermodalnego w Polsce". Wśród panelistów znaleźli się: Andrzej Pawłowski - członek zarządu Polskich Linii Kolejowych, Krzysztof Szymborski - prezes zarządu BCT, Witold Ratajczak - dyrektor ds. Rozwoju Portów Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Dorota Raben - prezes zarządu Morskiego Portu Gdańsk, dr Tadeusz Bocheński - Katedra Badań Miast i Regionów na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Maciej Gładyga - zastępca dyrektora Departamentu Transportu Kolejowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Uczestnicy dyskusji podkreślali, że głównymi czynnikami niezbędnymi do rozwoju transportu intermodalnego w Polsce i wzmocnienia roli korytarzy transportowych, w szczególności korytarza Bałtyk-Adriatyk są spójność i koordynacja działań oraz zmodernizowana infrastruktura kolejowa, która umożliwi w przyszłości swobodny dostęp do polskich portów.

Rolę skutecznej koordynacji działań podkreślała Dorota Raben, która uważa, że bez niej nie można mówić o transporcie intermodalnym. Jak stwierdziła, koordynacja taka jest niezbędna w sytuacji, gdy porty w Polsce mają dostęp do środków Unii Europejskiej, dzięki czemu mogą rozwijać infrastrukturę i przedstawiać większy zakres swoich usług.

- Musimy wykorzystać swoje 5 minut, inaczej będziemy mówić tylko o transporcie kombinowanym - mówiła Dorota Raben.

Na konkurencyjną pozycję Gdańska wskazywali także przedstawiciele kolei z Białorusi. W drugim panelu dyskusyjnym pt. "Rozbudowa Infrastruktury Transportu Intermodalnego i nowoczesnych środków transportu" zaprezentowali ofertę usług intermodalnych kolei białoruskiej mówiąc o najnowszym projekcie uruchomienia nowego stałego połączenia kolejowego z Gdańskiem. Podkreślali, że takie rozwiązanie jest korzystniejsze cenowo niż podobne połączenie przez Kłajpedę.

Na III Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2015 odbył się jeszcze jeden panel dyskusyjny pt. "Największe wyzwania dla uczestników rynku intermodalnego" z licznym udziałem przedstawicieli przewoźników kolejowych. Dyskutowano m.in. o jakości usług świadczonych przez terminale wskazując, iż ma ona podstawowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania przewozów intermodalnych.

Tekst i fot.: Agnieszka Latarska

0 478
Polecam zapoznać się z ofertą firmy [link usunięty], która świadczy zintegrowane usługi w zakresie: transportu morskiego i lądowego, frachtu morskiego i obsługi celne. Oferuje także możliwość ubezpieczenia towaru za pośrednictwem sprawdzonych Ubezpieczycieli. Sprawna i kompetentna obsługa. Pełen profesjonalizm.
25 lipiec 2019 : 21:30 Frank74 | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter